Waarom het vooral mannen zijn zoals Petraeus en Staal die narcistisch gedrag vertonen en bijna nooit vrouwen.

http://www.youtube.com/watch?v=BUEpmzzFkF8

Leiders voorzien van narcistische gedragskenmerken worden gekarakteriseerd door dominantie, zelfvertrouwen, bestaansrecht, grandioosheid maar beschikken daarbij nauwelijks over empathie. Hoe hoger de machtspositie van de narcistisch leider, hoe minder compassie dat hij heeft met zijn ondergeschikten. (ook) Dat blijkt uit recent onderzoek van Stanford prof. Charles O'Reilly III c.s. Narcissistic CEOs and Executive Compensation.

Voorbeelden van narcistisch leiderschap zijn er zowel in positieve als in negatieve zin. Positief of zo je wil productief zoals Bill Gates, Jack Welch en Martha Stewart. Negatief of destructief zoals v/m US General David Petraeus, v/m VESTIA bestuurder Erik Staal en zéér recent v/m SNS directeur Buck Groenhof*. Het valt je wellicht al op: bij de destructieve 'gevallen' niet één vrouw.....

Volgens prof. & auteur Bob Sutton ligt de oorzaak hiervan vooral bij het feit dat mannen hun primaire impulsen zo slecht in de hand hebben.....

In de resultaten van zijn onderzoek naar de (mogelijke) aanwezigheid van narcisme onder CEO's die resideren in Silicon Valley, toont O'Reilly aan dat "narcissistic CEOs earn more, last in their jobs longer, and also have a larger gap between their pay and the pay of their senior team." De hiervoor genoemde voorbeelden, pos. & neg., bevestigen dat.

Zoals gezegd: narcistisch leiderschap hoeft niet persé negatief te zijn. Eerdere onderzoeken laten zien dat narcistisch leiders "are more action-oriented, pursue their own goals, and exhibit disinhibited behavior in part because they believe that rules don't apply to them; they are special and invulnerable." Je kan dus, zoals Petraeus en Staal je organisaties (resp. 'Afghanistan' en Vestia) tot Grote Hoogte brengen & als het daar dan bij blijft, is er feitelijk niets aan de hand. Eenvoudig gezegd: (ook) hun volgers krijgen de (narcistisch) leider die zij verdienen... :-o

Maar ja op dat Toppunt van je Suc6, terwijl de goegemeente je van harte staat toe te juichen, dan ga jij in je euforie net nog ff dat ene stapje verder. Zo ga je een relatie aan met je biografe (Petraeus), doe je voor je vertrek nog een greep in de pensioenkas (Staal) of vraag je aan je zakenrelaties snel nog even wat steekpenningen (Groenhof).....

Narcisme is (bijna) zo oud als de mensheid, het stamt i.i.g. uit de Griekse mythologie. Het is er altijd geweest & het zal er ook altijd zijn. Dat negatief narcistisch leiderschap gedrag nu zo dominant aan de oppervlakte komt heeft deels te maken met de nieuwe media: als manager/als leider, narcist of niet, word je opgenomen; letterlijk zelfs. Maar er is nog iets anders aan de hand.

Onderzoek door University of Michigan psychologist,Sara Konrath laat zien dat het narcisme onder studenten toeneemt: "The study shows that the level of narcissism is rising in the United States and tends to be more prevalent in men." Onderzoek in de EU zal waarschijnlijk niet tot een veel ander resultaat komen. Reden daarvoor volgens prof. Jeffrey Pfeffer deze week in het HBR blog: "narcissism and the associated behaviors may indeed help people ascend into leadership roles." Eenvoudig gezegd: je maakt (sneller) carrière dankzij je narcistisch gedrag.... Voorbeelden als Gates, Welch & Stewart (nb; ongetwijfeld kennen/hebben wij ze ook) laten ook zien: met narcistisch leiderschap in organisaties hoeft zeker niets mis te zijn.

Het gaat pas écht mis, als het mis gaat ofwel pos. wordt neg.! Prof. Pfeffer stelt: "Narcissistic individuals also contain the seeds of their own (self)-destruction. And leaders' downfalls are costly. So while indeed there are productive narcissists, narcissistic behavior can be very unproductive for both the work organizations and the people who experience it." Wij hebben daarvan ook in ons land inmiddels meer dan genoeg voorbeelden.... 'Wie volgt?' zou je bijna zeggen. (nb; misschien is het dan voor jezelf toch handig dat je eerst Sutton's Narcissistic Personality Quiz doet).

