“Practice what you preach”, “Walk the talk” & “Fish start stinking at the head”.

Practice what you preach”, “Walk the talk” & “Fish start stinking at the head”.

Als ouder / opvoeder moet je het goede voorbeeld geven. Als kinderen aan jou in je rol van voorganger, predikant, priester, onderwijzer, leermeester worden toevertrouwd, dan gaat dit des te meer op! Het kan niet zo zijn dat je het ene zegt, (s)preekt of schrijft - en het andere doet.

In het bedrijfsleven gaat dit vanzelfsprekend ook op. Het kan dan ook niet zo zijn, dat je bedrijven en organisaties adviseert, maar zelf je zaakjes niet op orde hebt. En wat je aan je opdrachtgevers aan raad zelf niet doet… Eerder mijmerde ik over ‘het eunuch gevoel’. Dit deed ik overigens een aantal jaren geleden ook, omdat ik er zelf last van had. Wel weten, schrijven en zeggen hoe het moet, maar het zelf (even) niet (kunnen) doen.

Het gaat over zorgvuldig omgaan met AL je stakeholders. Ik hecht er zoveel waarde aan, dat ik het als de #1 aanbeveling in ons boekje “Authentieke leiders, ECHTE leiders” heb gezet:

Ga zorgvuldig om met je mensen, klanten en leveranciers!

Toen ik als 21-jarige begon bij de AC Restaurants (de Alberts Corners en Wimpy) bleek dat deze zinsnede onderdeel was van de grondslagen van het beleid bij Albert Heijn. Ik geloof er heilig in, ook al omdat ik zelf alle drie de rollen heb vervuld. Dat heeft me nog meer stil doen staan bij het belang van deze zin. Zo kan het voorkomen dat je iemand ontslaat, die je later in je loopbaan weer tegenkomt, waarbij het zelfs niet uitgesloten is dat hij / zij dan de positie heeft om je een opdracht te gunnen of te beslissen over jouw loopbaan. Zelf heb ik het meegemaakt, dat ik als ondernemer contact zocht met - of mijn diensten aanbood aan - een aanbieder waar ik vervolgens geen enkele reactie van kreeg. Echter, toen ik zelf een prachtige opdracht had binnengehaald bij een grote en naam bekende speler, waardoor ik in de positie verkeerde om opdrachten te gunnen, was ik plotseling weer populair…

U kent ongetwijfeld ook de voorbeelden.

Ik denk zelf bijvoorbeeld aan:

 • Het huis van de huisschilder, dat dringend een kwastje nodig heeft;
 • Het slecht onderhouden gebit van het zoontje van de tandarts;
 • De directieparkeerplaats, pal naast de ingang van het bedrijf of organisatie dat ‘de klant hoog in het vaandel heeft staan’;
 • De voorzitter van de Raad van Bestuur van een grote organisatie die opdracht gaf om 20 miljoen Euro te besparen, maar wel zelf tegelijkertijd kwam voorrijden in het nieuwste model luxe wagen;
 • Roepen en / of schrijven dat je bezig (en betrokken) bent met MVO, duurzaamheid, het milieu en je verplaatsen in een milieuverpestende wagen die op fossiele brandstof rijdt;
 • De bestuurders die zich profileren als nieuwe (dienende) leiders, maar niet loslaten of delegeren en ook geen vertrouwen schenken.

Recentelijk kwam mij het volgende ter ore:

Iemand uit mijn netwerk, Sjaak Huppeldepup - die als opdrachtgever te maken had gehad met een grote en naamsbekende organisatie - was in de markt en meldde dit begin februari 2015 middels een bericht aan een van de partners, die hij al een jaar of 15 persoonlijk kende.

Tot zijn verbazing kreeg hij geen ontvangstbevestiging; erger nog: hij ontving geen ènkele reactie! Reden voor een reminder begin mei (sic!). Sjaak is een geduldig mens….Helaas weer geen reactie. Sjaak was not amused en mailde begin juni met in de titelbalk “URGENT!!!!! 3 x is scheepsrecht. REMINDER: Mijn ‘geloofsbrieven’. U begrijpt het al. Wéér geen reactie. Toen was zijn geduld op. Reden voor het plaatsen van een bericht op social media. U zult denken: ”Nu komt men beslist in actie”. Niets hoor. Inmiddels was Sjaak het zó zat, dat hij een bericht stuurde naar de PR-persoon en aan info@xxxx.nl. In dat bericht gaf hij aan dat hij enorm teleurgesteld was in xxxx B.V. en voornemens was om dit naar buiten te brengen. Verder citeerde hij de hierboven genoemde #1 aanbeveling en was zo aardig om te verwijzen naar ons boekje:

http://www.aaa-tfm.nl/AuthentiekeLeidersEchteLeiders.pdf

En toen kwam er – nota bene 4 maanden na zijn eerste e-mail- toch een reactie.

