Men neme een willekeurig bedrijf. Prima omzet, trouwe klanten, gewild product en gekwalificeerd personeel. Er is echter een belangrijk thema dat om aandacht vraagt. Wie wordt de nieuwe directeur? Hoe wordt een dergelijk vraagstuk in het bedrijfsleven aangepakt? Een personeelsfunctionaris of manager zal in het algemeen beginnen met het opstellen van criteria waaraan de nieuwe directeur moet voldoen: ruime ervaring in een vergelijkbare functie, juiste opleidingsniveau, visie, bewezen resultaten, statuur, goede communicatieve vaardigheden, overtuigingskracht en samenbindend vermogen. Kandidaten die aan de criteria voldoen, doorlopen vervolgens een traject dat meestal bestaat uit diverse gesprekken met belanghebbenden soms gevolgd door één of meerdere tests.

Zo niet bij de KNVB. Nee, zij hanteren een geheel eigen werving en selectiebeleid. Niet dat zij daarin erg succesvol zijn geweest in het verleden – je kunt toch niet zeggen dan Leo Beenhakker, Frank Rijkaard, Louis van Gaal, en Dick Advocaat het toonbeeld waren van succesvolle bondscoaches- maar dat doet er bij de KNVB blijkbaar niet toe. De KNVB houdt er een geheel eigen manier van selecteren op na. Niet objectieve criteria of bewezen track record gelden als maatstaf maar populariteit en de goedkeuring van Johan Cruijff zijn doorslaggevend. De keuze voor Marco van Basten is vanuit professioneel oogpunt onbegrijpelijk en lijkt eerder een door populisme ingegeven keuze dan een weloverwogen besluit. Blijkbaar gelden bij de KNVB en het voetbal andere criteria dan in het bedrijfsleven. Je moet er toch niet aan denken dat de Raad van Commissarissen van Philips een accountmanager voordraagt als Bestuursvoorzitter enkel en alleen omdat hij goede omzet cijfers haalt en het ‘zo leuk doet’ bij klanten. Ondenkbaar. Een goede verkoper maakt nog geen goede manager. Ook John de Mol haalt het niet in zijn hoofd om Katja Schuurman als zijn opvolger te benoemen enkel en alleen omdat zij zo goed kan acteren, een lekker lijf heeft en goed ligt bij het mannelijk publiek. Als je de criteria waar een bondscoach aan moet voldoen naast Marco legt dan wordt pijnlijk duidelijk dat hij op de belangrijkste criteria een dikke onvoldoende scoort; geen ervaring op het hoogste niveau en geen bewezen resultaten in een vergelijkbare functie. Zijn omgang met de media moet nog blijken –als speler stond hij bekend als nukkig en humeurig- en ook zijn samenbindend vermogen is nog onduidelijk. Hij heeft zeker visie en uitstraling maar aanzien binnen de spelersgroep is echter onvoldoende om te slagen. Dat werd jammerlijk zichtbaar bij de aanstelling van Frank Rijkaard. Hij mistte ervaring op het hoogste niveau, maakte tactische fouten en kreeg zijn spelers niet rustig en overtuigd in de cruciale wedstrijd tegen Italië.

De KNVB had de gebreken en onervarenheid van Marco van Basten nog kunnen compenseren door een sterk team van assistenten om hem heen te positioneren. Dan had de KNVB blijk gegeven van visie en durf. Een bondscoach met uitstraling aangevuld met een staf met duidelijke ervaring, resultaten en kennis. Maar ook hier faalt het personeelsbeleid van de KNVB. Zij halen met Van het Schip, Menzo en Witsche dezelfde figuren binnen als de bondscoach. Succesvol als speler, goede uitstraling maar gebrek aan ervaring en resultaten. Wat bezielt de KNVB, welk (personeels)beleid houden zij erop na? Hoe kan het toch dat een organisatie die niet bepaald kan terugblikken op goed personeelsbeleid deze keuzes ongestraft kan blijven maken?

In het bedrijfsleven moet de voorzitter het ontgelden als de resultaten achterblijven. En als het helemaal te bont wordt, is het ook einde verhaal voor de Voorzitter van de Raad van Commissarissen. KNVB-voorzitter Henk Kessler blijft echter lekker zitten waar hij zit. De vraag blijft evenwel wat de positie van Henk Kessler rechtvaardigt. Niet de resultaten van de KNVB tot op heden. Ook niet zijn visie en personeelsbeleid. Niet de KNVB en Henk Kessler bepalen de visie van het Nederlands elftal maar Johan Cruijff. Henk Kessler gaat op de koffie bij Johan en vraagt wie de Bondscoach moet worden. De verlosser spreekt zijn orakel uit vanuit zijn ivoren toren en de KNVB presenteert zijn bondscoach. Ziehier, het personeelsbeleid van de KNVB; Henk Kessler en de KNVB als stroman van Don Cruijff. Het lijkt wel een scène uit Mario Puzo’s film ‘The Godfather’. En het vreemde is dat bijna iedereen dit een normale gang van zaken vindt. De voorzitter kiest niet zelf maar laat zijn keuze afhangen van een buitenstaander die categorisch weigert zelf verantwoording te nemen. Dergelijke praktijken worden in het bedrijfsleven echter niet zo gemakkelijk geaccepteerd. De KNVB blijft ondanks zijn tientallen miljoenen euro’s qua professionaliteit ver achter bij menig klein of midden bedrijf. In plaats van eeuwig naar ‘De Verlosser’ te luisteren moet het eens kritisch nadenken of ze niet serieus werk moeten gaan maken van hun organisatie- en personeelsbeleid.

