Fout leiderschap

Bij één van de NS-bedrijven liep enige jaren geleden een teamleider rond die op een managementtraining de kernkwadranten van Offman had geleerd. Daarbij had hij een communicatietraining gevolgd. Eén van zijn medewerkers beschikte over veel kennis, maar was nogal bot in het contact.
De teamleider deelde hem mee dat dit snel moest veranderen. Hij accepteerde dit gedrag niet. De medewerker wist toch wel dat botheid ‘de valkuil van eerlijkheid' was?
‘Nee' antwoordde de medewerker naar waarheid.
‘Dan ga je je maar eens in de kernkwadranten verdiepen' zei de teamleider.
‘In de wat?'
‘In de kernkwadranten'.
Twee maanden later vond er een beoordelingsgesprek plaats. De medewerker die slechts lagere school had en zich had opgewerkt in het bedrijf, kreeg de opdracht om een Plan van Aanpak te schrijven.
‘Een wát?'
‘Een plan van aanpak, waarin je met behulp van de kernkwadranten uiteenzet hoe je je communicatie gaat verbeteren.'
‘Dat gaat me niet lukken'
‘Dan zijn de gevolgen voor jou. Ik heb je verteld dat je je in de kernkwadranten moest verdiepen'
De gevolgen waren voor de medewerker. Hij kreeg een officiële waarschuwing. NS heeft de leidinggevende later overigens terecht uit zijn functie gehaald. Dit geval stond niet op zichzelf.

Kom met uw praktijkervaringen op het terrein van managen en organiseren

Deel uw kennis, schrijf 3 columns of artikelen en ontvang een gratis pro-abonnement (twv €200)

Word een pro!

SCHRIJF MEE >>

eckart dissen
Sterk verhaal. Duidelijk wat er niet goed ging. Maar: <em>hoe</em> komt dat. En, gaat er ook wel eens iets goed met de kernkwadranten? Uit de ervaring van Bert, graag.
Bert Overbeek
Auteur
Ja hoor, Eckart. Er zijn prachtige resultaten te bereiken met de kernkwadranten. Vooral als twee mensen tegenpolen zijn. Maar mensen moeten er dan wel voor open staan.
A. van Anoniem
Wat typisch dat hierbij de bedrijfsnaam van de NS wordt gebruikt, en wat herkenbaar voor mij als medewerker binnen het NS concern. Ik heb meerdere van dit soort dingen meegemaakt bij ProRail, een van de ou-NS bedrijven, opgehemelde en ingestudeerder managementpraatjes van een teamleider leidden er uiteindelijk toe dat 8 van de 15 medewerkers van het team ontslag namen!!! En nog ging de bel het het hogere management niet rinkelen...
Bert Overbeek
Wij willen niet de indruk wekken dat dit soort kwesties bij NS en prorail schering en inslag zijn. Integendeel. Dat het meer voorkomt, en zoals gebruikelijk op jongebazen, niet zozeer uit het boek als uit het leven gegrepen is, dat blijkt maar weer.
Maar nog eens: wij kennen de NS-bedrijven als ontwikkelingsgerichte organisaties die bijzonder goed voor hun mensen zorgen.&nbsp;Blijkt&nbsp;ook uit het voorbeeld trouwens. NS heeft de naam wel eens traag te zijn. Een&nbsp;19e eeuws bedrijf. Ik heb er lang mogen werken, en achteraf vastgesteld dat ik er geweldig veel heb kunnen leren. Ook heb&nbsp;ik ontdekt dat ze in&nbsp;sommige MD-trajecten een behoorlijke voorsprong hebben op andere organisaties. NS&#039;ers verlaten de organisatie niet snel. Hiermee doe ik niets af aan het verhaal van de heer A. van Anoniem. Ik weet dat die dingen gebeuren. &nbsp;