‘Talent is Kostbaar!’ aldus BALKENENDE 4.

 "Talent is kostbaar. Te kostbaar om te verspillen." dat sprak Jan Peter Balkenende vandaag uit in de 2e Kamer tijdens zijn 'Regeringsverklaring'. Een waar woord.

Met de Kennis die we in Nederland in overvloed beschikbaar hebben (we klagen wel, maar toch) en die we nog tot Grote hoogte kunnen ontwikkelen, kunnen we een basis leggen voor verdere economische groei, voor meer welvaart, voor meer en beter maatschappelijk verantwoord ondernemen, voor een betere en internationale sociale rol, betrokkenheid etc. Kennis & Talent worden de komende Kabinetsperiode essentiële begrippen, (ook) daarom is het interessant te lezen wat Balkenende c.s. hier over te melden hebben.
Citaat.

"Een sterke economie staat in dienst van mensen. Ze legt een basis onder onze publieke voorzieningen. En ze geeft mensen mogelijkheden om een goed bestaan op te bouwen. Een sterke economie is mensenwerk. Ze wordt gemaakt door ondernemers die ruimte krijgen om hun vleugels uit te slaan. Door werknemers die met deskundigheid en plezier hun werk doen en naar waarde worden geschat. Een sterke economie is gebouwd op mensen die een leven lang blijven investeren in hun kennis en vaardigheden.

De economie van vandaag en morgen draait niet om routines en systemen. Maar juist om het vermogen snel in te spelen op wisselende omstandigheden. Alles is voortdurend in beweging. Dat vraagt om creatieve en ondernemende mensen die het avontuur niet uit de weg gaan. Om erkenning en ontwikkeling van talent.

Talent is kostbaar. Te kostbaar om te verspillen. We hebben iedereen nodig. Nu al zijn er tekorten aan goed opgeleide mensen en mensen die een vak kunnen uitoefenen. En we weten dat die tekorten straks, wanneer de vergrijzing doorzet, nog veel groter zullen worden. Er is een forse inspanning nodig om te voorkomen dat bedrijven straks geen geschikte mensen meer kunnen vinden en dat er te weinig leraren voor de klas en te weinig zorgverleners rond het bed zijn.

Een goed werkende arbeidsmarkt maakt onze economie en onze samenleving sterker. Het is van het grootste belang dat vrouwen, nieuwkomers, ouderen en gedeeltelijk arbeidsgeschikten volledig kunnen en gaan participeren op de arbeidsmarkt. We willen iedereen een eerlijke kans op werk of deelname aan de samenleving geven. Dat vergt afspraken met sociale partners. Iedereen aan de slag. Dat is het oogmerk van de participatietop die het kabinet voor de zomer wil beleggen.

Onderwijs dat het beste in mensen naar boven haalt, is cruciaal. Er mag geen kind van school zonder diploma. En dat diploma moet ook wat waard zijn. Het moet staan voor kwaliteit. Het kabinet wil samen met scholen, leraren en andere betrokkenen een aanval op de schooluitval inzetten. Ons doel is dat iedereen een goede opleiding krijgt en naar vermogen kan meedoen. We willen vakmensen voluit tot hun recht laten komen.

De toekomst van Nederland is afhankelijk van kwaliteit, kennis en kunde. Laten we die dan ook ruim baan geven. In het onderwijs, de wetenschap en het bedrijfsleven. Nederland heeft het in zich om in de wetenschap op wereldniveau mee te spelen. Ons land kan zich sterker onderscheiden als ondernemend innovatieland. Ook ons migratiebeleid moet mede in dienst staan van een innovatieve economie die de veranderingen van vandaag aankan. Daar wil het kabinet aan werken."

Mooie woorden, maar ik ben nog niet overtuigd. De komende tijd ben ik dan ook benieuwd wat de verschillende Ministeries hiervan opakken, want dat meerdere Ministeries bij deze Uitdaging betrokken zijn, da's zeker.

En ondertussen? Ondertussen lijkt het mij raadzaam dat u met uw organisatie toch al vast maar eens aan de slag gaat, aan de Kennis & Talent Slag want u weet het nu: het is Kostbaar! 

Kom met uw praktijkervaringen op het terrein van managen en organiseren

Deel uw kennis, schrijf 3 columns of artikelen en ontvang een gratis pro-abonnement (twv €200)

Word een pro!

SCHRIJF MEE >>

‘André Rieu, wie is dat?’
[...] de 6e plaats, achter de 5e plaats van JPB, eindigde André Rieu. De aanwezige celebrities (nb; die zelf allen schitterden door afwezigheid op [...]