Slimme en schone bouwlogistiek start bij een goede aanbesteding

In binnensteden leidt bouwlogistiek tot veel verkeer voor bouwmaterialen en personeel. Er zijn goede alternatieven voor een slimme en schone bouwlogistiek zoals logistieke ontkoppelpunten aan de rand van de stad, opstelplaatsen, bundelen bij de bron en vervoer over water.
Het realiseren van een duurzaam en economisch bouwproces draagt bij aan meer winst in de gehele keten, omdat er sneller, slimmer en duurzamer gebouwd wordt, en aan lagere integrale kosten in de bouwketen (bij de realisatie, het beheer en het onderhoud). Tevens draagt het bij aan minder verkeersbewegingen, uitstoot van emissies (CO2 en NOx) en verspilling van materialen. Daarom werkt de bouwsector aan een Green Deal Zero Emission Logistiek In De Bouw.logo-green-deal-dlidbouw

EMVI

Het speelveld voor de toepassing van duurzame bouwlogistieke concepten wordt bepaalt bij de aanbesteding van een project. Hier bepaalt de opdrachtgever waaraan de bouwer moeten voldoen in termen van bereikbaarheid, leefbaarheid en veiligheid.

Bij die aanbesteding gebruiken opdrachtgevers vaak de EMVI methode. Bij de Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI) selecteert de opdrachtgever inschrijvingen op basis van een combinatie van prijs en kwaliteit. Onder kwaliteit valt onder meer publieksgerichtheid, duurzaamheid en risicobeheersing. Ook de logistieke kwaliteit kan bij de EMVI een onderdeel uitmaken. Maar, hoe definieer je die?

Een voorgenomen EMVI criterium moet voldoen aan de volgende voorwaarden:

  1. Is representatief voor de belangen van de opdrachtgever.
  2. Vertegenwoordigt een waarde.
  3. Geeft expliciet richting voor inschrijvers en beoordelaars.
  4. Leidt tot een beoordeelbare situatie van de inschrijvingen.

Logistieke kwaliteit

Bij de aanbesteding wordt vaak eerst een 'knock-put' ronde gedaan waarbij aanbieders aan een aantal verplichte criteria moeten voldoen om uberhaupt een aanbieding te mogen doen. Dit kan gaan over projectervaringen, toepassing van BREAAM en het gebruik van het BouwInformatieModel.

Vragen die hier over de logistieke kwaliteit kunnen worden gesteld zijn bijvoorbeeld:

  1. De aanbieder moet ervaring hebben met het maken van een logistiek plan voor de aanvoer van materialen naar de bouwplaats, op de bouwplaats en voor afval van de bouwplaats bij tenminste 5 projecten van vergelijkbare omvang in een stedelijke omgeving.
  1. De aanbieder moet tenminste een uitgewerkt (en compleet uitgevoerd) logistiek plan laten zien waarin de aanbieder aantoont hoe is tegemoet gekomen aan de voorgestelde eisen vanuit het BLVC plan.
  1. De aanbieder moet met tenminste een logistiek plan kunnen aantonen dan het logistiek plan is onderbouwd met kwantitatieve gegevens over de bouwstromen (op basis van de planning), de effecten op het verkeer in de buurt van de bouwplaats en de kosten en baten van alternatieven logistieke oplossingen.
  1. De aanbieder moet met tenminste een logistiek plan kunnen aantonen dat gewerkt is het concrete kengetallen voor bereikbaarheid, leefbaarheid en veiligheid.
  1. De aanbieder moet met tenminste een logistiek plan kunnen aantonen dat het logistiek plan regelmatig is geëvalueerd, het plan eventueel is bijgesteld en dat de lessons learned na afloop zijn vastgelegd.

 

Bij de volgende ronde van de aanbesteding (met minder partijen) worden vragen gesteld over de volgende aspecten van logistieke kwaliteit.

 

1.1 Transportkwaliteit: transport naar de bouwplaats

1.1.1             Inzet van bouwlogistieke in de vijf verschillende fasen

1.1.2             Onderbouwing met kosten en baten en volumes

1.1.3             Juiste partners in de toeleveringsketen

1.1.4             Organisatie en inrichting van bouwplaats

 

1.2 Logistieke plannings- en besturingskwaliteit

1.2.1             Beschikbaarheid van operationele planningen: sense and respond

1.2.2             Beschikbaarheid van tactische planningen: predict and prevent

1.2.3             Koppeling van planning met verkeersmodellen

 

1.3 Logistieke informatie kwaliteit

1.3.1             Data synchronisatie en data alignment (datakwaliteit)

1.3.2             Data synchronisatie en data acquisitie

1.3.3             Kengetallen en prestatie-indicatoren

 

1.4 Logistieke organisatie kwaliteit

1.4.1             Kennisniveau en kennisborging

1.4.2             Communicatie en overleg over logistiek met partners

1.4.3             Lessons learned (PDCA cyclus bij logistieke kwaliteit)

 

Belangstellenden kunnen het document 'Logistieke kwaliteit bij EMVI' met een uitgewerkte versie van alle relevante vragen over logistieke kwaliteit opvragen door een mailtje te sturen aan w.ploos.van.amstel [ad] hva.nl.

 

Walther Ploos van Amstel.

Lector Citylogistiek Hogeschool van Amsterdam.

 

 

 

 

Kom met uw praktijkervaringen op het terrein van managen en organiseren

Deel uw kennis, schrijf 3 columns of artikelen en ontvang een gratis pro-abonnement (twv €200)

Word een pro!

SCHRIJF MEE >>