Het succes van een organisatie is in hoge mate afhankelijk van het effectief functioneren van management en medewerkers, zowel individueel als in teamverband. Organisaties ontwikkelen zich voortdurend, de eisen van personeel en management veranderen mee; het blijkt dan ook zinvol om regelmatig het persoonlijk functioneren tegen het licht te houden en verder te ontwikkelen.

In een veranderende omgeving kunnen ingesleten gewoonten – die heel lang hun goede diensten hebben bewezen – na verloop van tijd toch niet langer het gewenste effect opleveren. Het is dan zaak om te zoeken naar mogelijkheden om, trouw aan jezelf, het gedragsrepertoire te vergroten. Dat vraagt loslaten van oude gewoonten en aanleren van nieuw gedrag, hetgeen niet altijd over rozen gaat. Begeleiding is dan ook vaak onontbeerlijk in dergelijke processen.

De behoefte aan coaching is vaak gerelateerd aan verandertrajecten: een organisatie- of functieverandering, een veranderde team samenstelling, maar ook bijvoorbeeld aan een verdiepingsvraag in aansluiting op een training. Ook bij een dreigend conflict kan coaching uitkomst bieden.

Lees ook:

Teams zijn de bouwstenen van uw organisatie

Coaching is een manier om intensief te werken aan persoonlijke effectiviteit. Het gaat hierbij om het vergroten van zelfinzicht, door respectvolle confrontatie en scherpe analyse én het actief zoeken naar mogelijkheden daadwerkelijk ‘de dingen anders te doen, en andere dingen te doen’, met de bedoeling effectiever te zijn. Het lerend vermogen wordt gestimuleerd en het probleemoplossend vermogen wordt versterkt.

Meer over coaching op JONGEBAZEN

(bron: KplusV)

 

Reageer

Na het plaatsen kunt u uw reactie nog 30 minuten aanpassen.

x
x