Waarom sturen gemeenten niet beter op stadslogistieke locaties?

Ik had twee jaar geleden een stevig debat met een Amsterdamse ondernemer over waarom de gemeente Amsterdam de nieuwe vestiging van het ‘stand alone’ magazijn van een bierbrouwer toestaat. Waarom vraagt de gemeente de brouwer(s) niet om samen te werken vanuit één locatie aan het water?

Duurzaam, natuurinclusief en toekomstbestendig

Natuurlijk is het een zeer duurzaam, natuurinclusief en toekomstbestendig magazijn dat de bierbrouwer op Business Park Osdorp aan de A5 bij Amsterdam. Het magazijn is 8.500m² groot. Vanuit het nieuwe stadsdistributiecentrum bevoorraadt de bierbrouwer straks met elektrisch transport de horeca van Amsterdam én de provincie Noord-Holland. Gefeliciteerd met die prachtige plannen! Maar…

Bundelen

Echt duurzaam wordt het natuurlijk pas al de bierbrouwers hun stadslogistieke stromen voor de Amsterdamse regio gaan bundelen (zowel inkomend als uitgaand, en liefst nog over water). De toekomstige stadsdistributiecentra zijn gedeelde faciliteiten met andere bedrijven: samen bundelen, samen delen van capaciteiten en laadinfrastructuur en samen innoveren om de klant steeds beter van dienst te zijn. De stadslogistiek versnippert steeds verder. Nu heeft elke bierbrouwer een eigen magazijn in de Amsterdamse regio terwijl de horecalogistiek in de stad onhoudbaar is.

Lutkemeerpolder

De discussie over het goed gebruiken van de ruimte is er ook bij de Lutkemeerpolder (en komt er ongetwijfeld opnieuw bij het Foodcenter). De politieke vraag is bij de Lutkemeerpolder of de maatschappelijke waarde voor stadslogistiek in de regio niet zwaarder moet wegen dan die van een buurttuin of voedselpark? Die maatschappelijke waarde ontstaat pas bij samenwerking en verdichting. Niet bij verdere versnippering van de stadslogistiek.

Terecht stelt D66 in het stadsdeelbestuur: “De Stadsdeelcommissie adviseert om bovengenoemde afspraken en beloftes daadwerkelijk na te komen: dat voor dit distributiecentrum, dat met zoveel tegenstand tot stand komt, met lef wordt gekozen voor duurzaamheid, welzijn en bovenstaande geformuleerde ambities. En dus niet te kiezen voor een snelle grote, goedkope en praktische inrichting. Met als doel dat de Lutkemeer niet het zoveelste dozenpark in Nederland wordt maar een distributiecentrum dat qua visie en uitvoering vooroploopt en een voorbeeld wordt voor de rest van Nederland”.

Beter sturen

De vraag na mijn debat met die ondernemer bleef staan: waarom sturen gemeenten niet veel beter op de schaarse stadslogistieke locaties? Wie wil je dat op die locatie samen gaan werken? Pas dan gaat de stadslogistiek echt met minder voertuigendat is echt duurzaam.

Probleem is dat het college in Amsterdam korte termijn grondopbrengsten lijkt na te jagen en weinig oog heeft voor lange termijn maatschappelijk belang van logistieke ruimte rond de stad. Er is een regionale hubvisie nodig. Misschien moet het college daar eerst even op wachten. Met zo’n hubvisie kunnen we juist het bedrijfsleven harder aanspreken op hun verantwoordelijkheid voor een duurzame toekomst. Alleen ga je misschien sneller, maar samen kom je verder.

Walther Ploos van Amstel.

Kom met uw praktijkervaringen op het terrein van managen en organiseren

Deel uw kennis, schrijf 3 columns of artikelen en ontvang een gratis pro-abonnement (twv €200)

Word een pro!

SCHRIJF MEE >>