Een 'MidTerm' Leerrecht van 2 Jaar; realistisch?

Mr.Dr. Jan Peter Balkenende liet gisteren in het NRC Handelsblad de opinie Sterker uit de crisis met RijnDeltamodel. Premier Balkenende breekt in zijn opinie een lans voor het (relatief nieuwe & bijna door hemzelf gecreëerde) RijnDelta Model. Een Model dat mij toch doet denken aan het, o.m. in het ondergewaardeerde boek 'Schaduwen in de Woestijn', gepresenteerde Rijnlands Model; 'maar dat terzijde'.

1 opmerkelijke uitspraak die Balkenende gisteren deed is gerelateerd aan het Leven Lang Leren traject dat zijn Overheid (nb; tot nu halfslachtig, dat wel) presenteert. Een traject om onze Kennis Economie weer op peil te brengen! & Dat dit HARD nodig is, dat weten we sinds kort dankzij de INSEAD publicatie 'Who Cares? Who Dares? Providing the Skills for an Innovative and Sustainable Europe'.

Balkenende stelt nu het volgende voor: "Kenniszekerheid en een activerende arbeidsmarkt. (....) Daar hoort bij dat we blijven investeren in een 'leven lang leren', bijvoorbeeld door een 'midterm' leerrecht van twee jaar te creëren. Waarom niet, als je tussen je 20e en 66e werkt ergens halverwege, rond je 45e, een langere studie of bijscholing inplannen?'

Op zich een prima idee, 1-tje dat i.i.g. een noodzakelijke Kennis-discussie kan losmaken maar of het ook uitvoerbaar is? Of werkgevers & zelfs werknemers hierop zitten te wachten? Zitten te wachten op 2 jaar 'studieverlof' in een (kennis)Economie die binnen afzienbare tijd toch al een (ernstig) tekort aan arbeidskrachten heeft? Ik betwijfel 't.

Het is raadzaam als onze premier, sterker nog onze Overheid, kennis neemt van het rapport Leitch Review of Skills, (ook) kennis neemt van het Britse Overheid document World Class Skills, kortom kennisneemt van het Investors in People Model. Een Model waarin Kennis Ontwikkeling niet een 1-malige actie is maar een (vol)continue Proces. Ik informeer hem hierover.

Kom met uw praktijkervaringen op het terrein van managen en organiseren

Deel uw kennis, schrijf 3 columns of artikelen en ontvang een gratis pro-abonnement (twv €200)

Word een pro!

SCHRIJF MEE >>

jansen
De maatschappij ontwikkelt zich, zo ook de bedrijven en haar medewerkers. Het ligt dus inderdaad voor de hand dat iedereen zich blijft ontwikkelen met in de context de term"survival of the fittest". Een kwestie van samen leven, samen ondernemen en samen leren lijkt het.
Action Learning Samen Ondernemen is hierbij een succesvol nieuw  hulpmiddel. In essentie gaat het in dit programma om  `al lerende werken` en `al werkende leren`. Dit kost niets omdat het omgaand  resultaten oplevert. Als iemand iets zou willen promoten, dan ligt hier een kans. Het vergroot ook nog eens het innoverend vermogen en het ondernemerschap. Kortom in plaats van gepraat over veelal oude wijn in nieuwe zakken  liever in de praktijk samen aan de slag. 
Dwangmatig & Geforceerd Vrouwen naar de Top
[...] Hebben we in ons land naast getalenteerde vrouwen misschien ook nog andere gediversificeerde Talenten? Zou handig zijn voor onze (kennis)economie. [...]
Goed voor de Kenniseconomie dat ‘Balkenende’ is gevallen.
[...] Ondanks diverse oproepen van NL CEO’s aan de verschillende kabinetten ‘Balkenende’ om nu eindelijk eens ‘als idioten te gaan investeren in de Kennis Economie’ , kwamen Balkenende c.s. niet veel verder dan met het plan voor een Mid-Term Leerrecht van 2 jaar…. [...]