Of dan toch maar samen op weg dan naar meer diversiteit in leiderschap? Dan krijg je leiders die op z'n minst hun primaire impulsen beter in de hand hebben.....

* Het kan altijd nóg recenter want as we speak ontvangen we het bericht dat 5 van de 8 risicomanagers ('what's in a name') bij BINCK bank 'voor eigen rekening & risico' maar wel in de tijd van de baas & met de middelen van de baas c.q. de cliënten stiekeme zaakjes aan het uitvoeren waren, zaakjes waarvan ze zelf zeker niet slechter werden...... Risicomanagers Binck gingen over de schreef.

**VID: wellicht, ik heb 't niet onderzocht, is Bono ook een productieve narcist, het zou me i.i.g. niet verbazen. Zijn toespraak dinsdag bij Georgetown University on social activism kan op termijn zo legendarisch worden als de toespraak van Steve Jobs (nog zo'n narcist....) bij Stanford, da's voor later.

Voor nu kan Bono's toespraak wellicht een inspiratie vormen voor de narcisten onder ons die menen dat zij destructieve neigingen voelen opkomen....

=============

151112

Wat hier ook nog een leuke aanvulling kan zijn, dat is het 'duo-interview' met Steve Jobs (APPLE) & Sam Walton (WALMART); de laatste was ook een narcist (.....). Jobs & Walton hebben ieder op hun eigen, (zeer) succesvolle manier een bijdrage geleverd aan de revolutionaire veranderingen in ons consumentengedrag..... productieve narcisten, waarschijnlijk. Steve Jobs vs. Sam Walton: The tale of the tape.

171112

V.w.b. SNS komt Het FD vanochtend met de vraag 'Wie draait er op voor SNS?' Zinloze vraag wellicht want wat dacht je van opnieuw de belastingbetaler?

Bron: Het Financieele Dagblad

Nascisme is inderdaad kostbaar......

Kom met uw praktijkervaringen op het terrein van managen en organiseren

Deel uw kennis, schrijf 3 columns of artikelen en ontvang een gratis pro-abonnement (twv €200)

Word een pro!

SCHRIJF MEE >>

Peter Neirinck
Jack Welsh is niet echt het goede voorbeeld langs de positieve zijde.
Deze 'topmanager' was bijzonder inhalig en wist zichzelf de meest onvoorstelbare voordelen toe te kennen, tot na zijn pensioen trouwens.
Zie dit interessant boek van prof. Marc Buelens van de Vlerick Management School: http://www.managementboek.nl/boek/9789057121555/managementshock-marc-buelens.
Koos Groenewoud
Lid sinds 2019
Mooi en actueel stuk.

Wessel Ganzevoort had het over GSM: GELD, STATUS, MACHT. Dan gaat het niet meer om je bedrijf of organisatie, maar om JEZELF. Dan gaat het fout. In het handvest "Nieuw Leiderschap" staat dat high potentials af willen van POWER leaders. Door de invloed van social media komt er steeds meer aan het licht. Het nieuws ligt snel op straat. Nu maar hopen dat Raden van Toezicht snel gaan beginnen met 360 graden feed-back, waarbij de HELE RvT is betrokken en niet alleen de voorzitter, maar ook collega leden van de RvB, direct reports, medewerk(st)er, het thuisfront, klanten en leveranciers. Dan ontstaat er een andere wereld. Verder zullen een aantal bestuurders het veld moeten ruimen omdat hun bedrijf of organisatie zich niet kan meten met de bechmark. Dat heeft te maken met het feit, dat je talent nodig bent om een HPO te runnen. Als je als bestuurder, manager, chef of ondernemer denkt dat je mensen kunt motiveren door de baas te spelen en directief te zijn, raak je gemotiveerde mensen kwijt en er komen geen anderen voor terug. Mijn advies: Verdiep je in Servant-Leadership en de trends. Helaas zijn veel managers te veel bezig met de waan van de dag EN met de verkeerde P. (Die van Prince2, Programma's, Projecten. De Goede P is die van Personen).
DBegemann
In reactie op het verschil tussen mannen en vrouwen in het onderzoek:
In mijn ervaringen met mannelijke en vrouwelijke leiders heb ik de indruk gekregen dat het narcisme bij mannen gedempt wordt door aanvulling met vrouwelijke waarden, zoals empathie, zorg op langere termijn en care voor anderen. Dat lukt het beste door vrouwen naast de mannen te hebben staan, zodat ze samen verantwoordelijkheid dragen. Daarom kies ik voor Shared Leadership Men Women, zodat enerzijds dit narcisme wordt uitgebalanceerd, anderzijds vrouwen niet hoeven te verharden in een tocht naar de top.
Hoe klinkt dat?

