Strategic Alignment: het zit in de mensen, niet in het papier.

"Strategic alignment is het proces van het waarborgen dat alle aspecten van je organisatie zijn afgestemd op de realisatie van de organisatiestrategie. Dit betekent dat het bedrijf operationeel in staat is om conform haar 'Missie' producten/diensten te leveren. Strategisch is het management van het bedrijf in staat te handelen naar de 'Visie'. Strategic alignment is 'de lijm' voor het team dat beter presteert dan 'de rest."

'Strategische afstemming' is de vertaling van 'strategic aligment', persoonlijk heb ik (toch) een voorkeur voor de oorspronkelijke term. Er zijn meerderen definities van strategic alignment, dit is de definitie die we hanteren binnen het Investors in People Raamwerk.

"50% van je Medewerkers kent de Strategie van je Organisatie niet." concludeerde Frank V. Cespedes, Senior Lecturer bij Harvard’s Entrepreneurial Management Unit, in juni van dit jaar: er is hier geen tot nauwelijks strategic alignment dus....

"50% van je Medewerkers kent de Strategie van je Organisatie niet." Zoals ik hier op dat moment opmerkte viel dit percentage mij niet eens tegen. Het impliceert namelijk dat de resterende 50% van je medewerkers zichzelf inderdaad bewust is van je organisatiestrategie. Dat is leuk, maar handelen zij daarmee ook (volledig) in lijn met deze organisatiestrategie? Zijn zij aligned?

Symptomen van mis-alignment c.q. gebrek aan strategische afstemming kunnen al redelijk snel duidelijk zijn:

  • Kwesties gerelateerd aan prestaties zoals het gegeven dat het team niet in staat is om te kunnen gaan met de strategische uitdagingen: niet in staat zijn om de strategische doelstellingen te realiseren (NB; oorzaken kunnen zowel kwantitatief als kwalitatief zijn en met dat laatste: gebrek aan kennis, kunde, competenties, alignment....);
  • De organisatie is niet in staat in te spelen op de eisen/verwachtingen van de veeleisende CEO / bestuurder, waardoor er een knelpunt ontstaat voor verdere groei en voor de uitvoering van werkzaamheden. Dit is o.m. gebruikelijk voor het MKB, zeker er als een opvolgingskwestie speelt;
  • Leidinggevenden binnen de organisatie kunnen geen 'nee'  zeggen tegen de verschillende mogelijkheden die zich (plots)  lijken voor te doen, maar daarmee is er lang niet altijd connectie aan een duidelijke en doelgerichte strategie;
  • Er is geen duidelijk doel waarom de organisatie bestaat;
  • De organisatie is zeer inefficiënt en het kost te veel energie en moeite om eenvoudige beslissingen te nemen en werk tijdig gereed te krijgen.

Oplossingen worden vervolgens vooral gezocht in procedures, instructies, (nog meer) extra papier, ze worden zelfs gezocht binnen de instructies van management tools, zoals Lean, Six Sigma ....

"Hij zal winnen wiens leger wordt bezield door dezelfde geest in al haar gelederen." Sun Tzu, The Art of War.

Strateeg en tacticus Sun Tzu was zich bewust van het feit dat de meeste van zijn soldaten analfabeet waren. Daarom benadrukte hij de communicatieve vaardigheden van zijn generaals. Tegenwoordig zijn er nauwelijks medewerkers die analfabeet zijn, maar de vraag is of zij alles lezen wat ze onder ogen krijgen? Volgens Sun Tzu zou een duidelijk gecommuniceerd Visie ('waar gaan we heen?') en een inspirerende Missie ('wat maakt ons uniek?') bijdragen aan de uitlijning, het alignment, van de troepen.

Tegenwoordig, zo'n 2.500 jaar later, hebben we daarvan ook een aantal mooie voorbeelden, zoals:

"If you are working on something exciting that you really care about, you don’t have to be pushed. The vision pulls you."

Steve Jobs was één van de oprichters, ondernemers, CEO's met een duidelijke Visie. Een Visie die APPLE-medewerkers aligned tot aan de dag van vandaag.

