Het verschil tussen Doel en Missie

"Ik wil met je bespreken waarom een bedrijf in de eerste plaats bestaat. Met andere woorden, waarom zijn wij hier? Ik denk dat veel mensen veronderstellen, ten onrechte, dat een bedrijf bestaat 'gewoon' om geld te verdienen. Hoewel dit een belangrijk resultaat is van het bestaan van een bedrijf, moeten we dieper gaan om de echte reden van ons bestaan te vinden. . . .

Hét Doel van je bestaan (wat voldoende dient te zijn voor ten minste 100 jaar) mag niet worden verward met specifieke doelen en zakelijke strategieën (die in 100 jaar tijd vele malen dienen te veranderen). Terwijl je een doel kan bereiken of een strategie kan voltooien, kun je het Doel van je bestaan nooit vervullen; het is als een leidende ster aan de horizon voor altijd nagestreefd, maar nooit bereikt.

Maar hoewel het Doel van je bestaan zelf niet verandert, inspireert dit Doel verandering. Het feit dat het Doel nooit volledig kan worden gerealiseerd betekent dat een organisatie nooit kan stoppen met het stimuleren van verandering en vooruitgang." David Packard (1960)

Allereerst: voor 'Hét Doel van je bestaan' kun je hier ook lezen 'je Bestaansrecht' c.q. dat van je organisatie. Dat verheldert wellicht de verschillende begrippen achter dezelfde woorden.

Recent verzorgde ik een aantal Masterclasses Strategisch Management, deze maand staat er weer één op de rol. Studenten zijn mannen en vrouwen van 'werkend Nederland'. Over het algemeen leidinggevenden die in meer of mindere mate te maken hebben met iets dat binnen hun organisatie ook bekend staat als 'organisatiestrategie'. Om Strategie een plaats te geven, om te laten zien dat een Strategie 'avant la lettre' voor veruit de meeste organisaties niet nodig is, introduceer ik tijdens het 1e college de begrippen Greiner Model en Piggyback Riding. De meeste managers/besturen/leidinggevenden kunnen voor hun organisaties dan ook volstaan met 'Gezond Boeren Verstand'.

Omdat je studenten niet voor niets studeren (toch? ;-)), ga ik ook in op Strategie, op Visie, op Missie. Uit de dialoog blijkt steeds opnieuw dat deze begrippen door organisaties niet alleen door elkaar worden gehaald, maar dat ze ook nog eens te pas en te onpas worden gebruikt. Zo bestaat in de praktijk op z'n best een 'organisatiestrategie' uit een aantal strategische doelstellingen. Dat een Visie letterlijk mag worden genomen, is niet altijd bekend. & Dat een Missie, bij voorkeur in 8 woorden, hét onderscheidend vermogen kan zijn t.o.v. je concurrent ook niet..... In voorgaande SHRM YT vind je een animatie over Visie, Missie, Strategie etc. In de prezi Strategic Human Resources and Robotics Management zelfs een nog uitgebreidere beschrijving.

Blij verrast ben ik dan ook nu op HBR.org de entry verschijnt The Difference Between Purpose and Mission. Willen mijn colleges toch nog onvoldoende duidelijk zijn, mogelijk helpt hier dan de bijdrage van Bruce Jones, Programming Director, Disney Institute (NB; idd: ook Disney heeft ervaringen omgezet in leermomenten die door iedereen op te doen zijn in hun Institute).

Het citaat hiervoor van David Packard, mede oprichter van Hewlett Packard, hanteert Bruce Jones in zijn entry. Packard spreekt hier, in 1960, een training groep toe van zojuist aangestelde medewerkers. David Packard vond het essentieel dat deze nieuwe talenten direct wisten wat HP uniek maakte.

Jones borduurt voort op deze inleiding en dat wat dit betekende voor zijn Disney organisatie. Voor Van Arsdale France, de oprichter van de University of Disneyland, had het contact met David Packard begin 60-er jaren al direct impact. Hij organiseerde een bijeenkomst met de Top van Disney om de intangible dream van zijn organisatie over de bühne te krijgen:

"And here were top executives, all of them right there, and I had to get up and say “And now our theme: the purpose of Disneyland is to create happiness for others.” And you see, the beautiful thing about saying, “We’re going to create happiness” was then I could say, “Look, you may park cars, clean up the place, sweep the place, work graveyard and everything else, but whatever you do is contributing to creating happiness for others.”

'Plezier voor anderen creëren', een mooi bestaansrecht. Duidelijk werd hiermee ook voor Disney wat het verschil was tussen de Missie: 'wat we doen' en het bestaansrecht c.q. Hét Doel: 'waarom we het doen', van de organisatie. Jones heeft dit verschil in een tabel samengevat:

The Difference Between Purpose and Mission; HBR.org The Difference Between Purpose and Mission; HBR.org

Vorig jaar citeerde ik hier Harvard's Frank V. Cespedes. Uit zijn onderzoek bleek dat '50% van je Medewerkers de Strategie van je Organisatie niet kent'. Op zich is dat ook niet zo'n ramp. Als zij maar bekend, en aligned, zijn met Wat je organisatie doet en Waarom je dat met z'n allen doet; bij voorkeur voor de komende 100 jaar ....

Inspiratie voor deze entry komt van The Difference Between Purpose and Mission. HBR.org

Willem E.A.J. Scheepers

Kom met uw praktijkervaringen op het terrein van managen en organiseren

Deel uw kennis, schrijf 3 columns of artikelen en ontvang een gratis pro-abonnement (twv €200)

Word een pro!

SCHRIJF MEE >>