‘Platte’ organisatie, ‘plat’ denken!

Mensen en organisaties zijn complex, zo complex dat zowel organisaties als mensen steeds vaker de weg kwijt raken. Bij de mens kan zich dit uiten in b.v. een burn-out (één op tien tegenwoordig), terwijl bij organisaties dit vaak het startsein is voor of een reorganisatie, fusie, of overname.

Net als de mens streeft echter ook de organisatie naar overzichtelijkheid in zijn bestaan. Chaos is eventjes wel leuk, en soms noodzakelijk, maar om er nu continu in te leven, nee dank je!

Eén van de methodes die mensen kunnen doen om zaken overzichtelijk te maken/houden is te gaan ‘mediteren’. Ik las in de krant dat het binnenkort, per CAO, mogelijk is om 15 minuten per dag op de werkplek te mediteren.

Nu is dit denk ik wel een goede oplossing, vooral als de organisatie waarvoor je werkt ook van ‘over...

C.Kroon
Ik begrijp het betoog van de heer Gijsbert niet. Volgens hem is er geen diepgang in een organiatie indien deze "plat "is.

Daarnaast is het in een "platte "organisatie veelal noodzakelijk dat de manager ook operationeel functioneert. Die 15 minuten zullen dan ook beslist niet beschikbaar zijn.
Ik sluit mij dus aan bij de reactie van Robert Ogilvie
Gerard Niels
Zowel de heer Ogilvie en de heer Kroon verwijten de ketel dat hij zwart ziet. De mening van de heer Gijsberts is niet onderbouwd en derhalve een slag in de lucht. De reactie van beide heren is echter van dezelfde ongenuanceerdheid waarvan zij de heer Gijsberts betichten.

Hoewel ik de stelling van de heer Gijsberts ook niet automatisch ondersteun zou het wel degelijk goed kunnen zijn wat meer bezinning het dagelijkse beleving op de werkvloer te brengen. De oplossing van de de heer Gijsberts is niettemin een vluchtige en weinig onderbouwde stelling. Dat hoeft overigens niet te betekenen dat de kern van zijn stelling geen hout snijdt.

Meer over Organisatieontwerp