Channels

P&o`ers moeten meer met hun tijd meegaan en meer vaktijdschriften lezen. Veel p&o`ers hebben hun mond vol van flexibiliteit, maar hebben de regelingen die ze ontwerpen vaak een verstarrende en stagnerende werking. Ook kampt het metier nog steeds met belangrijke handicaps.

Een daarvan is de onbekendheid met de vakinhoudelijke kant van p&o – veel topmanagers weten nog steeds niet goed wat ze met de functie aan moeten. Ook wordt p&o door de lijn vaak eerder als een last ervaren dan als een ondersteunende partner. Dit komt vooral door de vele geformaliseerde procedures waarvan de logica door de realiteit snel achterhaald wordt. Ook in de arbeidsvoorwaardelijke sfeer liggen problemen – waarom mogen pensioenregelingen niet aan de realiteit worden aangepast?

Hoewel de p&o`er idealiter vaker moet optreden als doorgeefluik van wat er speelt binnen de organisatie, blijkt dat deze rol hem in de praktijk zelden in dank wordt afgenomen. Een voorwaarde voor verandering is dat p&o`ers meer kennis nemen van wetenschappelijke onderzoeken op hun terrein door meer vaktijdschriften te lezen, meer kennis uit te wisselen en deze kennis in de eigen organisatie te communiceren.

Presteren met professionals
Durven sturen op toegevoegde waarde
Frank Kwakman
In de zakelijke dienstverlening is de toegevoegde waarde van tal van professionals niet duidelijk genoeg. Er vallen fikse klappen. Kwakman heeft vijf raadgevingen in petto voor de verantwoordelijke leiding. Dit vraagt wel het nodige lef van de leiding. Lees welke vijf opdrachten de leiding zich moet stellen om de toegevoegde waarde van professionals te vergroten.

 

Reageer

Na het plaatsen kunt u uw reactie nog 30 minuten aanpassen.

Reacties

Het stuk “Personeelsfunctionaris moet meer met zijn tijd mee
Human Resources” eindigt met de uitnodiging “Lees welke vijf opdrachten de leiding zich moet stellen” . Best benieuwd, maar . . . Waardan? Of mis ik wat ?
Groet,
Jos Steynebrugh

x
x