Neemt het vrachtverkeer nu af, of niet?

Het NDW meet de drukte op de snelwegen. Transport & Logistiek Nederland (TLN) stelt dat sinds de Corona maatregelen, de omzet van wegvervoerders met ca. 30% is teruggelopen ten opzichte van vorig jaar. Hoe rijmt dat met de echte metingen waarin NWD steevast concludeert dat het vrachtverkeer weinig vraaguitval laat zien? Wat weet het CBS?

Appels of peren?

De TLN cijfers zijn uitgedrukt in prijzen (euro’s), terwijl onze cijfers verkeersvolumes betreft. Nu is omzet normaliter het product van prijs (p) en volume (q), dus zou er wel een duidelijk verband moeten liggen tussen de TLN en NDW cijfers. NDW heeft geen informatie over de prijs. Wel over het volume, al kan deze ook weer in verschillende eenheden worden uitgedrukt. De omzetberekening hangt af van de vrachtprijzen en de wijze waarop deze aan de volumes worden toegerekend: aan de verkeersbeweging of aan het vervoerd gewicht of aan allebei.

Helaas zijn van het wegvervoer weinig (actuele) bronnen voorhanden over volumes. Daarom heeft NDW Weigh-in-Motion (WiM) gegevens gecombineerd met hun eigen tellingen. Vanaf eind maart lijkt het erop dat vervoersvolumes toch iets zijn gedaald. Nemen vrachtwagens minder zware lading mee? Het gepasseerd vermogen per voertuig bevestigt dit echter niet: deze cijfers lijken een redelijk constant patroon te vertonen, met duidelijk minder zwaar vervoer in de weekenden. Voor de liefhebbers staan de cijfers en metingen op de NDW site.

Lichte stijging vrachtverkeer; seizoenseffect

Het vrachtverkeer is inmiddels enigszins toegenomen sinds de maatregelen in maart, maar dat kan ook te maken hebben met het seizoen: het tweede kwartaal is doorgaans wat drukker dan het eerste kwartaal. De vervoersvolumes zijn in het tweede kwartaal wel iets afgenomen als we kijken naar gepasseerd vrachtvermogen op basis van WiM meetgegevens. Omdat de vrachtbewegingen minder zijn afgenomen dan de vervoersvolumes, worden er sinds de maatregelen mogelijk minder zware goederen vervoerd. NDW ziet grote regionale verschillen, vooral tussen noord en zuid. Het is goed te zien dat de vervoersvolumes van en naar het noorden redelijk constant zijn gebleven, terwijl die van en naar het zuiden zijn gedaald.

CBS: dashboard Snelle indicatoren Goederenvervoer

Vanuit de maatschappelijke vraag naar snel beschikbare gegevens over de ontwikkeling van het goederenvervoer ten gevolge van en tijdens de coronacrisis, is het dashboard ‘Snelle indicatoren Goederenvervoer’ ontwikkeld. Door samenwerking met verschillende partijen kan informatie tijdelijk uitgebreider en sneller worden gepubliceerd dan volgens het reguliere publicatieschema van de diverse vervoersstatistieken van het CBS. Wekelijks leveren de bronhouders hiervoor de cijfers over de week ervoor van maandag tot en met zondag. Elke donderdag worden deze cijfers geüpdatet.

Gestart is met gegevens over vervoersbewegingen, die normaal gesproken niet door het CBS worden gepubliceerd, behalve voor de luchtvaart. Waar mogelijk worden in de komende tijd gegevens toegevoegd over de hoeveelheid vervoerde tonnen en de vervoersprestatie in tonkilometers.

Infographic: Gert-Jan Neeft

Klik hier voor interactieve versie!

 

Kom met uw praktijkervaringen op het terrein van managen en organiseren

Deel uw kennis, schrijf 3 columns of artikelen en ontvang een gratis pro-abonnement (twv €200)

Word een pro!

SCHRIJF MEE >>

Gert-Jan Neeft
5 mei is bevrijdingsdag geweest. Niet geheel onverwachts dat de intensiteit daar minder is. Appel en peren? 5 mei zou uit de data moeten in mijn beleving.