Channels

Steeds meer bedrijven krijgen ermee te maken: door het huidige marktklimaat zijn bedrijven genoodzaakt lopende projecten stil te leggen, nieuwe projecten voorlopig niet te starten en organisatieonderdelen te reorganiseren. Her en der ontstaan hierdoor de zogenoemde bankzitters. Dit zijn vaak projectleiders of projectmedewerkers die opeens zonder opdracht zitten en dus voor het bedrijf geen geld meer opbrengen. Er is vaak weinig tot geen aandacht vanuit het management voor deze groep medewerkers omdat de focus op “hoe overleven we de crisis” is gericht. De betreffende doelgroep voelt zich hierdoor veelal niet gewaardeerd, nutteloos en soms slachtoffer. Gevolgen zijn dan vaak verveling, boosheid en weerstand.
Dit alles heeft geen positief effect op de bedrijfsdoelstellingen, die juist dan toch al onder druk staan.

Oplossingen
In plaats van medewerkers op de bank te plaatsen, zouden managers veel meer gebruik kunnen maken van het verborgen potentieel van deze mensen. Medewerkers hebben vaak naast de specifieke functiegerelateerde kennis en kunde een stuk onbenut potentieel. Zo kan een projectleider bijvoorbeeld tevens affiniteit met financiën hebben of juist een hele goede peoplemanager zijn die tijdelijk nodig is. Door hier meer inzicht in te krijgen, kunnen kostbare medewerkers die nu op de bank zitten ingezet worden op plekken waar in deze tijd schaarste heerst. Dit klinkt misschien te mooi om waar te zijn, maar je zult zien dat als je hier goed naar kijkt er wel degelijk effectiever en efficiënter omgegaan kan worden met deze medewerkers en bedrijfsbelang. Het neveneffect is waardering van de medewerkers, zij zien kansen en krijgen weer positieve energie. Tevens ontstaat hierdoor vaak meer loyaliteit naar de werkgever als er in goede tijden door andere bedrijven aan deze mensen wordt getrokken.

De focus moet liggen op wat mensen wel kunnen in plaats van op wat ze niet kunnen. Bewustzijn van iemands krachten, passies en talenten schept mogelijkheden om mensen veel breder inzetbaar te maken. Voor managers is het niet altijd gemakkelijk om dit inzichtelijk te krijgen, het vereist out-of-the-box denken en actieve gespreksvoering om tot iemands onbenutte potentieel te komen. Een professional hiervoor inschakelen levert zeker profijt op!

Lees ook:

Bankzitter(s)

Voor de bankzittende medewerker is het ook niet gemakkelijk om verder te kijken dan zijn eigen vakgebied. Opeens moet hij nadenken over waar hij nog meer goed in is en wat hij zou willen doen. Een externe partij die gespecialiseerd is in loopbaantrajecten kan hierbij uitkomst bieden.

Conclusie: de bankzitter is een onvermijdelijke kostenpost als je niet verder kijkt dan je neus lang is. Maak de bankzitter breder inzetbaar, en je zult zien waar de winst in je organisatie zit.

Jan Paul Lottering
www.move2win.nl

U heeft een gratis lidmaatschap

Upgrade naar een PRO-abonnement voor € 4 per maand of € 30 per jaar en ontvang:

  • onbeperkt toegang tot alle artikelen.
  • geen commerciële emails en geen reclame op de site.
  • de keuze of u wel of geen nieuwsbrief wilt ontvangen
  • het E-book: Negotiating as emotion management t.w.v. €8.00
UPGRADE NAAR PRO-ABONNEMENT >>
 

Reageer

Na het plaatsen kunt u uw reactie nog 30 minuten aanpassen.

Reacties

Prima column met een duidelijke antwoord.

Ik zie in mijn nabijheid dat de bankzitters de meest dwaze plannen en luchtbalonnen uitwerken die, je raadt het al, de productieven nog meer van hun echte werk afhouden.
Het resultaat na de crisis; nog meer kwaliteitscoordinatoren, procesmanagers, change managers, bureaucratietjes, support offices, enz….
Juist nu moet je lean (en mean) in de markt willen staan. Weg met de verspilling, weg met de verborgen werkeloosheid!

Ik schreef er een tijdje geleden al over: teeth-to-tail-ratio.
http://www.managementsite.nl/3127/kwaliteit-klant/toothtotail-ratio-overhead-hoger-geweldsniveau.html

Je hebt helemaal gelijk Jan Paul! Het is een verspilling van potentieel en talent om mensen op de bank te laten zitten zonder een uitdaging. Je kunt inderdaad aan de slag gaan met hun verborgen talenten of de bankzitters samenbrengen om op creatieve wijze vernieuwende voorstellen/projecten te ontwikkelen.
Als bedrijf/organisatie zou je ook de talenten van je bankzitters aan kunnen bieden voor een maatschappelijk doel. Steeds meer organisaties zijn zich bewust van het belang van hun imago bij het publiek. In de sportwereld zijn er genoeg voorbeelden van sporters die zich belangeloos inzetten voor kinderen/jongeren. Dat is niet alleen een fantastische ervaring voor de kinderen/jongeren maar ook voor de sporters zelf. Bovendien draag je zo bij aan een gezonde samenleving.
In Arnhem heb je bijvoorbeeld de Weekendschool waarin kinderen kennismaken met professionals uit allerlei beroepen. De professionals inspireren kinderen om hun best te doen op school en hun dromen en ambities waar te maken. Als je dat niet van thuis hebt meegekregen helpt het als anderen je laten zien hoeveel meer er mogelijk is.
Op gemeentelijk niveau kun je als organisatie heel dichtbij huis een verschil maken. Grote bedrijven doen dat al door medewerkers in werktijd de gelegenheid te geven om vrijwilligerswerk te doen.
Naast mijn eigen bedrijf ben ik sinds 2000 vrijwilliger bij Home-Start. Home-Start geeft opvoedingsondersteuning aan gezinnen met jonge kinderen. Door iedere week een halve dag te werken met een gezin krijg ik iets terug dat niet in geld is uit te drukken. Moeders die weer in hun kracht komen en kinderen die weer lachen en spelen. Als we bereid zijn om dienstbaar te zijn ervaren we wat werkelijk telt in het leven.
Bankzitters, ik nodig jullie uit om mee te doen! Je hoeft niet te wachten op anderen. Gebruik je creativiteit en talent om zelf met een inspirerend voorstel te komen. Kies iets waarmee je anderen van dienst kunt zijn en je zult merken dat je daar zelf gelukkiger van wordt.

Erica Groenendijk
http://www.hartzaken.nl

x
x