Structureel pestgedrag op de werkvloer, zoals seksuele intimidatie, agressie of geweld, wordt steeds erger. Dat constateert de Landelijke Ontslaglijn donderdag. Eén op de tien telefoontjes naar deze lijn heeft als aanleiding structureel pestgedrag. Dat is een verdubbeling vergeleken met twee jaar geleden. Uiterlijke kenmerken zijn een veel voorkomende reden om te pesten.

Uiterlijk
De meeste voorkomende pesterijen op het werk hebben betrekking op iemands uiterlijk, geloof of seksuele voorkeur. Ook trouwe en loyale werknemers krijgen pestgedrag te verduren. Een periode van arbeidsongeschiktheid, een (verbroken) relatie met een collega of een hoge leeftijd zijn andere redenen waarom mensen structureel worden gepest op het werk.

(bron: Managersonline.nl)

 

Reageer

Na het plaatsen kunt u uw reactie nog 30 minuten aanpassen.

Reacties

Ik ben gedurende 2 jaar gepest op het werk. Mijn manager zorgde voor een hogere leidinggevende functie, maar dit hielp niet. Ze lachten me uit en begonnen te joelen als ik voorstelde de actiepunten van de week door te spreken.
Uiteindelijk ben ik weggegaan en nu werk ik ergens waar ik niet wordt gepest.

:{tja, mogelijk dat er onder u zijn die mijn bijdragen op een of andere manier waarderen of die zich door mijn berichten laten verwonderen door de diepzinnigeid (ahum); degenen die zich aan mijn berichten storen mogen deze berichten vermijden dan wel een poging wagen mij uit te nodigen mij nader te verklaren.}:

het pesten op het werk
is
een activiteit die de overheidsmanager van het jaar 200x niet vreemd is, zo heb ik uit eigen (=persoonlijke) ervaring mogen ondervinden. HOE voorbeeldgevend leidinggevend kun je zijn in integriteitskwesties?

Een 2 regelig verzoek van mijn ex-partner om haar geen email te zenden vanuit de bedrijfs-emailaccount werd door de directeur voortvarend als KLACHT opgepakt … zonder zijn medewerker, o.a. tafelgenoot vanuit de medezeggenschap, aan te spreken zonder aanziens des persoons zoals de ambtenaar-directeur als devies bedrijfsbreed uitdraagt.

We hebben dus hier te maken met een situatie dat bij wijze van synchroniciteit burgemeester Cohen zelf tot de ontdekking komt dat Robbie OhOhOh een keertje te muisvingervlug is geweest n.a.v. een tot vunsigheid uitnodigend spa(r)mmaailtje. :{wie heeft zoiets nog nooit gehad, mannuh?}: . Cohen maakt met zijn ambtenaaren heel veel uren om Robbie aan het Kruize te nagelen. :{overigens is Cohen wel de baas/collega van de bedoelde directeur}:

:{bij wijze van voorbeeld(gedrag) in integriteitskwesties}:

Het is niet uitgesloten dat ene Quasimodo door mij hoogstpersoonlijk wordt uitgenodigt de toren te beklimmen teneinde dit land met enig gebeyer versteld te doen staan.

Maar we wachten nog ff af …
want wie weet waar Willem Wever Woont?

ByTheWay houdt u als [email protected]@ger ook van WILnissigheden?

Zalig Pasen,
S’ace – aanspreekbaar op alles wat ie zegt of doet.

PS – weet u welke oud?politici in dit landje zich er op voor laten staan dat zij de ‘hoofdboterletter’ van dit land hebben mogen prijzen?

