Quotum 30% Top-Vrouwen, Familiebedrijven voldoen!

'Bijna één derde van de bestuurders in familiebedrijven blijkt een vrouw te zijn.' met lichte verbazing constateerde Jozef Lievens dit in zijn in 2004 verschenen boek 'Governance in het familiebedrijf: sleutel tot succes'. Daarmee voldoet het familiebedrijf ruimschoots aan de door PvdA Kamerlid Paul Kalma c.s. opgelegde norm.

"De top van grote bedrijven moet voor minimaal 30 procent uit vrouwen bestaan. Lukt dat niet, dan moeten ondernemingen zich verantwoorden en met een verbeterplan komen." meldt De Volkskrant n.a.v. het plan dat in de Kamer wordt besproken. Kalma vult dit op persoonlijke titel nog aan met: ‘Maar mocht dan onverhoopt blijken dat dit niet heeft gewerkt, dan overwegen we een quotum.’

De diversiteitsdiscussie wordt weer eens opgerakeld n.a.v. de publicatie vorige week van de Female Board Index 2009, opgesteld door dr. Mijntje Lückerath-Rovers van de Erasmus Universiteit in Rotterdam. "Van alle leden van de Nederlandse Raden van Bestuur is 2,4 procent vrouw. Van de 107 beursgenoteerde bedrijven heeft 65 procent geen vrouw in de raad van bestuur of raad van commissarissen." Actie!! Dus. & De Overheid wil nu komen tot een wettelijk verplicht quotum, iets dat Lückerath zelf 'een noodzakelijk paardenmiddel' noemt. 

Het is mooi te constateren dat de Familiebedrijven i.i.g. al aan deze doelstelling voldoen! Zij vormen zo weer een inspirerend voorbeeld!

Overigens, Lievens merkt in zijn boek over die 1/3e ' Vrouwen in de Top'  nog wel op: 'Meestal betreft het hier de vrouw van de eigenaar, die een zitje in de Raad van Bestuur krijgt om aan de wettelijke en fiscale verplichtingen te kunnen voldoen.' Oeps.... Zou de partner van Ad Scheepbouwer nu ook een zitje krijgen in de RvB van KPN?

NB; Lievens slotconclusie komt overeen met onderzoek van Nyenrode uit 2006 waaruit blijkt dat (slechts) 3% van het volledig eigendom van familiebedrijven in handen is van vrouwen; DGA's. Dit vraag i.i.g. om andere leiderschapskwaliteiten.

Zou hier een quotum helpen? Ik betwijfel het. Wat denk jij?

& Wat doen de vrouwen intussen zelf? Die werken in ploegendienst om de Top überhaupt te kunnen bereiken.....

Kom met uw praktijkervaringen op het terrein van managen en organiseren

Deel uw kennis, schrijf 3 columns of artikelen en ontvang een gratis pro-abonnement (twv €200)

Word een pro!

SCHRIJF MEE >>

3 Redenen waarom Jan Peter Balkenende President van Europa wordt (en 7 verrassingen voor zijn opvolger).
[...] Die opvolger van Balkenende kan dan voor 7 verrassingen komen te staan! Hij, beter nog: Zij(?? 30%quotum weet u nog?) kan dan maar beter (goed) voorbereid [...]