Dieuwke Begemann
Hans Westerveld
Een prachtig onderwerp in dit blad. Het voldoet aan de onderwerpen over leiderschap, management, succes factoren enzovoort, aangevuld met oordelende commentaren over buiten echtelijke relaties. Wellicht is het de redactie ontgaan dat er voor een buitenechtelijke relatie twee personen nodig zijn, waarbij het ook voorkomt dat beiden nog elders in de echt gehuwd zijn. Het feit dat dit soort affaires bij in de schijnwerpers staande persoonlijkheden aan het licht komt doet veronderstellen dat het bij minder bekende persoonlijkheden net zo vaak voorkomt, alleen dan de publiciteit niet haalt. Geldt het bij deze mindere goden ook het gemelde narcisme?
Hans Westerveld
Oké, we moeten oppassen voor senioren terreur. De gepensioneerde die alle tijd heeft en een computer beschikbaar om kritiek te leveren. Ik dus ook, voor je het weet heb ik zelf dat aura. Toch blij dat ook Bono in dit verhaal wordt betrokken. De 'songs' die hij maakte deprimeerden mij zeer in het tijdperk na de Beatles en de Rolling Stones. Dan die grote bril met de gele glazen, ongetwijfeld aanbevolen vanwege de conditie van zijn ogen. Op de buis en in de pers vond ik het echter 'niks', een overdreven poging je te onderscheiden van anderen. Ik heb mezelf bevraagd of er bij mij sprake was van jaloezie. Hij in de schijnwerpers, in business class vliegen naar andere bekendheden zoals staatslieden en 'celebrities' en ik bij wijze van spreken slechts een bescheiden deelnemer aan de kinderpostzegelactie 2012. Ongetwijfeld speelt dat mee. Een andere emotie komt bovendrijven als een verslag voorbijkomt waaruit blijkt dat de meeste kosten van het individuele fondswerving fonds van de heer Bono gemaakt worden met de business class tickets van de heer Bono met zijn staf om naar regeringsleiders en hun evenementen te vliegen. Dat past wel bij mijn idee wat ik over deze man had. Desalniettemin we moeten hem vergeven. Hij weet niet beter, ik ook niet doch als ik hem vergeef houd ik hem niet gevangen in mijn negatieve gedachte. We laten het gaan en daardoor vergeven wij onszelf!
Mark Hoogenboom e.a.
Lid sinds 2008
Dank voor je reacties!

@Peter, inderdaad is het zo dat veel (nb; niet alle..., maar de vraag is dan of zij nog onder de definitie vallen?) narcisten ook aan zichzelf denken. De productieven onder hen weten echter ook anderen er van te laten profiteren, noem het 'de maatschappij'.

@Koos, Mee eens, wie weet helpen hier ooit de codes en tests die 'men' de bestuurders op wil leggen.

@Dieuwke, dat klinkt prima. ;-)

