Overdracht buiten de Familie niet altijd verstandig.

overdracht, ook met je hoofd erbij.

Een Coöperatie dat is toch net zoiets als een familie, beter nog: net zoiets als een familiebedrijf. Wordt zo'n Familiebedrijf overgenomen dan speelt plots emotie een grotere rol dan ratio. Da's niet altijd handig want die emoties kunnen je wel eens veel geld gaan kosten.....

Dat leert ook de ervaring van Frieslands' melkveehouderijen met de overdracht van hun Friesland Foods aan Campina. Naar nu blijkt heeft hen dat uiteindelijk € 900 miljoen minder opgeleverd, 'voor waar geen kattenpis!'.

De Friese boeren, feitelijk de eigenaren van de Coöperatie Friesland Foods, wilde in 2009 kost-wat-kost voorkomen dat door de hen aangestelde directie allerlei snode internationaal georiënteerde plannen ging uitvoeren. daarom dwongen zij een fusie af met Campina. Het FD meldt dat niemand, ook de externe adviseurs niet, zich heeft gebogen over de vraag wat Friesland Foods nu werkelijk waard was? Blijkbaar speelden ook bij hen allerlei emoties de hoofdrol.

Jammer want het kost de Friezen aan het einde van het vorige jaar toch veel geld, geld of beter nog een waarde die nu dankbaar wordt opgestreken door hun Brabantse collegae; voor hen wél een Goed Begin van 2010 dus. Maar: hoe kunt u dat nu voorkomen, als u uw bedrijf ook wil overdragen? Enkele tips.

Een familibedrijf overdragen aan iemand van buiten de familie, dat doe je niet zo maar. Naast een goede prijs wil je toch ook dat: - je medewerkers goed verzorgd achter blijven, - het logo gehandhaafd blijft, - het gebouw niet wordt verbouwd, - je portret in de hal blijft hangen etc. etc. Mooi, natuurlijk, maar zakelijk niet erg handig. Ook daarom zijn in er in de 'Familiebedrijven Barometer 2009' enkele handige tips opgenomen, voor de Friesland Food eigenaren te laat maar wie weet voor u niet: Wat maakt een buitenfamiliale opvolging tot een succes?

  • Gelijkwaardige kennis is onder meer cruciaal voor overeenstemming over de verkoopprijs.
  • Bij een overdracht is het erg belangrijk dat de specifieke kennis en contacten van de overdrager niet verloren gaan. Goede betrokkenheid van de overdrager, ook na de overdracht, bevordert een kennisoverdracht.
  • Een snelle onenigheid over de prijs kan bovenstaande succesfactoren immers sterk bemoeilijken. De tussenkomst van een onafhankelijke partij en het laten opstellen van een objectief waarderingsrapport kunnen bijdragen aan een soepel proces overeenstemming over de prijs is belangrijk voor een soepel overdrachtsproces.
  • Goede communicatie richting de buitenwereld en binnen het bedrijf kunnen onduidelijkheidheden en onzekerheden wegnemen." 

'Mooi, maar die Brabantse boeren dat was toch zo wat familie voor die Friezen?' zegt u nu? Nee, da's een vergissing maar deze vergissing wordt bij overnames wel eens vaker gemaakt: 'We dachten dat hij een vriend was....' Beste mensen, houd je hoofd c.q. je ratio erbij als het om zaken gaat, ook of zeker in 2010.

Kom met uw praktijkervaringen op het terrein van managen en organiseren

Deel uw kennis, schrijf 3 columns of artikelen en ontvang een gratis pro-abonnement (twv €200)

Word een pro!

SCHRIJF MEE >>