Channels

De sluier van de kredietcrisis
De alomvattende aandacht voor de kredietcrisis ontneemt het zicht op ingrijpende ontwikkelingen die de organisatiewereld in de komende jaren grondig gaan veranderen. In plaats van oude zekerheden te repareren kunnen we daarom beter de toekomst met open vizier tegemoet treden. Wat we nog nodig hebben als individu, organisatie en BV Nederland is een mentaliteit van professionele zelfredzaamheid. Het fenomeen personal branding kan daarbij een belangrijke rol spelen.

A brand new world
De kredietcrisis maakt eens te meer duidelijk dat grote organisaties niet langer de veilige, stabiele havens vormen waar werk en inkomen voor jaren zijn gegarandeerd. De klap was te voorzien, alleen het tempo en de omvang zijn veel groter dan we verwachtten.
Managementgoeroes als Tom Peters, Peter Drucker, Thom Malone en Charles Handy roepen in wisselende bewoordingen al jaren lang dat de organisatiewereld fundamenteel gaat veranderen. Peter Drucker, de in 2005 overleden grise éminence van de managementtheorie was daarin zeer uitgesproken: “the corporation as we know it, which is now 120 years old, is not likely to survive the next 25 years. Legally and financially yes, but not structurally and economically”. En Tom Peters bestookt ons al jaren met zijn pleidooi om onszelf en onze organisaties opnieuw uit te vinden om straks overeind te kunnen blijven in de economische globaliseringrevolutie.
Tussen weten wat er komen gaat en daar consequent naar handelen, ligt echter een groot brak terrein. In plaats van dat terrein te gaan verkennen is het veel veiliger om onszelf te koesteren in de illusie van continuïteit en een rimpelloze toekomst. Massimo Gaggi en Edoardo Narduzzi beschrijven dit treffend in hun boek Het einde van de middenklasse ‘: De gemiddelde werknemer neemt verstrooid kennis van de economische revoluties waarmee de globalisering gepaard gaat, maar denkt steevast dat het over iemand anders gaat en blijft doorleven in de illusie dat hij de dezelfde bescherming en garanties kan blijven genieten die tien jaar geleden nog betaalbaar waren.’

A brand you world
In een onvoorspelbare, dynamische organisatiewereld kun je niet langer denken in vertrouwde patronen als ‘life-time employment’ en bevordering op basis van senioriteit. Het oude re-actieve psychologische contract tussen de zorgzame organisatie en de loyale medewerker heeft definitief afgedaan. De nieuwe organisatienorm is pro-actief te denken aan je ‘employability’. Werk doelgericht aan het opdoen van een breed scala aan leerervaringen in interessante projecten en ontwikkel je talenten tot krachtige competenties. Dat is goed voor je eigen loopbaan en voor het succes van de organisatie waar je werkzaam bent.
Het moderne woord voor deze vorm van professionele ontwikkeling is personal branding. Er is veel verwarring rondom deze term, waarbij met name associaties als plat en oppervlakkig de boventoon voeren. Personal branding is echter aanzienlijk meer dan het neerzetten van een oppervlakkig publiek imago. Het is een introspectief proces dat voortkomt uit gedreven met je vak bezig zijn en het besef van de noodzaak van zelfredzaamheid. Door jezelf vragen te stellen naar je passie, je waarden, je talenten en je “eigen’aardigheden kom je tot een duidelijke, authentieke profilering.
Volgens Tom Peters , de bedenker van de term personal branding, staan professionals voor een onontkoombare keuze: ‘disctinct or extinct’. In zijn eigen woorden: “There ain”t no choice. Even if this idea scares you to death, ordinary has become a design for disaster. You”re simply not going to survive with the same set of attitudes that you”ve had in the past.” We moeten allemaal – ongeacht onze positie, leeftijd of de bedrijfstak waarin we werkzaam zijn – heel goed het belang van personal branding in een open economie begrijpen en daar consequent naar handelen.
Dit zoeken en uitdragen van onderscheid wordt één van de belangrijkste kenmerken van de arbeidsmarkt die ontstaat wanneer de rookgordijnen van de kredietcrisis zijn opgetrokken.