"Elon Musk argues that we must put a million people on Mars if we are to ensure that humanity has a future.”

Elon Musk, momenteel oprichter van TESLA alsmede van SPACE Xtoont zich ook als een visionair.

Maar er zijn ook voorbeelden van bedrijven die worden gedreven, of geïnspireerd door een Missie:

"The Mission of SouthWest Airlines is dedication to the highest quality of Customer Service delivered with a sense of warmth, friendliness, individual pride and company spirit."

Herbert D. Kelleher, oprichter van SouthWest Airlines.

Met 42 opeenvolgende jaren van de winstgevendheid, is SWA één van de meest gewaardeerde luchtvaartmaatschappijen in de wereld. Op de NYSE worden aandelen SWA verhandeld onder het symbool "LUV". Met dit "LUV" symbool is SWA een goed voorbeeld van het belang van symbolen om medewerkers, en klanten, te align-en c.q. te verbinden aan de missie van je organisatie.

"We will be the employer of choice and the partner of choice by focusing on our stated values of Employees First, Trust, Transparency, Flexibility and Value Centricity.

Bron: het in India gevestigde HCL Technologies.

Van 2007 tot januari 2013 was Vineet Nayar CEO van HCL Technologies. Gedurende deze jaren realiseerde hij samen met zijn medewerkers een zesvoudige omzetgroei en marktkapitalisatie. Nayar introduceerde een managementfilosofie genaamd Employees First, Customers Second.

Een duidelijke Visie en een inspirerende Missie verbinden mensen. Maar er is natuurlijk meer nodig om de bedrijfsmatige activiteiten te ondersteunen: Strategic Alignment maakt het realiseren van hoge prestaties mogelijk door het optimaliseren van de bijdragen van mensen, van processen en de uitvoering aan de realisatie van meetbare doelstellingen. Dit, op zijn beurtminimaliseert falen van de organisatie en het inefficiënt hanteren van middelen en inzet van medewerkers voor onbedoelde of onduidelijke doeleinden.

Wat wordt nu beschouwd als Strategic Alignment?

  • De organisatorische ambitie is verankerd in het hart van het bedrijf;
  • Zeer effectieve organisaties zijn continue op zoek naar de alignment van medewerkers, en de handelingen/werkzaamheden die zij doen, om de doelstellingen van de organisatie te realiseren.

In de dagelijkse praktijk betekent dit een afstemming van de volgende management aspecten:

 

IiP HPO Cyclus 2016 IiP HPO Cyclus 2016 Bron InvestorsinPeople.com

 Continue Organisatie Ontwikkeling.

"Opperste uitmuntendheid bestaat er in de weerstand van de vijand te breken zonder te vechten." Sun Tzu.

Of in andere, meer vriendelijke, woorden: met strategische afstemming (strategic alignment) kun je je  concurrenten op elke manier overtreffen......

Willem E.A.J. Scheepers

Kom met uw praktijkervaringen op het terrein van managen en organiseren

Deel uw kennis, schrijf 3 columns of artikelen en ontvang een gratis pro-abonnement (twv €200)

Word een pro!

SCHRIJF MEE >>

Noppe Mauritz
Lid sinds 2019
Medewerkers zijn niet zomaar een bundeltje ' motivated skills '. Zij hebben meestal een heel diffuse mentale boekhouding die laveert tussen dwangmiddelen en lokmiddelen.Het norm en samenhorigheidsgevoel is niet altijd duidelijk te herkennen, als het er al is.Of moeten we dit normbesef hanteren als ' organisatiecultuur ' Normen, waarden, doelen, bestemmingen, voorkeuren, verwachtingen, affiniteiten, ingeslepen patronen, wantrouwen en skepsis en emoties die spelen allemaal mee in die partituur.Van een ' esprit de corps "' kan men zelden nog spreken. " Wat men beloont wordt gedaan ' is ogenschijnlijk nog de enige relevante managementregel. Jammer.
Armand Govers
En dat ondanks decennia aan verandermanagement, organisatie ontwikkeling en business transformation .... what's next? > Een toekomstbestendige organisatie; authentiek, aligned en agile!