Was Priscilla Zalm ook in de witwasproblemen gekomen?

Op het moment dat Het FD meldt 'OM wil vervolgonderzoek naar rol bestuur-Zalm in witwaszaak ABN Amro' verschijnt bij ScienceDirect's Journal of Corporate Finance de paper 'Gender diversity and bank misconduct' van prof. Francesca Arnaboldi c.s. Dat kan geen toeval zijn.

Het 1e artikel gaat in op de al enige tijd slepende kwestie rondom het, bewust of onbewust, faciliteren van witwaspraktijken binnen de kantoren van ABN Amro. De onderzoekers in het 2e artikel concluderen 'that greater female representation significantly reduces the frequency of misconduct fines'. Interessant is nu dat Zalm binnen zijn bestuur ook kon beschikken over o.m. Caroline Princen en Annemieke Roobeek. Mogelijk dat hier masculiene v.s. feminiene machtsverhoudingen een rol speelden.

Het Openbaar Ministerie (OM) constateerde in 2019 'er zou niet genoeg onderzoek zijn gedaan naar de achtergrond van klanten, er zou niet tijdig afscheid zijn genomen van verdachte klanten en verdachte transacties werden onvoldoende gemeld bij de Financial Intelligence Unit (FIU). Conclusie OM: ABN Amro leeft de witwaswet onvoldoende na.

Het OM probeert nu tot een schikking te komen: 'De verwachting is dat een schikking met het OM de bank ettelijke honderden miljoenen zal kosten. Ook zal ABN Amro dan moeten toegeven in de fout te zijn gegaan en zich committeren aan een verbeterprogramma onder auspiciën van De Nederlandsche Bank (DNB).' Maar daarmee zijn direct betrokkenen er nog niet: 'Justitie wil echter ook nagaan of bestuurders van de bank een verwijtbare rol hebben gespeeld bij structurele overtredingen van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme.' Bron: 'OM wil vervolgonderzoek naar rol bestuur-Zalm in witwaszaak ABN Amro'; Het FD.

Dat mannen bereid zijn in hun leven meer risico's te nemen dan vrouwen wordt in hun jeugd snel duidelijk: jongens bewegen zich vallend, struikelend en in hoge mate naïef door hun nog jonge leven, storten zich vaak vol overgave in allerlei gevaren. Meisjes zijn, over het algemeen, meer bedachtzaam in en bij hun handelen; uitzonderingen v.w.b. zowel je dochters als je zoons daargelaten: feminien vs. masculien. Het is iig 'iets', een onderscheid, dat zich ook laat zien in hun verdere professionele carrières.

Arnaboldi c.s. constateren 'in het verlengde hiervan': "The mechanism through which gender diversity affects board effectiveness in preventing misconduct stems from the ethicality and risk aversion of the female directors, rather than their contribution to diversity." Vrouwelijke verantwoordelijken hebben meer, dan hun mannelijke collega's, met ethiek, met ethisch handelen en minder dan de mannen met het nemen van risico's.

Als het zo is dat meer vrouwen in een eindverantwoordelijke positie leidt tot het minder risicovol organiseren en ondernemen, niet alleen m.b.t. witwassen, benoem je meer vrouwen in (hier) de Top van de banken. Zou je kunnen stellen. Toch constateren Arnoldi c.s. ook v.w.b. de grootste banken: "Interestingly, the impact of women representation on bank misconduct is not present for the largest banks." Dat wil niet zeggen dat er daar geen sprake is van wangedrag, de impact daarop van vrouwen is 'slechts' geringer.  De vraag is overigens of ABN Amro na de vele reorganisaties wereldwijd nog tot de 'grootste banken' behoort.

Wat iig voor ABN Amro (b)lijkt op te gaan d.i. dat de financiële sector een omgeving is waarbinnen vrouwen, als medewerker maar hier m.n. als klant, ook letterlijk minder goed tot hun recht komen. Dat blijkt uit onderzoek van #Fundright, 'een initiatief van Nederlandse durfinvesteerders dat streeft naar meer diversiteit': "Slechts 16% van de durfinvesteerders investeert geld in bedrijven waarvan de oprichter een vrouw is."

De motivatie van deze (niet-zo-durf)investeerders als banken om dit na te laten, is even oubollig als achterhaald: "Een vrouw met een eigen bedrijf? Dat zal wel een webshop met babykleertjes zijn, denken financiers vaak." Omdat het zo lastig is voor haar om een financiering te krijgen merkt in het hier aangehaalde Het FD artikel een succesvol vrouwelijk ondernemer op: ''Verder overwegen we in de toekomst een blanke man van middelbare leeftijd op te nemen in de directie. Misschien dat we op die manier makkelijker aansluiting krijgen bij de investeerders. Of ik het triest vind dat dat nodig is? In die termen denk ik niet. Ik reken met de realiteit."

Dat laatste, 'realiteit', zegt ook veel zo niet alles v.w.b. de haalbaarheid van meer diversiteit in de Top van de financiële sector om risico's te kunnen voorkomen. Deze witwasaffaire zal binnen die masculiene omgeving dan ook (zeer) waarschijnlijk niet de laatste affaire zijn.

Willem E.A.J. Scheepers, docent en organisatie ontwikkelaar Verandermanagement resp. auteur van o.m. het boek Managen en Leiden Pre-Corona, over Leren (en Afleren).

 

 

 

 

Kom met uw praktijkervaringen op het terrein van managen en organiseren

Deel uw kennis, schrijf 3 columns of artikelen en ontvang een gratis pro-abonnement (twv €200)

Word een pro!

SCHRIJF MEE >>