Hoe gemotiveerder uw medewerkers zijn, hoe beter het werk dat ze afleveren. Het succes van uw onderneming hangt nauw samen met de mate waarin u er in slaagt hen te inspireren.

1. Wees duidelijk over wat u verwacht
Geef duidelijk aan wat de verwachtingen zijn die u van de werknemers heeft en welke eisen u stelt aan de uit te voeren werkzaamheden.

2. Creëer een prettige werkomgeving
Vind uit wat voor uw medewerkers belangrijk is. Probeer spanningen en onvrede tijdig te signaleren en weg te nemen. Het soort werk dat moet worden gedaan stelt doorgaans eisen aan de werkplek.

Lees ook:

Big Data is noodzakelijk voor een Rapid Response organisatie

3. Betrek werknemers bij het bedrijf
Laat werknemers meedenken en reageer daarop. Vooral als werknemers goed geïnformeerd zijn over het bedrijf, kan meedenken door werknemers tot verrassende input leiden. Dat is waardevol voor u en het motiveert medewerkers als zij zien dat er iets met hun input wordt gedaan.

4. Geef vertrouwen
Na een goede instructie moet u ze het vertrouwen geven dat ze hun taken kunnen uitvoeren. Maak afspraken over einddoelen en termijnen en houd intussen de vinger aan de pols, zodat zij zelfstandig kunnen werken.

5. Stem uw benadering af op de medewerker
Een effectieve leidinggevende stemt zijn benadering af op de bereidheid en bekwaamheid van de medewerker om een specifieke taak uit te voeren. Als een medewerker zeer gemotiveerd en deskundig is om een opdracht te realiseren, is delegeren het meest effectief. Bij een medewerker met weinig kennis en ervaring zult u meer gedetailleerde opdrachten moeten geven en de voortgang moeten controleren. Is een medewerker gemotiveerd, maar twijfelt hij over zijn kunnen, overtuig hem dan dat hij het kan. Kan hij het wel, maar is hij minder gemotiveerd, overleg dan met hem hoe het werk het beste kan worden gedaan en vraag hem daarin zelf met suggesties te komen.

Demotivatiefactoren
Ieder mens moet gemotiveerd worden. Is het niet vanuit zichzelf dan wel door andere personen of dingen. Zo is het ook bij medewerkers binnen uw organisatie. De ene medewerker heeft meer prikkels van buitenaf nodig dan de andere. Anderzijds is er een aantal factoren dat demotiverend werkt. Denk hierbij aan:

1. Onduidelijkheid in de organisatiestructuur. Waar sta ik nu eigenlijk, wie is mijn leidinggevende?
2. Onduidelijkheid in de werkgelegenheid. Kan ik mijn baan wel behouden nu we fuseren, word ik niet ontslagen als ik een fout maak?
3. Eenzijdige stijl van leidinggeven. Een zeer directieve leidinggevende, een leidinggevende die alleen maar taken uitdeelt.
4. Onduidelijk beleid. Welke koers gaat er gevaren worden?
5.Ontbreken van goed overleg. Hoe wordt er gecommuniceerd binnen de vestiging/afdeling?

Natuurlijk spelen niet al deze factoren bij al uw medewerkers. De ene medewerker vindt het prettig om een bepaald takenpakket te hebben dat niet wijzigt, terwijl een andere medewerker juist wel de afwisseling zoekt. Het is daarom belangrijk voor u als leidinggevende om persoonlijke gesprekken over motivatie te hebben met uw medewerkers en goed op de non-verbale reacties te letten.

Lees verder op:
Indicatoren: Simpel, Snel en Motiverend
Voorbeelden en Handvatten
door: Kerklaan L. Mr.

De rubriek ACTUEEL informeert u over recent verschenen artikelen in andere media. Bij elke bijdrage vermelden wij de oorspronkelijke bron. (bron: Businesscompleet) & kenniscentrum GOC

Kennisbank onderwerpen:

Kennisbank onderwerpen:

 

Reageer

Na het plaatsen kunt u uw reactie nog 30 minuten aanpassen.

x
x