Channels

Het financieele Dagblad maakte een aardige serie over ‘de’ top-management consultants, een serie die u niet zal zijn ontgaan: McKinsey, BCG en Accenture. Of het nu geraffineerde opzet of schuldeloze onervarenheid was, men bracht ook weer heel wat quality time voor wie de vooroordelen tegen de branche bevestigd wil zien. En nieuw lesmateriaal voor mediadeskundigen en media-adviseurs. Want het dagblad heeft niet alle geïnterviewden tegen zichzelf in bescherming genomen. Of hoe een teveel aan ‘klantgerichte communicatie’ kan verkeren in vlotte soap die als zo vaak het tegendeel bereikt. Casus: McKinsey.

Het moet de hemel zijn. ‘Soms komt de McKinsey-consultant wel eens een concurrent tegen.’ Nee, ronduit gezellig is de volstrekt onschuldig ogende borrelpraat waarmee topman Reibestein na een dag van hard werken onbedoeld van zijn firma een wonderlijke karikatuur maakt. Je zou je als niets vermoedende adviesopdrachtgever doodschrikken van het argwaanwekkende ‘wij zijn de allerinteressantste’ waarmee de adviesfirma zich hier op de borst slaat, zonder een spoortje humor of sprankje van zelfkritiek. Niet geuit tijdens een informeel glasheffen, maar zonder knipoog gedrukt op krantenpapier. En dat is toch de opstelling van McKinsey, die zich er blijkens het FD er flink op voorstaat een firma te zijn zonder hijgende aandeelhouders in de vorm van ‘nekblazers’ (een wat wonderlijk generaliserende kwalificatie, niet in de laatste plaats richting de eigen cliëntele). Dat McKinsey de zogeheten nieuwe economie en haar durfkapitaal letterlijk links heeft laten liggen, was meer geluk dan wijsheid. Volgens ingewijden was het concern hier eerder juist even de weg kwijt. Voor buitenstaanders vormde dat weer de opluchting dat de firma ook iets menselijks had. Maar om het nu zo te plooien dat het een strategie zou betreffen, lijkt een vrolijk staaltje van misleiding. Alle terechte of onterechte argwaan bij Jan Publiek is weer gemobiliseerd.

In onze continentale cultuur werkt het ‘wij-zijn-geweldig’ geroep nogal op de lachspieren. Neem nu de volgende redenering, waarin je wordt meegenomen in een duizelingwekkende achtbaan van tot conclusies gedraaide argumenten. In de veronderstelde talentenoorlog rond adviseurs, ziet de firma zich genoodzaakt minder consultants aan te nemen ‘vanwege de eigen hoge kwaliteit, de intensieve meritocratie vol van intellectuele creativiteit, “numeracy’”en ”out-of-box”-denken’. Het is tenslotte een club met ‘zo’n diepte aan kwaliteit’ dat hij er altijd weer bovenop komt.

Lees ook:

Big Data is noodzakelijk voor een Rapid Response organisatie

Daarbij zou de firma veel minder agressief zijn dan sommige van de concurrenten – zo noteert het FD. Om vervolgens te eindigen met een ronduit onprofessionele bedrijfsrancune, naar buiten toe blijkbaar gepositioneerd als corporate policy en naar binnen toe als dreigement. Rancune geldt alle ex-partners die blijkbaar met hangende pootjes terug willen komen na een mislukt internet-avontuur. Dat is geen leuke boodschap. Maar McKinsey verklaart ronduit in de pers haar leedvermaak met deze afvalligen: negen van de tien worden honend weggestuurd. ‘Wij zijn geen vangnet voor falende ondernemers’, zegt Reibestein, ze met deze publiekelijke schop na tot levenslang veroordelend. Waarom – binnen die overrompelende loyaliteit – wel die ene adviseur (m/v) van de tien mocht terugkomen, blijft een raadsel. En zouden die anderen niets van hun avontuur geleerd hebben en daardoor juist waardevoller zijn dan voorheen? Hoezo (de eerder in het interview uitgesproken) ‘intellectuele creativiteit’ en ‘out-of the box’-denken? En zijn adviserende en ondernemende kwaliteiten dan één pot nat?

Wij zijn geen vangnet voor falende ondernemers – hoe zullen we het nou krijgen? Daar heeft elke adviesfirma toch een cashflow-genererende dagtaak aan? Wordt dit soms de nieuwe marketing slogan waarmee de firma voortaan door het leven wil? Maar het FD stelt antwoorden – geen vragen. Reibestein heeft ze voor het inkoppen, en mag de conclusie van het verhaal optuigen met de laatste superlatieven die nog niet zijn gebruikt: ‘Wij kunnen het allerinteressantste werk bieden voor een uitstekende remuneratie en een uitmuntende training.’ Ja, met behulp van uitsluitend niet-falende ondernemingen moet dat niet al te moeilijk zijn. Alleen het telefoonnummer bij deze gratis recruitment-campagne ontbreekt. En het moge duidelijk zijn: ex-McKinseyanen wordt uitdrukkelijk verzocht daarop niet te reageren.

Pierre Pieterse
www.consultanthotpages.com

 

Reageer

Na het plaatsen kunt u uw reactie nog 30 minuten aanpassen.

x
x