@Hans, jawel ook onder 'de mindere goden' zijn er nog voldoende die je kan scharen onder de definitie van narcist, zowel productief als destructief. Genoemde voorbeelden beschikken echter ook nog over andere eigenschappen waardoor juist zij zo in de schijnwerpers staan zoals Bono.....
ab h. bouvy
Mijn ervaring is dat men zich toch vooral niet te veel aan moet trekken van 'wetenschappers' en andere 'deskundigen', die dan weer iets bedacht hebben, bijv.'narcisme en leiderschap', waarmee ze dan weer eens in de publiciteit komen. Dit geldt ook voor een onderwerp als 'meer vrouwen' aan de 'top'. Ook daar zijn er 'wetenschappers' en andere 'deskundigen' die mij wijs proberen te maken dat 'meer vrouwen' tot wel 10% meer winst zou leiden. Ja, 'daar is onderzoek naar gedaan', krijg je dan te horen als je om 'bewijzen' vraagt. "Mag ik die onderzoeken dan eens zien', vraag je dan en dat blijkt dan weer niet mogelijk te zijn omdat het een 'Canadees' onderzoek is waarvan de resultaten niet zomaar in andere omstandigheden geldig zijn. Ondertussen gaat wel de Nederlandse overheid, en de politiek, met dit onderzoek aan de haal om ons nu al meer dan 10 jaar aan het hoofd te zeuren dat er toch vooral.....en ik nog steeds niet begrijp wat er nu zo leuk is aan die 'top', ik heb in elk geval nooit enige behoefte gevoeld om aan die 'top' te moeten zitten.
Het Digitale Profiel dat jij creëerde is Goud waard, sterker nog: Platinum! (voor mij…..) - ManagementPro
[...] die zij recent boven tafel haalden uit de digitale kluis van de CEO van hun grootste concurrent: de CIA** Hoezo [...]
SNS Bankiers, RABO wielrenners, Conclaaf Kardinalen: over Group Think en Abilene Paradox. - ManagementPro
[...] bankieren voor klanten opmerkelijk eenvoudig over naar op het andermans risico speculeren voor persoonlijk gewin. & Binnen de RABObank wielerploeg lagen de bloedzakken opgestapeld in de koelkast maar bij het [...]
Carlos
feminsme is gewoon een synoniem en masker voor vrouwelijk narcisme.
er zijn gewoon een aantal eigenschappen die een man beschikt en een vrouw niet.
waarin een man beter geschikt is voor de baan dan een vrouw.
zo is dat ook andersom, vrouwen hebben ook eigenschappen waarin een vrouw beter geschikt is als een man voor de baan.
ik heb het idee dat "narcisme" van een man verward word met zelfvertrouwen.
iets wat belangrijk is als je succesvol wil zijn, en mensen die onzeker zijn bestempelen die mensen maar al te graag en snel als narcist of sociopaat.
ik kan mij herinneren dat ik wanneer ik jong was, ik van alle kanten werd gewezen op het feit dat ik wanneer ik in mijzelf zou geloven, niets te hoog gegrepen zou zijn.
waarom word ik dan als narcist bestempelt omdat ik het gevoel heb dat ik alles zou kunnen bereiken door wilskracht, vastberadenheid en doelgericht er voor te gaan.
maar ik vind mijzelf zeker niet beter als iemand anders, ik geloof even veel in een ander als dat ik doe in mijzelf, maar dan moet die persoon ook in zichzelf geloven.
mijn gedachtegang is wat ik kan, dat kan jij ook.
en wat jij kan dat kan ik ook, en hierdoor heb ik altijd alles heel snel en gemakkelijk doorgehad op gebied van intellect maar ook sport.
ik heb vaker meer vertrouwen in mijn naaste dan dat ze hebben in zichzelf of in mij.
ik heb mijn karakter eigenschappen op een rijtje gezet en opgezocht.
maar tevergeefs kwam ik bij geen enkele diagnose waarin ik mijzelf deed herkennen.
wat wil dit zeggen ? ik ben nooit verdrietig om mijn eigen problemen of situaties omdat ik die altijd zie als een kans om sterker en slimmer te kunnen worden.
ben ook altijd nieuwsgierig na andermans mening over bepaalde dingen, en respecteer die ik ben iemand die niet oordeeld, als iemand met mij een afspraak niet nakomt dan ga ik er van uit dat het om een goede rede is geweest .
omdat ik zelf een man ben van mijn woord, maar ook besef dat niet alles altijd kan gaan als gepland. ben iemand die altijd rekening houd met het onverwachten.
ben wel altijd erg verdrietig als het met mijn geliefde niet goed gaat dan kan ik mijzelf wel wat aandoen wanneer ik machteloos hier tegenover sta en het niet kan oplossen.
heb altijd meer gehouden van de mensen om mijn heen dan van mijzelf.
niet dat ik niet van mijzelf houd maar ik denk wel om echt van een ander te kunnen houden moet je eerst jezelf leren accepteren, de hokjes negeren en van jezelf leren houden.

wat zegt dit over mij karakter ?
is dit een mentale ziekte of afwijking