En de winnaar is….
In tijden van crisis grijpen we graag terug op klassieke maatregelen die de onzekerheid reduceren. In dat kader zijn het aanbrengen van structuur, hiërarchie, orde en overzicht van oudsher geliefd om ons door chaotische tijden te loodsen. Dat gaat echter niet meer werken in 2009. De kredietcrisis is slechts een sluier die ligt over de revolutionaire ontwikkelingen die ons professionele leven nog veel ingrijpender gaan beïnvloeden. De globalisering en technocratisering gaan door en zullen binnen enkele jaren de werkwereld drastisch veranderen. Om als individu, organisatie, regio of land, een rol van betekenis te kunnen blijven spelen, moeten we de toekomst daarom recht in het gezicht durven aankijken en met een open vizier tegemoet treden.
Voor degenen die toch liever achterom kijken en willen aanklampen bij het verleden, doe ik de suggestie om dan maar meteen een flinke stap achterwaarts te maken. Laten we terugkeren naar een mentaliteit die we gaandeweg verloren zijn: die van de moedige pionier die zelfstandig zijn weg zoekt in het nieuwe landschap dat voor hem opdaagt. In die mentaliteit ligt de sleutel voor de komende jaren. De moed om onzekerheid te accepteren bij het uitstippelen van je eigen pad, de wil om te investeren in het ontwikkelen van je eigen talenten, de discipline om hard te werken en de bereidheid om de volle verantwoordelijkheid te nemen voor het welslagen van je professionele leven. Laat dat geen loze kretologie zijn, maar een vanzelfsprekende mentaliteit.

Dit artikel is toegankelijk voor Pro-abonnees

Voor € 4 per maand of € 30 per jaar ontvangt u:

  • onbeperkt toegang tot alle artikelen.
  • geen commerciële emails en geen reclame op de site.
  • de keuze of u wel of geen nieuwsbrief wilt ontvangen
  • het E-book: Negotiating as emotion management t.w.v. €8.00
Upgrade naar Pro-abonnement
 

Reageer

Na het plaatsen kunt u uw reactie nog 30 minuten aanpassen.

Reacties

“Extinct or distinct!” Als motto voor Personal branding. Tom Peters kan het toch maar treffend zeggen. Ik kom meer treffende citaten tegen in deze column; nog eentje: “De gemiddelde werknemer neemt verstrooid kennis van de economische revoluties waarmee de globalisering gepaard gaat, maar denkt steevast dat het over iemand anders gaat en blijft doorleven in de illusie dat hij de dezelfde bescherming en garanties kan blijven genieten die tien jaar geleden nog betaalbaar waren.”

Ik lees ook “de organisatiewereld gaat fundamenteel veranderen.” Ongetwijfeld; deze veranderingen zijn volgens mij al heel zichtbaar. De discussies, columns en artikelen op deze site laten daar veel van zien. Ze tonen ook de verwarring die met deze ontwikkeling gepaard gaat. Maar langzamerhand tekent zich naar mijn idee een steeds duidelijker patroon af. Dat patroon willen we op deze site verduidelijken en met voorbeelden en interviews zichtbaar maken.

Willem Mastenbroek
Hoofdredacteur ManagementSite

In het rijtje van Guru’s horen m.i. ook Bob Dylan (Times they are achanging) en Archie Bunker (Sujvival of the fattest). Met name de laatste. Als je kijkt naar het dierenrijk zijn het die diersoorten die overleven welke zich TIJDIG aanpassen aan een nieuwe situatie. Tijdig is hier anticiperen en niet reageren.

Het is mij, met name bij contacten met kleinere bedrijven, opgevallen hoe pijnlijk weinig medewerkers weten van de basis kantoor programma’s (Word, Excel, PowerPoint en Outlook). Daar is een hele logische verklaring voor: bij grotere bedrijven bestaat vaak een stoomcursus waarbij in 3 dagen de basisvaardigheden “er door gejast worden”, al dan niet afgesloten met een PC-vaardgheidsbewijs. Daar blijft natuurlijk maar héél weinig van hangen als je het niet dagelijks gebruikt. Het echte werk leer je in de hectiek van alle dag van je collegae. Als je dan ook nog een baas hebt met Excel-rasters in de ogen en alles zelf doet, dan leer je die edele kunst natuurlijk nooit.

