Single sign-on door de ogen van een hacker

Columns

Het aantal cloudgebaseerde applicaties blijft alleen maar toenemen. Uit een recent onderzoek van Ponemon en Gemalto blijkt dat bedrijven tegenwoordig gemiddeld 27 cloud-apps gebruiken. Dat zijn 27 apps waar werknemergegevens in beschikbaar zijn, waar dus ook 27 gebruikersnamen en wachtwoorden voor nodig zijn. De toename van het aantal gebruikersaccounts heeft geleid tot wachtwoordmoeheid, ineffectieve administratie en compliance-risico’s. De Breach level index van Gemalto onderstreept dit en toont aan dat 67 procent van alle datalekken valt onder identiteitsdiefstal. Iemand gebruikt dan de inloggegevens en persoonsgegevens van iemand anders.
Om wachtwoordmoeheid en de bijbehorende risico’s tegen te gaan zijn organisaties op zoek gegaan naar oplossingen.

Single sign-on

Voor deze enorme hoev...


Meer over ICT & Internet