2019 was goed jaar voor Amsterdamse Haven

Het resultaat van Havenbedrijf Amsterdam NV is in 2019 uitgekomen op € 61,4 miljoen. De opbrengsten namen in 2019 toe met € 12 miljoen (7,6 procent) naar € 169,4 miljoen. Bij de publicatie van het jaarverslag 2019 liet Port of Amsterdam opnieuw een solide resultaat zien.

Koen Overtoom, CEO Port of Amsterdam: ‘Als vierde haven van Noordwest-Europa blijven wij een toonaangevende speler in de wereld van transport, logistiek en energie. 2019 is voor de haven en voor ons bedrijf een sterk jaar geweest. Er is meer overgeslagen dan ooit tevoren, wat zich heeft vertaald in een goed bedrijfsresultaat. We zijn daarmee een duurzame deelneming voor de stad, die aantoonbaar waarde toevoegt. Niet alleen door een positief nettoresultaat, maar ook door een steeds grotere bijdrage aan het duurzaam functioneren van de stad en aan werkgelegenheid voor de inwoners van de metropoolregio’.

Nieuwe records
De hoogste bijdrage aan de opbrengsten komen voort uit de havengelden van € 61,6 miljoen en de contractinkomsten (huur en erfpacht) van € 90 miljoen. De contractinkomsten stegen met 6,1 procent door onder andere uitgifte van ruim 20 hectare aan nieuwe terreinen. De inkomsten uit zeehavengelden groeiden met 7,6 procent. Dit is voornamelijk veroorzaakt door een stijging van 6 procent in de overslag.

Groei in duurzaamheid
Ook op het gebied van duurzaamheid zijn goede resultaten behaald. In 2019 ontving 31 procent van de schepen die onze haven bezochten, een Environmental Ship Index korting ten opzichte van 27 procent van de schepen in 2018. Deze schepen veroorzaken minder luchtverontreiniging doordat ze minder uitstoten. Bovendien is het aantal vierkante meters zonnepanelen in het Westelijk Havengebied in 2019 bijna verdubbeld naar ruim 91.000. Met deze resultaten maken we stappen naar een schonere haven.

Omzet zeehavengelden
De totale opbrengsten uit zeehavengelden nam in 2019 met € 4,4 miljoen toe naar € 61,6 miljoen bij een daling van de zeehavengelden voor zeecruiseschepen met € 1 miljoen, als gevolg van verhoging van de toeristenbelasting. Hierdoor is het aantal bezoeken van zeecruiseschepen aan Amsterdam sterk afgenomen van 180 in 2018 naar 117 in 2019.

Extra voorziening
Het resultaat van € 61,4 miljoen in 2019 is ruim 10 procent lager dan in 2018. Deze daling is voornamelijk het gevolg van een toevoeging van € 6,2 miljoen aan de voorziening voor de sanering van haventerreinen. Hiervan heeft € 4,7 miljoen betrekking op het transformatiegebied Haven-Stad en € 1,5 miljoen op terreinen buiten dit gebied. Verder is een bijdrage gedaan van € 1,1 miljoen aan de aanleg van een busbaan in de wijk Houthaven.

Investeringen
Port of Amsterdam deed in 2019 investeringen voor voortgaande ontwikkeling van de haven. In haveninfrastructuur is ruim 47 miljoen geïnvesteerd. Zo is grond aangekocht en een kade aangelegd bij Hoogti, is geïnvesteerd in de verlenging van de zogeheten Vingerpier in de Afrikahaven en is de scheepswerf Holland Jachtbouw aangekocht, Ook werden belangrijke investeringen gedaan in zonnepanelen en de ombouw naar stadsverwarming bij Koopman Car Terminal en in IT-infrastructuur, zowel voor de dienstverlening aan klanten als voor de eigen organisatie, waaronder een transitie naar de cloud.

Verwachting
Door de coronacrisis en de maatregelen om verspreiding van het coronavirus te bestrijden, leeft de Amsterdamse haven in tijden met onzekere economische perspectieven. Dit zal naar verwachting invloed hebben op de resultaten van Port of Amsterdam over 2020. De haven en veel van de bedrijven die daar zijn gevestigd, zijn onderdeel van vitale processen en als zodanig door de overheid gekwalificeerd als onderdelen van de Nederlandse vitale infrastructuur. Als Port of Amsterdam is de inspanning daarom sterk gericht op het draaiende houden van de haven en het ondersteunen van de havenbedrijven daar waar mogelijk.

Zie jaarverslag.

Kom met uw praktijkervaringen op het terrein van managen en organiseren

Deel uw kennis, schrijf 3 columns of artikelen en ontvang een gratis pro-abonnement (twv €200)

Word een pro!

SCHRIJF MEE >>