Is er sprake van wanbeleid bij Fortis

Vandaag zal minister Bos opheldering geven over het beleggingsfonds Scaldis dat door Fortis (zoals soms gebruikelijk) bij banken buiten de boeken is gehouden. Maar het fonds had natuurlijk moeten meetellen toen de vraag aan de orde was of de solvabiliteit van de bank voldoende was om ABNAMRO te kunnen overnemen. Achteraf is deze vraag al door het bestuur van Fortis beantwoord: het ging de kracht van het concern te boven. Er is inmiddels alle aanleiding om een onderzoek te laten instellen of sprake is van wanbeleid waarvoor de bestuurders aansprakelijk moeten worden gesteld. De belangen van aandeelhouders zijn ernstig geschaad, want zij zijn fout ingelicht ....

  • 1) De solvabiliteit van het concern was dus vorig jaar onvoldoende voor de ABNAMRO transactie
  • 2) De bestuurders hebben in juni jl...
Hans Bool
Ik denk dat dit inderdaad een vraag is die nu niet alleen in Nederland vaker gesteld gaat worden en een uitgebreid onderzoek vraagt.
In het jaarverslag over 2007 staat overigens duidelijk dat de krediet portefeuille opgebouwd is uit 5 sub-portefeuilles waaronder de "assets pools (Scaldis)" en dat deze buiten de balans valt. Even verderop ... "the recent credit market tumoil has led to a standstill on this activity... exposure is under close scrutiny of the ... etc, etc.

Ik hoorde gisteren Willem Middelkoop zeggen dat een hoop mensen boter op hun hoofd hebben, en ik denk in deze dat er meer fouten zijn gemaakt, maar er moet een (hoofd) schuldige worden gevonden. Net als Dick Fuld, die nu het zwarte schaap is in New York. Lijkt me ook niet helemaal terecht...
Grimbert
Het lijkt mij vrij duidelijk wie de hoofdschuuldige is 'Graaf' Lippens met zijn mede RvB leden > Fortis heeft een one Tier Board