Customers.com

customc.jpg (16275 bytes)

alweer e-commerce?

Alweer een boek over electronic commerce? Dat is nou al hetzoveelste, laat maar zitten. Het gaat zeker weer over de goudenbergen die ons wachten als we nu onze handel via Internet gaanbedrijven. Maar dit boek is net even anders. Seybold beschrijftniet alleen het doen van transacties op Internet, maar ook hoeInternet ingezet kan worden om het contact met de klant teverbeteren. Eigenlijk is het meer een boek over het optimaliserenvan contacten met de klant (Customer Relationship Management) danover e-commerce. Het boek is heeft twee delen. In deel 1 worden destappen besproken die moeten worden ondernomen om succes tebereiken in e-com...