Geen telefoontje, of een e-mail met excuus voor het niet reageren of een verklaring van de reden daarvoor, nee: een dreigmail!

Geachte heer Huppeldepup,

Uw e-mail van 11 juni 2015 heeft ons, zowel qua inhoud als toonzetting, onaangenaam verrast. Graag vernemen wij van u in een persoonlijk onderhoud de achtergrond van uw e-mail van 11 juni 2015 en nodigen u daarom uit voor een bespreking bij ons op kantoor. Onze voorkeur gaat uit naar een bespreking op dinsdag 16 juni 2015. Wij vinden het op voorhand belangrijk om te benadrukken dat wij uw manier van communiceren ongepast vinden. Daarbij maken wij u erop attent dat uw uitingen op social media kunnen leiden tot een negatieve beeldvorming over xxxx B.V. en tot aantasting van de eer en goede naam van ons bedrijf. Zowel uw aankondiging zelf als de inhoud van de van u ontvangen (nog te verzenden) publicatie, achten wij onrechtmatig. Wij wijzen u erop dat xxxx B.V. actie zal ondernemen in het geval de door u aangekondigde publicaties op Internet zullen verschijnen. In dit verband houdt xxxx B.V. u verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle (mogelijk al) geleden en nog te lijden schade.

Uw reactie zien wij met belangstelling tegemoet.

XYZ, partner xxxx B.V.

Nu was het de beurt aan Sjaak….

Geachte heer XYZ,

Voor de goede orde bevestig ik de goede ontvangst van uw bericht.

Ondergetekende is betrokken bij de komst van Sinterklaas naar Nederland en diens TED-x /FedEx Talk over de bezorging van de pakjes en derhalve niet in staat om zich te vervoegen bij xxxx B.V. op16 juni as. Ik ben ook onaangenaam verrast door de toon van uw bericht en laat mij bovendien absoluut niet ‘op het matje’ roepen door xxxx B.V.Sterker nog, xxxx B.V. zou zich bij míj moeten melden.

Hoogachtend, Sjaak Huppeldepup

Eind van dit trieste verhaal. Tja, hoe ga je om met je (potentiele en gewezen) opdrachtgevers… Hoe geef je het juiste voorbeeld? Sjaak verzocht mij dit verhaal te delen “ter leringhe ende vermaeck”.

Hij heeft het besluit genomen om geen seconde meer te steken in xxxx B.V..Verder heeft hij de contactgegevens verwijderd (vanuit zijn rol als potentiële opdrachtgever). Hij wil zich ook niet meer verbinden aan xxxx B.V. Hij gaat er van uit dat de xxxx B.V. evenmin staat te trappelen om hèm in te huren.

Wie is in deze de Sjaak….

Gelukkig kan het ook anders. Mooie voorbeelden:

 • De slimste bedrijven van Nederland (Kesselaar en Zn.- “Kom uit je ivoren toren” en “niet mee bemoeien”-) & Sjoerd van der Velden van Bruggink & Van der Velden Advocaten Belastingadviseurs;
 • Carin Wormsbecher van Drukkerij Wedding in Harderwijk;
 • De C.E.O. van Zappos (Omzet meer dan 1 miljard US$)die zelf maar enkelen paren schoenen heeft en voor 30.000 US$ op de payroll staat;
 • Mijn relatie, de interim-manager en dienend leider Kees, die er achter kwam dat 2 chefs alleen de medewerk(st)ers van hun eigen afdelingen hadden voorzien van een kerstpakket: hij regelde in maart nog 20 “Kees”pakketten voor de andere afdeling;
 • Guido Heezen, (mede)oprichter van Effectory, dat onderzoek doet naar medewerk(st)ersbeleving: 150 medewerk(st)ers in 2 landen en GEEN managers…;
 • Finext: 150 consultants en – inderdaad - geen managers en – last but not least
 • Jos de Blok van Buurtzorg.nl die echt laat zie hoe het werkt: meer dan 7500 medewerk(st)ers en zelf part-time aan de slag!

Koos Groenewoud, Lelystad 6 juli 2015.

Met dank aan Willem Scheepers voor diens ondersteuning en inspiratie en aan Ron Brouwer voor de eindredactie.

Deze Column werd exclusief voor ManagementPro geschreven, maar zal ook op www.BeUnited.nl, LinkedIn, Twitter, Facebook, Slideshare.net en Academia.edu verschijnen.

Kom met uw praktijkervaringen op het terrein van managen en organiseren

Deel uw kennis, schrijf 3 columns of artikelen en ontvang een gratis pro-abonnement (twv €200)

Word een pro!

SCHRIJF MEE >>