Geert Vermeulen

Over De Integriteitscoördinator. De Integriteitscoördinator is een externe coördinator van klokkenluider- of speak-up-procedures van organisaties. Het bedrijf werd in 2020 opgericht door Geert Vermeulen en heeft een hoofdkantoor in Rotterdam. Daarbij geeft De Integriteitscoördinator trainingen over de wet en doet actief aan kennisdeling in bredere zin. Het bedrijf heeft als doel om organisaties te ondersteunen om aan de wetgeving te voldoen en om ze te stimuleren om eerlijk zaken te doen.

klokkenluider
Cover stories
Ethiek, integriteit, moreel kompas

Integriteit en De Wet Bescherming Klokkenluiders

De rol v.d. integriteitscoördinator en stappenplan voor invoering WBK
Geert Vermeulen
317
0