WEF: grote kloof tussen ambities en praktijk in value chain innovatie

Producenten staan voor uitdagingen binnen wereldwijde waardeketens, van de klimaatcrisis tot geopolitieke complexiteit en de opkomst van nieuwe technologieën. Ze moeten hun strategie bepalen voor het herconfigureren van hun toeleveringsketens om de levensvatbaarheid en veerkracht op lange termijn te waarborgen. Een onderzoek van WEF/Kearney presenteert strategieën voor mondiale waardeketens.

Producenten verschuiven van:

  • Globaal naar wereldwijd verbonden, multilocale waardeketens.
  • 'Doen' digitaal naar 'zijn' digitaal over de hele operatie.
  • Schaalvoordelen naar voordelen van competenties.
  • Compliance aan regelgeving naar innovatieve duurzaamheid.
  • Kostengedreven naar klantwaarde-gedreven.

Ambities versus praktijk

Het onderzoek laat een discrepantie zien tussen strategische ambities en praktische uitvoering, voornamelijk toegeschreven aan de omvang en complexiteit van de benodigde transformaties en de bijbehorende kosten in termen van tijd, inspanning en middelen. Bovendien benadrukken de zich opstapelende geopolitieke, klimatologische en technologische obstakels hoe een benadering die afhankelijk is van stap-voor-stap aanpassingen ontoereikend is om de concurrentiepositie in de komende jaren te handhaven.

Bron: WEF/Kearney

De aantrekkingskracht van het vereenvoudigen en beperken van de reikwijdte van mondiale waardeketens kan sterk zijn. Echter, de waarheid is dat deze waardeketens voortdurend blootgesteld worden aan maatschappelijke, milieutechnische en geopolitieke verschuivingen. Daarom moeten producenten zorgvuldig beoordelen hoe hun waardeketens kunnen gedijen terwijl ze hun rol erkennen in een complex uitgebalanceerd ecosysteem dat kwetsbaar is voor externe verstoringen.

Omarm complexiteit

In plaats van complexiteit in hun waardeketens te verminderen, kunnen producenten hun wereldwijde waardeketens en interconnectiviteit juist benutten door innovatief, allesomvattend en op data gebaseerd te gaan werken. Deze methoden zijn gericht op het verbeteren van efficiëntie terwijl duurzaamheid, veerkracht en flexibiliteit worden bevorderd. Een nauwere samenwerking tussen de publieke en private sector is daarbij nodig om waardeketens sterker te maken.

Het onderzoek biedt bedrijven, kennisinstellingen en hoger onderwijs een inspirerend inzicht in de competenties van onze jonge professionals. Stof tot nadenken voor de Nederlandse Topsector Logistiek.

Bron: WEF/Kearney

Kom met uw praktijkervaringen op het terrein van managen en organiseren

Deel uw kennis, schrijf 3 columns of artikelen en ontvang een gratis pro-abonnement (twv €200)

Word een pro!

SCHRIJF MEE >>