World Economic Forum 2019 #WEF19

Een bezoek aan Davos mag momenteel dan uitsluitend zijn weggelegd voor de gefortuneerden onder ons, de agenda van de 2019 ed. van het World Economic Forum is er niet minder interessant om. In de verschillende conferentieruimtes komen er een scala aan onderwerpen aan bod w.o.: de 4e Industriële Revolutie, Geo Strategie, Economie, Klimaat, Leiderschap, Arbeid, Bestuur, Disruptieve Technologieën. Vragen die niet alleen aan de deelnemers maar ook aan ons worden gesteld zijn: - Hoe kunnen we de planeet redden zonder de economische groei te belemmeren? - Kun je tegelijkertijd een patriot zijn en een wereldburger? - Hoe zou arbeid eruit dienen te zien in de nabije toekomst? - Hoe zorgen we ervoor dat disruptieve technologie het leven verbetert en niet verslechterd? - Hoe creëren we een voor iedereen eerlijkere wereldeconomie? - Hoe kunnen we landen beter samen laten werken?

De agenda en deze vragen leveren een aantal berichten en rapporten op die, over het algemeen, interessante en relevante info opleveren; enkele op (management)trends gerichte voorbeelden.

Over Arbeid:

Over Arbeid, Diversiteit en de keerzijde van Kunstmatige Intelligentie

  • Why AI is failing the next generation of women. Kunstmatige intelligentie (AI) kan je helpen bij je werving en selectie proces maar de waarschuwing daarbij is: ‘garbage in, garbage out’. We voeden AI met algoritmegegevens die (onbewust) bestaande vooroordelen introduceren en die vervolgens zelfvervullend worden. In het geval van werving, zal een bedrijf dat in het verleden mannelijke kandidaten heeft ingehuurd constateren dat hun AI vrouwelijke kandidaten verwerpt, omdat zij niet passen bij de norm van eerdere succesvolle sollicitanten.

Productie en Innovatie:

  • The Fourth Industrial Revolution will change production forever. Here’s how. Een kenmerk van de 4e IR is het samengaan van de digitale en fysieke werelden, die op hun beurt de traditionele grenzen door de hele waardeketen vervagen. Om te anticiperen op de veranderingssnelheid waarmee organisaties nu worden geconfronteerd, dienen bedrijven over te schakelen van het grotendeels verticale businessmodel naar horizontale platformen voor productie tussen bedrijven. Deze opkomende platformeconomie is te vinden in belangrijke waardeketens en valt in een van de twee categorieën digitale informatie resp. fysieke activiteit.

Duurzaamheid:

  • Want a Sustainable Earth? Bring on the Fourth Industrial Revolution. Het 'internet der dingen', 3D-printen, 5G-netwerken en andere 4e IR-innovaties hebben het potentieel om de koolstofemissies en het ge-/verbruik van hulpbronnen in de industriële en landbouwproductiecycli aanzienlijk te verminderen - van productie tot verzending, tot verpakking en hergebruik. Tegelijkertijd is het, door 4e IR-technologieën te gebruiken, de enige manier om op een billijke manier te voorzien in alles wat nodig is voor duurzame groei voor iedereen op de planeet.

Klimaatverandering

Wat betekent dit allemaal voor het thema Leiderschap:

  • The 4 types of leader who will thrive in the Fourth Industrial Revolution. De 4e IR vervaagt de lijnen tussen de fysieke, digitale en biologische sferen. 4 type leiders die deze uitdaging aankunnen zijn: - Social Supers: leiders die zich onderscheiden door hun vermogen om goed te doen door goed te doen - Data-Driven Decisives: zij zien bijna twee keer zoveel kans te profiteren van Industry 4.0, hun organisaties plukken nu al de economische voordelen daarvan; - Disruption Drivers: zij begrijpen dat investeringen in disruptieve technologieën c.q. ontwrichtende innovaties, hun organisaties doen onderscheiden van concurrenten; - Talent Champions: zij bereiden zowel vaste als flex medewerkers voor op de digitale transformatie. Meer dan anderen investeren zij in scholing van werknemers voor de toekomst van hun werk en daarmee de continuïteit van de organisatie.

De komende dagen, tot vrijdag, zal er nog ongetwijfeld meer verschijnen vanuit Davos maar nu is het al de vraag: wordt e.e.a. vervolgens ook geëffectueerd? En dat niet alleen door de gefortuneerden.

Willem E.A.J. Scheepers

==================

260119

"Om 'in business' te kunnen blijven zal het bedrijfsleven aan steeds meer eisen van de samenleving moeten voldoen. Het gaat dan om diversiteit, om de visie op personeelsbeleid, maar ook over het milieuvraagstuk en da's volkomen terecht." Ben ik het helemaal mee eens, dat dit terechte eisen zijn, vandaar ook hier dit citaat afkomstig van Minster Wopke Hoekstra. Het is de les die hij meeneemt vanuit Davos.

Hoekstra nam nog meer mee: "Opleiden en bijscholen was de afgelopen dagen een belangrijk thema tijdens het WEF. Grote bedrijven als SAP, IBM en Hitachi spraken hun zorg uit over tekorten aan deskundige vakkrachten in het digitale tijdvak. Automatiseerder SAP kijkt met grote interesse naar het Duitse model van leerplaatsen in bedrijven en zegt op onorthodoxe wijze naar werknemers te zoeken. De Amerikaanse retailketen Walmart heeft besloten om fors te investeren in het trainen van zijn ruim twee miljoen medewerkers."

& Nu wij nog.

Bron: Hoekstra: 'Samenleving gaat steeds meer eisen stellen aan bedrijfsleven. En terecht' Het FD.

Kom met uw praktijkervaringen op het terrein van managen en organiseren

Deel uw kennis, schrijf 3 columns of artikelen en ontvang een gratis pro-abonnement (twv €200)

Word een pro!

SCHRIJF MEE >>

Petra
"The Sahel is engulfed by violence. Climate change, food insecurity and extremists are largely to blame."

Ook hier wordt 'vergeten' te vermelden dat de Sahel, misschien wel door de zogenaamde toename van CO2, al decennia groener wordt. Zoek maar eens op 'groener worden Sahel' of vergelijkbaar.
Bewoners van de Sahel-zone kunnen weer vee houden en landbouw bedrijven. Dat veel Afrikaanse mannen geen zin hebben in investeren in hun eigen land en liever hun hand op komen houden in Europa wordt nog door veel mensen geaccepteerd en vaak ook (voor mij onbegrijpelijk!) gestimuleerd.