Erasmus Universiteit biedt post-master opleiding Douane

Bij Supply Chain Management neemt trade compliance een steeds belangrijkere positie in. Het aantal regels bij import, export, veiligheid en hygiëne neemt verder toe. Supply chain managers moeten de nieuwe trade compliance-regels inbedden in hun supply chain. Een onderdeel hiervan is de douane.

 

Erasmus Universiteit

De Erasmus Universiteit Rotterdam hecht veel belang aan internationalisering van haar activiteiten. Daarin passen fiscaal-economische en fiscaal-juridische opleidingen en onderzoek op Europees niveau. Daartoe is in maart 1990 de Stichting Europese Fiscale Studies in het leven geroepen, die tot doel heeft dergelijke opleidingen en onderzoek te stimuleren.

In het kader daarvan organiseert EFS dit jaar voor de zevende maal de Post-Master Douane. De leergang is opgezet voor op het terrein van douane werkzame personen in de internationale handelsketen.

Douane opleiding

De Post-Master is gericht op het verkrijgen van diepgaande kennis en inzicht in de regelgeving, uitvoering en controle, bezien vanuit het Europees recht. In de Post-Master Douane hebben, naast andere relevante onderwerpen, ook het Verdrag van Lissabon en de impact daarvan een plaats gekregen in het curriculum. Nieuw dit jaar is de sessie ‘wisselwerking douanerecht en andere terreinen als logistiek en IT systemen’. Het actuele programma wordt verzorgd door hoog gekwalificeerde docenten, werkzaam aan universiteiten, bij rechtscolleges, de douane en in de adviespraktijk.

Het maximum aantal deelnemers voor de leergangen bedraagt 25, waarmee wordt beoogd de interactie tussen cursisten en docenten te optimaliseren. Om de interactie op een academisch niveau te verzekeren wordt van de deelnemers ten minste twee jaren relevante fiscale werkervaring verwacht.

Voor meer informatie over de Post-Master Douane kunt u terecht op http://www.europesefiscalestudies.nl/?page_id=21.

Kom met uw praktijkervaringen op het terrein van managen en organiseren

Deel uw kennis, schrijf 3 columns of artikelen en ontvang een gratis pro-abonnement (twv €200)

Word een pro!

SCHRIJF MEE >>