Channels

Vorig jaar las ik een artikel over ontbrekende competenties bij medewerkers in uiteenlopende branches( Een onderzoek uit het tijdschrift Personeelsbeleid).

Aan managers en P&O’ers is gevraagd aan welke competenties het in de organisatie ontbreekt. De hoofdconclusie is dat de geïnterviewden de competentie ondernemerszin niet alleen ruim onder het gewenste niveau binnen hun organisatie achten maar dat deze competentie wel het meest wenselijk is om als medewerkers binnen de organisatie opereren.

Kortom: schaarste en noodzaak!

Lees ook:

Big Data is noodzakelijk voor een Rapid Response organisatie

Verrassend? nee!
Ik signaleer dat de beheersmatige focus van organisaties ‘zijn vruchten begint af te werpen’. De ruimte voor denken in alternatieven is klein. De speelruimte voor nieuwe ideeën is gering, en medewerkers worden niet beloond voor nieuwe initiatieven.

Leiders binnen de organisatie wakkeren onvoldoende de attitude van ‘kansen in verandering zien” bij hun collega’s. Business as usual staat hoog op de agenda.
Medewerkers denken en handelen te vaak vanuit bestaande producten en diensten (‘doing business as usual’). Managers hebben een te sterke focus op de beheersmatige kant van het managen, spelen matig in op kansen.

De ondernemende kwaliteiten van medewerkers worden onderbenut, de ‘stand by’ stand is ingezet en de talenten blijven verborgen. Veel medewerkers voelen zich in de praktijk onderbenut in hun rol binnen de organisatie. Veel ideen blijven ‘hangen’.

De zintuigen van de medewerkers zijn verdwenen, medewerkers zien geen kans in verandering,

Herontdek ondernemerschap
Wanneer een organisatie geen ondernemende attitude bij mensen vraagt, dan blijft deze vaak verborgen. De kwaliteiten en talenten zijn wel degelijk aanwezig.

Het verlangen naar meer ondernemerszin bij medewerkers is een zaak van organisatie én medewerker, noem het wederzijdse aantrekkelijkheid. De meeste medewerkers zijn ondernemend van nature, echter de organisatie weet niet de richting, ruimte en betekenis aan het werk te geven waar medewerkers worden uitgedaagd en ondersteund om de ondernemende attitude aan de dag te leggen.

Op mijn verlanglijst staat ondernemerszin hoog.
Hoe vaak staat u eigenlijk stil bij het feit dat ondernemende kwaliteiten van mensen het succes van uw organisatie bepalen, op het juiste moment nieuwe wegen naar succes inzetten.

Ik zou met uw verlanglijstje niet tot 5 december wachten.

Gertjan Verstoep
BusinessPreneur
The entrepreneurial perspective on change

 

Reageer

Na het plaatsen kunt u uw reactie nog 30 minuten aanpassen.

Reacties

Beste Gertjan,
Uit je column maak ik op, dat ondernemerszin in iedereen zit , maar het door de managementstijl niet naar boven komt. Wat zou die manager dan beter kunnen doen? En wat vraag je van werknemers? Waaruit bestaat ondernemerszin eigenlijk?
Heeft het in de kern te maken met (gebrek aan) krachtenbundeling? Je schrijft over het benutten van kansen. Als je goed om je heen kijkt, liggen die voor het oprapen. Maar mensen zijn ook bang om “het hoofd boven het maaiveld uit te steken”. Natuurlijk: in je eentje begin je ook niets. Misschien moet er toch eerst iets gedaan worden aan het collectieve besef?
Dat moet wel door het management (de stijl van leidinggeven en
“het geloof overdragen”) gestimuleerd worden. Ondernemend gedrag moet beloond worden en verdedigd door het management. Want als een medewerker zich gaat onderscheiden van de rest heeft hij wel een sociaal emotioneel probleem! Back-up, aanmoediging en complimenten kunnen dan niet genoeg gegeven worden door de leiding. En dat geldt ook voor managers: zij moeten zich ook gesteund weten door hun naast hogere baas.
Moge ondernemende bazen en medewerkers elkaar ontmoeten en hun omgeving infecteren!
Groeten van Joke van Galen

x
x