Integraal management is in de meeste bedrijven al tientallen jaren gemeengoed. Bij de overheid wordt er echter volop mee geëxperimenteerd. Dat gaat niet altijd even goed, betogen Casper Stam en Hylke Wierda in Overheidsmanagement. Zij bepleiten daarom een systeem van collegiaal management.

Koninkrijkjes
Het populaire concept van integraal management richt zich op drie zaken: het sturen op hoofdlijnen, bedrijfsmatig werken en klantgericht werken. Dit impliceert het samenbrengen van de lijn en de ondersteunende taken in de functie van de integraal manager. Dit model kent echter verschillende belangrijke nadelen. In de praktijk blijken veel managers geen ‘alleskunners’ te zijn en leidt het systeem van autonomie tot verkokering en het ontstaan van koninkrijkjes.

Niemand verantwoordelijk
Collegiaal management ondervangt dit, aldus Stam en Wierda. Het is een besturingsconcept waarbij collegiale managementteams een integrale verantwoordelijkheid hebben. Weliswaar liggen inhoud en ondersteuning, beleid en uitvoering van taken in de lijn, de verantwoordelijkheden zijn verspreid over verschillende teams. Nadeel is dat niemand echt verantwoordelijk is. Bovendien moet een dergelijk systeem aan erg strikte randvoorwaarden voldoen:

Lees ook:

Een gezond leerklimaat voor gezonde professionals

1) een stabiel, goed functionerend team;
2) een aangepast beloningssysteem;
3) een flexibel personeelssysteem;
4) een bepaalde mate van democratie waarbij de medewerkers geloven in de maakbaarheid van de organisatie.

(bron: Managersonline)

 

Reageer

Na het plaatsen kunt u uw reactie nog 30 minuten aanpassen.

Reacties

Ook in dit systeem is het mogelijk verantwoordelijke en eindverantwoordelijke te benoemen. Basis filosofie in de collegiale samenwerking zou caoching moeten zijn, maar waar nodig is er altijd een moment waarop gestuurd kan worden.
De randvoorwaarden passen niet bij de overheid en semi-overheid in zijn huidige vorm.

x
x