PowerPoint
Nou even eerlijk zijn: ben jij ook een van die talloze managers die hun kostbare tijd “verdoen” met het maken van je sheets voor een presentatie? Dacht ik al. Hoe dat komt? Nou, als je daar een beetje handig bent heb je het beter en sneller voor elkaar dan wanneer je het je secretaresse hebt uitgelegd. Vals argument: hoe ben je daar zo goed in geworden? Juist, omdat de secretaresse vaak zit te klungelen. En waarom zit ze te klungelen? Omdat jij het zelf blijft doen. Bovendien “leef je je helemaal in” terwijl je die flitsende presentatie maakt. Winst? Mogelijk, maar de cirkel is rond: jij blijft het zelf doen en zij blijft klungelen.

Excel
HET favoriete speeltje van iedereen met een bèta achtergrond of . . . gewoon ambities. Als je ergens in een kantoor om 23:00 uur nog licht ziet, kun je er een behoorlijk bedrag om verwedden dat het een middenkaderlid is die met Excel variant 23a van “iets”aan het maken is. Kennis is macht, toch?

Als je nou van jezelf WEET dat je achterloopt, dan trek je aan de bel of . . . koop een boek en leer het jezelf. Niet gaan zitten wachten tot er een goede fee langskomt. Of wat nijdiger “ik investeer mijn tijd, maar de baas moet het betalen”. Niet zo slim. Zorg dat je d´r bij BLIJFT horen als de paaltjes worden verzet.

Maar het gaat verder. Ook andere basisvaardigheden ontbreken vaak. Denk aan
telefonistes: ellenlange inleiding “Goede morgen, firma XYZ, voorheen gebroeders X, Y en Z, U spreekt met de telefoniste. Mijn naam is Ellen Huppeldepup, waarmee kan ik u van dienst zijn? Kijk, dat irriteert. Maar als niemand het je leert kom je op dit soort telefonische beleefdheden.

Andere voorbeelden zijn conflicthantering bij helpdesk-undigen, werkorganisatie algemeen of clean desk.

Maar ook bij kader zie ik dit soort dingen. Snelle check bij optellingen, dimensie check bij complexe verbanden zijn voorbeelden van dingen die je vaak niet op school leert. Oudere generaties en herintreders zijn hierbij vaak de hekkensluiters: letterlijk en figuurlijk.

In alle redelijkheid: je gaat toch ook niet zonder sneeuwkettingen op ski vacantie? Of zonder paraplu in je auto op stap? Ik ben allergisch geworden voor het soort klaagverhalen en slachtoffergedrag dat vaak mede door eigen toedoen ontstaan.

Mijn advies is simpel: neem jezelf serieus. Investeer in tijd en desnoods eigen geld en blijf niet zitten wachten tot je “geheel buiten jouw schuld” moet afvloeien als je baas dat beruchte Excelletje heeft gemaakt met rechtsonder het aantal koppen dat eruit moet!. In rood!!!

Groet,
Jos Steynebrugh
Marketing & Innovatie Consulent
http://www.changeenhancement.nl

Een vraag aan Jos.

Wil je nu adviseren om zelf excel goed te leren beheersen of moet ik de tabel toch door mijn secreataresse laten maken ?

Rik,

zeker weten: zelf leren. Niet die tabel inkloppen, maar de geavanceerde mogelijkheden onder de knie krijgen. Zoals daar zijn scenario analyse, optimaliseren onder randvoorwaarden, en de meest krachtige: simulatie in kleuren. Simulaties dus. Erg handig voor (bijvoorbeeld) sensitivity analyse van je budget !!!!!!!!!!!!!

Er is één ding wat mensen oneindig veel sneller kunnen dan computers: optische patronen herkennen. En juist dit soort hoog complexe zaken kunnen UITSTEKEND in Excel.

