DHL: 95% bedrijven benut voordelen digitalisering in supply chain nog niet optimaal

Onderzoek van DHL wijst uit dat 95% van bedrijven de voordelen van digitalisering in de supply chain nog niet optimaal benut. Toch is ongeveer 8 op 10 zich bewust van kostenvoordeel en winstverbetering door digitalisering. Het onderzoek werd aangeboden aan Cora van Nieuwenhuizen, minister van Infrastructuur en Waterstaat, tijdens een werkbezoek aan de DHL

De volgende generatie robotica, kunstmatige intelligentie, zelfrijdende voertuigen, blockchain, big data-analyse en sensoren zijn de belangrijkste technologietrends die de huidige supply chain zullen veranderen. Nieuwe technologieën ontwikkelen zich zo snel dat bedrijven het een uitdaging vinden om op de hoogte te blijven van innovaties en best practices.
Ongeveer acht op de tien bedrijven erkent de potentiële kostenbesparende voordelen van informatietechnologieën, maar wijst op organisatorische uitdagingen als hindernissen voor implementatie.

Digitalisering
Digitalisering transformeert supply chains. De revolutie door nieuwe technologieën, zoals de nieuwe generatie robotica, kunstmatige intelligentie, zelfrijdende voertuigen, blockchain, big data-analyses en nieuwe sensoren, is volop aan de gang en daagt bedrijven in de sector uit. 95% van deze bedrijven benut deze technologieën nog onvoldoende in hun bedrijfsvoering en strategieën naar hun supply chain toe. Dat blijkt uit een onderzoeksrapport door Iharrington Group in opdracht van DHL Supply Chain bij 335 supply chain- en operationsprofessionals in verschillende sectoren wereldwijd.

John Scherders, CEO DHL Supply Chain Benelux over het rapport: “Dit onderzoeksrapport biedt organisaties waardevolle inzichten hoe digitalisering de supply chain beïnvloedt en moderniseert. DHL is erop gericht om klanten vandaag te ontzorgen met de logistieke mogelijkheden van morgen”.

95% van de respondenten geeft aan dat hun bedrijf nog onvoldoende de volledige voordelen benut van de nieuwe fysieke en analytische technologieën, zoals big data-analyses, AI, blockchain en robotica. Het potentieel van deze technologische vernieuwingen blijft dus duidelijk onderbenut in de supply chain van bedrijven.

Welke innovaties?

Big data-analyses zijn volgens de respondenten de belangrijkste informatie-oplossing. 73% geeft aan dat hun bedrijf reeds in deze technologie investeert. Applicaties in de ‘cloud’ (63%), het Internet of Things (IOT) (54%), blockchain (51%), machine learning (46%) en de deeleconomie (34%) zijn volgens de respondenten ook belangrijke analytische innovaties waarop bedrijven vaak inzetten. Bij de fysieke hardware geldt robotica als belangrijkste ontwikkeling (63%), gevolgd door zelfrijdende voertuigen (40%), 3D-printen (33%), Augmented Reality en drones (28%).

Lisa Harrington, president, lharrington group LLC, over het rapport: “Digitalisering heeft een ongelooflijke impact op industrieën en hun supply chains over de hele wereld en dat zal ook zo blijven. Bedrijven staan voor vele keuzes, omdat nieuwe producten en toepassingen op de markt komen en toegepast worden in de branche. Het hebben van een doelgerichte strategie voor digitalisering van de supply chain is essentieel om ervaring op te doen met nieuwe technologieën om er je voordeel mee te doen en gelijke tred te houden met de concurrentie of die zelfs voor te blijven."

Bedrijven experimenteren wel, maar stuiten soms op belemmeringen

Heel wat bedrijven experimenteren al volop met nieuwe technologie-oplossingen. 39% geeft aan dat hun bedrijf een of meer informatie- of analyse-oplossingen ontwikkelt, maar slechts 31% doet hetzelfde voor fysieke toepassingen. De onderliggende redenen voor de lage implementatiegraad zijn symptomatisch voor traditionele scenario's voor organisatieveranderingen. Voor hardware-technologietoepassingen beschouwt 68% betrouwbaarheid als de belangrijkste zorg, terwijl 65% weerstand tegen verandering rapporteert binnen hun organisatie, gevolgd door onvoldoende of langdurig rendement op de investering (64%). Ter vergelijking: voor informatie- en analyse-oplossingen stipt 78% van de respondenten aan dat organisatorische verzuiling en legacy-systemen de grootste belemmeringen zijn, gevolgd door een gebrek aan expertise (70%).

Wat zijn de voordelen?

Ook al zijn bedrijven nog niet helemaal mee op de kar van de digitalisering gesprongen, toch ziet bijna acht op tien er de voordelen van in. Bij fysieke toepassingen wijst 82% van de respondenten op de lagere kosten en de verbeterde winstgevendheid die de nieuwe technologieën met zich meebrengen. Wat de op analyse gebaseerde digitalisering betreft, is dit ook bijna acht op tien (77%). Vele bedrijven beseffen dus het potentieel, maar hebben nog tijd nodig om helemaal mee te zijn, zo blijkt uit de studie.

José F. Nava, Chief Development Officer van DHL Supply Chain, verduidelijkt: “Dit is een belangrijk moment in de supply chain-industrie. Het traditionele model staat voor een ongeziene revolutie door nieuwe hardwaretechnologieën in combinatie met informatie- en analyseoplossingen. Technologie biedt aanzienlijke mogelijkheden om kosten te verlagen en winstgevendheid te verbeteren, maar het betekent ook dat bedrijven die niet meteen mee op de denderende trein van de digitalisering springen, zwaar achterop komen te liggen. Bij DHL zetten we ook volop in op het verfijnen van onze digitaliseringsstrategie. Daarbij focussen we op innovaties die mogelijkheden bieden om echte bedrijfsproblemen op te lossen en nieuwe kansen te benutten. Zo maken we bijvoorbeeld al gebruik van Augmented Reality in magazijnen om met vision picking de efficiëntie van het orderpicken te vergroten. Magazijnrobots verbeteren de picktijden en ondersteunen medewerkers bij repetitieve taken zoals inpakken of intern transport. Softwarerobots nemen specifieke backoffice-processen over. Om maar enkele voorbeelden te noemen.”

DHL test blockchain

Een groot voorbeeld dat laat zien hoe DHL naar toekomstige technologieën kijkt, is blockchain. In samenwerking met Accenture test DHL een ​​concept dat gericht is op het voorkomen van namaakmedicijnen, waarvan Interpol schat dat het jaarlijks een miljoen mensen doodt. Deze proef neemt blockchain op in de farmaceutische toeleveringsketen via een track-and-trace serialisatiesysteem. Dit stelt DHL in staat om op veilige wijze de unieke identificatie van elke eenheid van een farmaceutische verzending vast te leggen terwijl deze zich door de toeleveringsketen beweegt. De technologie staat nog in de kinderschoenen maar is veelbelovend. We zijn enthousiast over de mogelijkheden die dit onze klanten in de toekomst zou kunnen bieden.

Het onderzoeksrapport “Digitalization and the supply chain: Where are we and what’s next?” kan hier gedownload worden.

Foto: DHL

Kom met uw praktijkervaringen op het terrein van managen en organiseren

Deel uw kennis, schrijf 3 columns of artikelen en ontvang een gratis pro-abonnement (twv €200)

Word een pro!

SCHRIJF MEE >>