Kennisbank onderwerpen:

Kennisbank onderwerpen:

 

Reageer

Na het plaatsen kunt u uw reactie nog 30 minuten aanpassen.

Reacties

Helemaal mee eens! Hoezeer ik Marco van Basten ook mag, in het bedrijfsleven was dit niet gebeurd.

Nooit is de relatie tussen ervaring als manager of bestuurder en succes overtuigend aangetoond. En om het tot de topsport te beperken: Marc Lammers, Jacco Verhaeren, Foeke Booy, Ronald Koeman. Zij zijn zelfs nu nog jong en al jaren op hoog niveau succesvol. En zij begonnen zonder de ervaring die Van Houtum zo belangrijk vindt. Sporters zijn jonge mensen, vaak kunnen de ervaren en dus oudere coaches de generatiekloof niet overbruggen. Juist daarom zijn het vaak de oudere coaches die voortijdig het veld moeten ruimen. Van Houtum had zich een beetje in de bijzondere dynamiek van de topstport moeten verdiepen.

Het is maar zeer de vraag of gebrekkige ervaring van Basten gecompenseerd wordt door de ‘bijzondere dynamiek in de topsport’.
Het beleid van de KNVB en de sturing door Henk Kessler hebben tot op heden echter geen succes opgeleverd. Ook niet met Frank Rijkaard die de generatiekloof wel wist te overbruggen.
Hoe lang mag de KNVB doorgaan met een beleid dat niet tot resulaten leidt door zich te beroepen op de bijzondere dynamiek in de topsport?

Is dit geschreven door de gefrustreerde personeelschef van de KNVB? Het ideaalplaatje van het geschetste personeelsbeleid lijkt me iets te sprookjesachtig. Zelfs in het bedrijfsleven kampen we hier en daar met vriendjes politiek en interessante machtsverhoudingen. Da’s nu eenmaal de realiteit. Gek genoeg is het vaak de taak van HRM om deze spiegel aan het management voor te houden. En nu maar hopen dat je overtuigingskracht hebt…Zou dit artikel daarbij helpen?

Mevrouw van Ede heeft gelijk als zij stelt dat het personeelsbeleid in een organisatie soms wordt gepasseerd door vriendjespolitiek en machtsverhoudingen. Als resultaten uitblijven -zeker op het hoogste niveau- rolt, vroeg of laat, echter wel de kop van de manager of bestuurder. De voorzitter van de KNVB blijft dit lot bespaart ondanks het uitblijven van resultaten. Niet de personeelsfunctionaris wordt hier gefrusteerd van – deze kiest er blijkbaar voor om in een dergelijke setting te willen werken- maar heel voetbalminnend Nederland.

Op het eerste gezicht lijkt het werven van de nieuwe bondscoach inderdaad niet zo proferssioneel. Maar
-Is de schets van de gebruikelijke werving en selectie-aanpak in het bedrijfsleven niet gewoon ideaaltypisch (beleidsmatig onderbouwd, systematische stappen, rationele keuze)? En wat dacht ja van het openbaar bestuur. Hoe wordt de gemiddelde wethouder, de gemiddelde gedeputeerde en ook de gemiddelde minister, allemaal leiding gevend aan miljoenen-bedrijven, geworven en geselecteerd?
Gaat het bij het produkt voetbal nog wel om het feitelijk resultaat (goede prestaties van het nederlands elftal?) of gaat het om ‘selling of illusions’? En is daarop een, al dan niet expliciet, profiel gemaakt, waar San Marco uitstekent mee matcht?

Het plaatje van werving en selectie schetst inderdaad een wat te rooskleurig beeld. In het Openbaar Bestuur en de Bestuursraden wordt er inderdaad meer politiek geworven. Maar meestal wel een kandidaat met een ‘proven track record’. Van Basten heeft als trainer die staat van dienst -nog- niet. Als ‘we’ ons niet kwalificeren dan is het vooral een selling van desillusions geweest. Blijft Henk Kessler dan nog zitten?

Niet alleen op gebied van het personele vlak faalt de KNVB. De gehele voetbalbond rammelt aan alle kanten, de voetbalsport, welke zij dient te promoten lijkt niet haar voornaamste doel. Eigenbelang, dat is wat hoog in het vaandel staat van de heren bondsbestuurders.

Qua organisatie grenst de KNVB aan de FIFA, waar dictatuur troef is. Als laatste moet dan nog worden aangetekend dat de werelvoetbalbond ook nog eens door en door corrupt is, hetgene ik ook ooit nog eens hoop te bewijzen over de nationale voetbalbond.

Uit het verleden is gebleken dat als je het bedrijfsleven te dicht bij het voetbalveld laat komen, dat dat geen goede invloed heeft op de sport zelf. Het bedrijf KNVB wordt voorgezeten door H. Kessler, deze man heeft iemand nodig met voetbalvisie die beslissingen voor hem neemt zoals het aanstellen van een bondscoach. Wie heeft nou meer verstand van het voetbalspel dan Cruijff? Ik ben dus blij dat er een man met voetbalverstand dat soort beslissingen neemt, uieindelijk is het spel belangrijker dan het bedrijf en is het bedrijf zelfs afhankelijk van de prestaties op het veld! Daarbij komt dat van Basten heeft laten zien dat hij door heeft hoe het spel gespeeld moet worden (heeft visie) en als je beweerd dat hij geen aanzien heeft klopt er al helemaal niets meer van!

Iedereen die van voetbal houdt heeft eindeloos respect voor van Basten. Dus laat de heer Kessler lekker zijn adviezen halen bij mensen met voetbalgogme want uiteindelijk gaat het om het voetbal!

Toon alle 9 reacties
x
x