96% Nederlandse bedrijven versnelt digitalisering werkprocessen oiv Covid-19.

96% van de Nederlandse bedrijven verstelt het proces van digitalisering van de werkprocessen m.b.v. disruptieve technologieën als robotica, machine leren, kunstmatige intelligentie, onder invloed van de gevolgen van Covid-19 voor hun organisatie. Dit blijkt uit het zojuist door het World Economic Forum gepubliceerde 'The Future of Jobs Report 2020'. Nu was de invloed van disruptieve technologieën op werk en werknemers al eerder cruciaal onderwerp in vorige TFoJ rapporten, deze keer zorgt de combinatie met Covid-19 voor dat wat de onderzoekers van het WEF 'a double-disruption scenario for workers' noemen.

Voordat ik op dat laatste inga, eerst maar de overige percentages van de bij dit onderzoek betrokken NL organisaties onder het kopje 'Impact of COVID-19 on companies’ strategy':

  • 88% van hen biedt meer mogelijkheden om op afstand te werken;
  • 64% versnelt de digitalisering van bijscholing / omscholing;
  • 44% versnelt de automatisering van taken;
  • 40% versnelt lopende organisatorische veranderingen.

Je merkt: organisaties die het nu moeilijk hebben, anders gezegd: die geen toekomst kunnen bieden vwb banen (...), komen in dit rapport niet aan bod. Meer over de impact van de 'dubbel disruptieve combinatie' van digitalisering en Covid-19 voor arbeid en medewerkers in ons land, lees je in de entry 'Nederland in The Future of Jobs report 2020, een synopsis'.

'Double disruption'....

"Automatisering zorgt, samen met de recessie van COVID-19, voor een scenario van ‘dubbele verstoring’ voor werknemers. Naast de huidige verstoring door de pandemie-geïnduceerde lockdowns en economische krimp, zal de disruptief technologische acceptatie door bedrijven taken, banen en vaardigheden tegen 2025 veranderen.

Drieënveertig procent van de (NB; wereldwijd; ws) ondervraagde bedrijven geeft aan dat ze hun personeelsbestand zullen inkrimpen als gevolg van technologische integratie. 41% is van plan om meer gebruik te maken van aannemers voor gespecialiseerd werk, en 34% is van plan om hun personeelsbestand uit te breiden dankzij technologie-integratie.

In 2025 zal de tijd die mens en machine aan huidige taken op het werk besteden gelijk zijn. Een aanzienlijk deel van de bedrijven verwacht ook veranderingen aan te brengen in locaties, in hun waardeketens en de omvang van hun personeelsbestand vanwege factoren die verder gaan dan alleen technologie in de komende vijf jaar." aldus de onderzoekers van het WEF.

Nieuwe technologieën in het werkproces vragen om her- en bijscholing:

WEF: "De vaardigheidstekorten blijven groot naarmate de vraag naar vaardigheden voor banen in de komende vijf jaar verandert. De belangrijkste vaardigheden en vaardigheidsgroepen die volgens werkgevers in de aanloop naar 2025 steeds belangrijker worden, omvatten groepen zoals kritisch denken en analyseren, evenals probleemoplossing, en vaardigheden in zelfmanagement zoals actief leren, veerkracht, stresstolerantie en flexibiliteit.

Bedrijven schatten gemiddeld dat ongeveer 40% van de werknemers een omscholing van zes maanden of minder nodig zal hebben en 94% van de leidinggevenden geeft aan dat ze verwachten dat werknemers nieuwe vaardigheden opdoen tijdens het werk, een sterke toename van 65% in 2018."

Herscholing, bijscholing, investeren in de continue ontwikkeling van je medewerkers (NB; hoe was het ook alweer: 'Een leven Lang Ontwikkelen' maar hoe dan?')

WEF: "De kans om werknemers bij te scholen en te ontwikkelen is korter geworden op de nieuwe krappe arbeidsmarkt. Dit geldt zowel voor werknemers die waarschijnlijk in hun functie zullen blijven als voor degenen die het risico lopen hun rol te verliezen als gevolg van de aan de stijgende recessie gerelateerde werkloosheid en die niet langer kunnen verwachten dat ze zich op het werk zullen herscholen. Voor de werknemers die in hun functie blijven, is het aandeel van de kernvaardigheden dat in de komende vijf jaar zal veranderen 40%, en 50% van alle werknemers zal bijgeschoold moeten worden."

Hoewel relatief veel medewerkers ontwikkeld kunnen worden richting een nieuwe realiteit en er nieuwe banen/functies kunnen ontstaan, is de schaduwkant van deze 'dubbele disruptie' dat diversiteit, gelijkheid, inclusiviteit onder druk komen te staan als er niet tijdig, nu al, maatregelen worden genomen om dit te voorkomen.

WEF: "Als er geen proactieve inspanningen worden geleverd, zal de ongelijkheid waarschijnlijk worden verergerd door de dubbele impact van technologie en de pandemische recessie. Banen van lager betaalde werknemers, vrouwen en jongere werknemers werden zwaarder getroffen in de eerste fase van de economische krimp. Als we de impact van de wereldwijde financiële crisis van 2008 op personen met een lager opleidingsniveau vergelijken met de impact van de COVID-19-crisis, is de impact van vandaag veel groter en zal het waarschijnlijker zijn dat bestaande ongelijkheden worden verdiept."

Om, voorlopig, af te sluiten met het goede nieuws: "Ondanks de huidige economische neergang erkent de overgrote meerderheid van de werkgevers de waarde van investeringen in menselijk kapitaal. Gemiddeld 66% van de ondervraagde werkgevers verwacht binnen een jaar een rendement op de investering in bijscholing en omscholing te behalen."

Da's mooi maar toch met een kanttekening: "In de context van de huidige economische schok dreigt deze tijdshorizon voor veel werkgevers echter te lang te worden, en bijna 17% van hen blijft onzeker over het rendement op hun investering. Gemiddeld verwachten werkgevers tegen 2025 aan iets meer dan 70% van hun werknemers omscholing en bijscholing aan te bieden.

De betrokkenheid van werknemers bij die cursussen blijft echter achter: slechts 42% van de werknemers maakt gebruik van door de werkgever ondersteunde omscholings- en bijscholingsmogelijkheden."

De vraag bij de laatste constatering is dan toch: wie is er eigenlijk verantwoordelijk voor jouw carrière, jij of je werkgever?

Inspiratie voor deze entry: het WEF rapport The Future of Jobs Report 2020.

Willem E.A.J. Scheepers, docent en organisatie ontwikkelaar met een focus op Strategisch Human Resources en Robotica Management resp. auteur van het zojuist verschenen boek Managen en Leiden Pre-Corona, over Leren (en Afleren).

 

 

Kom met uw praktijkervaringen op het terrein van managen en organiseren

Deel uw kennis, schrijf 3 columns of artikelen en ontvang een gratis pro-abonnement (twv €200)

Word een pro!

SCHRIJF MEE >>