Goede producten kunnen niet zonder goede mensen. Steeds meer organisaties specialiseren zich en profileren zich met een eenduidige en simpele propositie. Juist nu moeten ze zich immers focussen op datgene waar ze het best in zijn. In veel managementboeken wordt deze trend gepredikt en in de praktijk blijken organisaties die hierin slagen succesvol te zijn.

De focus in deze gedachtegang ligt echter vaak uitsluitend op het eindproduct van organisaties, terwijl succesvolle producten worden echter bedacht, gemaakt, vermarkt en verkocht door mensen die dat beter kunnen dan mensen in andere organisaties. Door mensen de kans te geven hun talenten en kracht optimaal te ontplooien ontstaan goede producten, een concurrentievoordeel en een succesvolle positionering.

Concurrentievoordeel
Goede mensen als concurrentievoordeel is een kreet die steeds vaker gehoord wordt. Producten, processen en soms ook kennis zijn door de hedendaagse techniek steeds sneller en makkelijker te kopiëren. Kwalitatief goede mensen en – misschien nog wel belangrijker – kwalitatief goed draaiende teams bieden een concurrentievoordeel dat door anderen veel moeilijker te volgen is.

Lees ook:

Teams zijn de bouwstenen van uw organisatie

Wat zijn de Human Resources?
Organisaties als geheel en HR in het bijzonder staan voor de taak de krachten van hun mensen optimaal in te zetten voor het resultaat van de organisatie. Hierbij is het van belang dat HR actief in kaart brengt wat de Human Resources van de organisatie zijn. Welke kwaliteiten en talenten zijn er aanwezig en welke niet? Wat betekent dat voor de resultaten en het concurrentievoordeel van de organisatie? Moeten wij nieuwe mensen aannemen, mensen ontwikkelen, mensen anders indelen of vanuit onze kracht ons op andere producten en resultaten gaan richten? Pas als je inzicht hebt in je Human Resources kan je deze managen en Human Resource Management gaan bedrijven.

Tweerichtingsverkeer
Het is echter geen eenrichtingsverkeer. Succesvolle organisaties zetten hun mensen zo effectief mogelijk in voor het resultaat. Succesvolle mensen zetten hun persoonlijke kwaliteiten en talenten zo gericht mogelijk in voor het resultaat. Het gaat er niet om wat je komt halen en welke taken je wilt vervullen, maar om wat je de organisatie op kan leveren. Als je talenten en kwaliteiten in dienst stelt van de gewenste resultaten val je op, wordt je gewaardeerd en volgt de beloning.

Kwaliteit versus kwantiteit
Ook voor beslissers binnen organisaties is het van belang dat zij hun kwaliteiten kennen zodat zij deze actief voor de organisatie en hun eigen carrière kunnen inzetten. Ook zouden ze de kwaliteiten van hun mensen moeten kennen en mee moeten nemen in hun beslissingen, iets dat nog lang niet altijd gebeurt. Menselijke kwaliteiten kunnen immers niet doorberekend worden, zaken worden nou eenmaal vaak gedaan op kwantitatieve gegevens en aantoonbare feiten en niet op gevoel en meningen. Om mensen en organisaties nog beter te laten renderen staan HR en HR-wetenschappen dus voor de taak hun wetenschap en expertise te vertalen naar opbrengsten voor de organisatie.

Gerelateerd artikel:
Managementconcepten: mode of wetenschap?
Gyuri Vergouw

A lot of management theories are all wrong’. Het is geen uitspraak van een hedendaagse goeroe of gefrustreerde manager, maar een citaat uit een Business Week uit 1951. Is er sindsdien veel veranderd?

De rubriek ACTUEEL informeert u over recent verschenen artikelen in andere media. Bij elke bijdrage vermelden wij de oorspronkelijke bron. (bron: Managers Online) By Tom Alstein

 

Reageer

Na het plaatsen kunt u uw reactie nog 30 minuten aanpassen.

Reacties

Ook al meldt het aangehaalde artikel niet eens zo heel veel nieuws, toch ga ik mee want: ‘Het Draait in Feite om 1 Woord: Mensen!’.
Zie ook op partnersite ManPro: http://www.managementpro.nl/investors-in-people/het-draait-in-feite-om-1-woord-mensen/

x
x