Voorbeeld: een prop papier, bestaande uit een verfrommelde voorpagina van de Telegraaf als zodanig herkennen is iets wat mensen, ongeacht vooropleiding, in een onderdeel van een seconde kunnen. Hetzelfde klusje laten doen door een supercomputer neemt waarschijnlijk uren, dagen of misschien nog langer.

Als je secretaresse dit ook kan in Excel, moet je hoognodig een functioneringsgesprek met haar hebben. Onderwerp: carriereplanning.

Groet,
Jos Steynebrugh
Marketing & Innovatie Consulent
http://www.changeenhancement.nl

Personal Branding is een individueel introspectief proces en dat dient verbonden te worden met de kern van waar het in organisaties om draait. Dat gebeurt nu niet en dat is een gemiste kans, een korte toelichting;

We ervaren momenteel een financiële crises. Wat we echter onvoldoende waarnemen is dat daar een andere crises aan ten grondslag ligt. Een crises van een “andere orde”. Een crisis die komt vanuit ons beheersmatig denken en zijn oorsprong vindt in de Angelsaksische cultuur. Een crises op het niveau van Identiteit en Bestemming (I&B).

Identiteit heeft te maken met wie je als individu of organisatie echt bent en waar je voor staat. Je talenten, passie, drijfveren en branding geven inzicht in je identiteit als individu of organisatie.
Bestemming heeft te maken met datgene wat een individu of organisatie heeft te doen of te realiseren in je leven, op je werk of in de maatschappij.

Identiteit en Bestemming op zowel individueel als organisatieniveau staan nu onder druk. We hebben de voorbeelden van de financiële reuzen haarscherp voor ogen staan. Vragen over Identiteit en Bestemming van deze organisaties raken de kern van het probleem. Duidelijk is dat het publiek zich niet meer wil binden aan deze organisaties.

Weten we echt wie we zijn, waar we voor staan en wat we te realiseren hebben als mens en organisatie? Ik denk en ervaar een enorm misalignment tussen I&B op individueel niveau en op organisatieniveau. We ervaren de symptomen (lage motivatie, verandermoe, weining inspiratie, hoog verloop, ziekteverzuim, onkundige aansturing etc.) we zijn echter niet voldoende in staat te duiden wat er echt speelt.

Het wordt tijd dat ondernemend Nederland de stap durft te zetten naar een nieuw tijdsbeeld, waarin mens en organisatie zich op Identiteit en Bestemmingsniveau aan elkaar gaan verbinden. Precies, verbinden op het niveau van I&B is de logische volgende stap die nodig is. En dat gaat verder dan het benoemen van Values en het opzetten van een Talenten programma in een organisatie. Veel organisaties zijn pseudo bestemmingsgericht; we zeggen het één en doen het ander. Realiseren we ons wat de potentie is van een echte en hechte verbinding van mens en organisatie? Dat vergt wel een paradigma verschuiving en loslaten van oude zekerheden…

Het goede nieuws is dat als vanzelf de oude zekerheden met het oude denken wegvallen en er ruimte ontstaat voor het nieuwe dat zich aan wil bieden. Zijn we er al klaar voor om dat nieuwe te ontvangen? Weten we al hoe dat eruit ziet en wat de potentie is die het in zich draagt?

Wanneer organisaties de context gaan bieden aan medewerkers waarin zij kunnen functioneren in lijn met hun Identiteit en Bestemming ontstaat er een geheel nieuw model van richten, inrichten en aansturen. Het potentieel dat mensen is zich dragen kan eindelijk worden benut, het innovatieklimaat kan eindelijk ontstaan en we kunnen doen waar we goed in zijn. Meer kansen creeren, beter presteren en werken met plezier in lijn met ieders individuele bestemming.

Bestemmingsrealisatie is het nieuwe dat zich aanbiedt en sluit aan bij Personal Branding op individueel niveau, verdiept en verankerd de noodzakelijke stap naar de nieuwe orde!

Toon alle 5 reacties
x
x