:{voordat we salvatore quasimodo zijn beyaardige werk laten verreichten … lijkt het mij een loffelijk streven om de ‘tegenpartij’ een gelegenheid te geven om haar stoutmoedige schoenen aan te trekken voor passioneel leiderschapsgedrag (-; inderdaad met eenkorte ‘ij’ , want waarom ligt onze hoofdstad anders aan ’t IJ? ;-) }:

men zegt tegenwoordig zo graag dat men bezield bezig moet zijn met het werk; maar in de ambtenarennegorij die ons kikkerlandje RIJK (of beter ARM) is, werk dai heel vervelend voor de goedwillenden want … zij doen vaak al wat de anderen (die zeer hoger betaald en hoger in rang waant) geacht worden te doen.
Hierdoor wordt de machtstrijd geopend waar vooral de strijdmacht gewenst is … =>> Herkent u dit, medemanager / leidinggevende of leidingnemende / cq. (algemeen) directeur ofzo?

Kortom waarlijk LEIDERschap gewenst …
en dit staat inderdaad komende donderdag 22 april op het programma in het JohandeWithuis te denhaag (wie was die raadspensionaaris ook alweer, en hoe kwam die aan zn end?):
WIL DE ECHTE REGISSEUR OPSTAAN?

Dus mocht iemand zich aangesproken voelen wordt ie geacht via dit kanaal op transparante wijze de voorbeeldsfunctie te betrachten. Immers dan kunnen ‘we’ allemaal meebeleven hoe het niet moet, of hoe het ook (anders) kan!

Het lijkt mij niet verstandig de queestende kwestie die aan de orde is uit te smeren via allerlei ‘zuigende’ rechtspersoontjes die je vooral op de golfbaan of skyhoge boxjes wel tegenkomt.

verder neem het niet al te serieus en pas de humor toe waar die ruimtescheppende werk verricht in uw grijze masse!
;-)
avé

laten zich nogal eens voor het karretje van de leidinggevende leidingnemers van de ambt&narigheid spannen.

Een aardige is de dienst van een ARBO service die geen diensten kan aanbieden voor de werknemer die last heeft van omgevingsdomheid. Wat is dat?
Even uitleggen ..
“Ieder iets is helemaal; en onderdeel van iets dat helemaal is”
Juist, dat is dus ; the theory of everything’ waar ene K.Wilber zo belezen mee is geworden in ons bewustwordende mensenwereldje.
Dus, een werknemer is hele maal gezond en werkt als onderdeel in een werkomleving die helemaal gezond is.
In de ideale situatie.
Dus als de omleving van de werknemer niet gezond, of nog sterker ziekmakend is, dan dient hij/zij zelf uit zelfzorgprincipes maatregelen te nemen ‘om zichzelve tegen te komen’.

De dienstdoende bedrijfsartsen kunnen zo’n werknemer echter niet helpen (althans in een mij bekend geval), zij verwijzen doodleuk naar de OR, de Ondernemingsraad dus. Maar als de mij bekende snoodaard de kwestie (‘psychopiraterij’) voorlegt aan een senior OR-lid … dan gniffelt deze en zegt dat dit averechts werkt.
AHA … de snoodaard wordt gewenst gewaar te worden dat degene die de werkelijke problemen op tafel legt ZELF het probleem is!

Is dit het Holland dat Geert Mak zo aardig omschrijft als: “Nederland is op dit moment bezig het slachtoffer te worden van een ernstig geval van, zoals sociologen dat noemen – beleidsmakers, politici, maar het kan ook een halve natie zijn – die alleen nog maar informatie van buiten naar binnen doorlaat die strookt met de eigen opvattingen, die gedreven wordt door een illusie van eensgezindheid en rechtschapenheid, en die een sterke collectieve neiging vertoont om onverwachte en onbekende problemen uit de weg te gaan”

so far so good?

Graag wil ik hierop reageren,

leiding geven is niet altijd even makkelijk en soms horen daar minder populaire maatregelen bij. Als leidinggevende sta je hoger op de ladder en heb je je verantwoording af te dragen aan je meerdere. Zelf heb ik een behoorlijk verantwoordelijke job, waarbij ik het lastig vind taken volledig over te delegeren, graag blijf ik de controle houden en wil ik dat zaken op mijn manier gebeuren.

Hierdoor geef ik mijn werknemers vaak minder de ruimte, echter ik krijg wel voor elkaar wat ik wil!

Met vriendelijke groet,
Yvonne

Toon alle 5 reacties
x
x