De rol van competentiedenken in procesoptimalisatie

Competentie-onderzoek wijst uit dat sommige ondernemingen over competenties beschikken die lijken voort te komen uit het beheer van een complex web van onderlinge verbanden (relaties) en de coördinatie van een groot aantal onderling afhankelijke (bedrijfs)processen. Voor andere ondernemingen geldt echter dat competenties voortkomen uit de vereenvoudiging van (bedrijfs)processen (procesoptimalisatie) en door zich te concentreren op een klein aantal activiteiten dat veel waarde creëert.

 In de praktijk blijkt dat de aandacht van het management primair financieel georiënteerd is. Om duurzame verbeteringen te bereiken dient Six Sigma te worden toegepast als een managementfilosofie waarbij de procesmetingen en methodologie gebruikt worden om verbeterpotentieel te realiseren in lijn met de operationele strategie. Het is een top-down aanpak die een volledige organisatie helpt om:

1) kritische verbeterinitiatieven (procesoptimalisatie) te identificeren en het aanpassen van de kernprocessen om de businessstrategie te ondersteunen (bijv. significant verbeterde leverbetrouwbaarheid voor de helft van de kosten ten behoeve van de klantentevredenheid);

2) het mandateren van een projectteam om de belangrijke projecten uit te voeren (juiste mensen, tijd, geld), waarbij rigoureuze data-analyse om de variatie in die processen te minimaliseren centraal staat;

3) de verbeterresultaten onderbrengen in de dagelijkse werkwijze (processen) om ze permanent te borgen in de onderneming.

Processen kun je pas goed beheersen als je weet hoe elk proces verloopt. In dat opzicht geldt: meten is weten en dat is de basis van Six Sigma. De Six Sigma statistiek en de methodologie zijn goede hulpmiddelen om de medewerkers in de onderneming gefocust te houden op de procesoptimalisatie maar ook op de ondernemingsstrategie en het daarbij beoogde ondernemingsresultaat. In de context van het competentiedenken gaat het hierbij vooral om de vraag: 'doen we wel het juiste werk?', 'passen we de juiste strategieën toe?' en 'welke verbeteringen/besparingen levert het op', zodat de doelen van de kernprocessen worden gerealiseerd. In het verlengde hiervan spelen vragen als: beschikken we over de juiste middelen en gebruiken we deze ook op een effectieve en efficiënte manier?'. Bij het beantwoorden van deze vragen speel het strategisch competentiedenken een belangrijke rol.

Toch blijkt in de praktijk dat de Six Sigma methodologie maar weinig wordt gehanteerd als managementfilosofie. Dit lijkt een gemiste kans, aangezien de methodologie zich goed toepasbaar is om voortdurend en op een systematische wijze processen te optimaliseren en competenties verder te ontwikkelen.

Kom met uw praktijkervaringen op het terrein van managen en organiseren

Deel uw kennis, schrijf 3 columns of artikelen en ontvang een gratis pro-abonnement (twv €200)

Word een pro!

SCHRIJF MEE >>