Loon naar werken raakt steeds meer ‘in’. Werknemers krijgen steeds vaker een beloning op basis van behaalde resultaten, terwijl de automatische loonsverhoging steeds meer verdwijnt. Dat blijkt uit het Nationaal Beloningsonderzoek 2004 van de Human Capital Group.

De deelnemers aan het jaarlijks terugkerende onderzoek naar de salarisverhoudingen en arbeidsvoorwaarden, verwachten voor het komende jaar een loonsomstijging van minder dan 2%. Die stijging wordt vooral veroorzaakt door incidentele loonsverhogingen, zoals periodieken en bonussen. Een structurele verhoging zit er, overeenkomstig de nullijn die het kabinet voor ogen staat, niet in dit jaar.

Automatische periodiek verdwijnt
Structurele loonstijgingen, ofwel contractloonstijgingen, gelden voor alle medewerkers ongeacht de staat van dienst of functioneren. De zogenaamde incidentele loonsverhogingen zijn salarisverhogingen die een individuele medewerker krijgt. De bekendste vorm daarvan is de salarisperiodiek, de salarisverhoging die medewerkers kunnen krijgen binnen de salarisschaal. Niet de salarisschaal zelf, maar alleen de positie van de medewerker in een schaal is dan gewijzigd.

Lees ook:

Teams presteren slechter met prestatiebeloning

Automatismen verdwijnen steeds meer uit het beloningspakket van werknemers. Niet alleen structurele loonstijgingen, ook deze jaarlijkse periodiek wordt steeds minder een automatisme. In plaats daarvan doet variabele beloning steeds vaker z’n intrede.

Loon naar werken rukt op
Bij een variabel beloningssysteem krijgt iemand die goed presteert een beter salaris. Blijven de prestaties achter bij de verwachtingen, dan moet de werknemer het doen met het basisloon. In 2003 was 40 procent van de periodieken afhankelijk van een beoordeling. In 2004 was dat percentage gestegen tot 55 procent. Werknemers krijgen dus steeds vaker een beloning op basis van behaalde resultaten.

Einde aan het eindloon
Uit het onderzoek blijkt ook dat de pensioenregelingen flink aan het veranderen zijn. Waar eerst de eindloonregeling (pensioen op basis van het laatstverdiende loon) het meest voorkwam, blijkt nu de middenloonregeling de nieuwe trend. Dit systeem, waarbij het pensioen wordt berekend op basis van het gemiddeld verdiende salaris, is nu het meest voorkomend in de private sector. Verwacht wordt dat de eindloonregeling over enkele jaren een zeldzaamheid zal worden.

(bron: De Zaak)

 

Reageer

Na het plaatsen kunt u uw reactie nog 30 minuten aanpassen.

Reacties

Dit artikel betreft een droge opsomming van feiten. Interessanter is het antwoord op de vraag welke zorgvuldigheid te betrachten bij de implementatie van een prestatiebeloningssysteem. Een interessant artikel hierover is 3 september 2004 verschenen in het FD van Lidewey van der Sluis en Paul Jansen (Vrije Universiteit A’dam)

x
x