Door de Arbowetgeving zijn organisaties gehouden een preventief verzuimbeleid te ontwikkelen, alleen blijft de vraag wat is een goed preventief verzuimbeleid.

Momenteel zijn er twee soorten van verzuim te onderscheiden;

* fysiek verzuim (griep of andere medische aandoening)
* verzuim vanwege sociale psychische factoren

Lees ook:

Wil je gedrag écht veranderen? Zet je masker af.

Het meeste en langdurige verzuim onstaat vanwege verzuim door sociale psychische factoren. De psychische factoren komen vaak naar boven als er in het kader van de Poortwachterwetgeving een reintegratieplan moet worden opgesteld. (na zes weken verzuim)

Is dit beter onder controle te krijgen??

Ik denk van wel. Echter graag nodig ik u allen uit in dit verband uw visie te geven.

ArrayDe oplossing is een bedrijfspsycholoog die al naar gelang de behoefte van de organisatie minimaal twee dagdelen per maand aanwezig is.

Zeg maar; de bedrijfspsycholoog als schakel voor een preventief verzuimbeleid.

Wat zijn de voordelen?

ArrayA) De bedrijfspsycholoog is toegankelijk voor alle medewerkers en leidinggevenden. Er kan met de bedrijfspsycholoog makkelijk een afspraak mee worden gemaakt.

B) De bedrijfspsycholoog adviseert het management en kan eventueel een workshop “herkennen van psycho sociale factoren voor verzuim” voor leidinggevenden organiseren.

C) Kan deelnemen aan het SMT.

Door deze “schakel” tussen leidinggevende en bedrijfsarts kan veel onnodig en langdureig verzuim worden voorkomen.

U heeft een gratis lidmaatschap

Upgrade naar een PRO-abonnement voor € 4 per maand of € 30 per jaar en ontvang:

  • onbeperkt toegang tot alle artikelen.
  • geen commerciële emails en geen reclame op de site.
  • de keuze of u wel of geen nieuwsbrief wilt ontvangen
  • het E-book: Negotiating as emotion management t.w.v. €8.00
UPGRADE NAAR PRO-ABONNEMENT >>
 

Reageer

Na het plaatsen kunt u uw reactie nog 30 minuten aanpassen.

Reacties

Als mediator in arbeidsconflicten en zakelijke geschillen kom ik in diverse bedrijven met verschillende bedrijfsculturen. Wat zij vaak gemeenschappelijk hebben is de manier van omgaan met conflicten; te lang negeren en dat kost geld. Conflictverzuim kan in een vroeg stadium worden opgelost door samen met de mediator aan tafel alle problemen in openheid en vertrouwen te bespreken. Ook kan de mediator preventief worden ingezet om de escalatie van kleine conflicten te voorkomen. Daarmee voorkom je conflictverzuim! Ik ben als NMI Gecertificeerd mediator ook beschikbaar voor vaste contracten met grotere bedrijven, die hun conflictverzuim willen beperken en/of zo snel en goed mogelijk oplossen.

Ik heb zelf jarenlang gewerkt als bedrijfsarts. Hetgeen u nu beschrijft als rol voor een bedrijfspsycholoog is naar mijn ervaring meer iets voor bedrijfsmaatschappelijk werk Een bedrijfspsycholoog is te hoog geschoold en kan zich mijns inziens beter bezig houden met complexe casuïstiek.
Ik heb ervaren dat bijv. werknemers met verslavingsproblematiek onvoldoende worden onderkend en begeleid in de arbozorg. Terwijl zij wel dreigen uit te vallen met de diagnose “burn out” of “depressie” De verslavingsproblematiek en de psychosociale problematiek die daar aan vast hangt cq psychiatrische stoornissen komen door onvoldoende doorvragen ( leidinggevende, bedrijfsarts , BMW) niet aan bod. Een bedrijfspsycholoog kan dit meer boven tafel krijgen. Ik heb een eigen bedrijf( voor meer info zie mijn website cvlw.nl) om mensen te coachen met dit soort complexe problematiek. Een dergelijke hooggeschoolde deskundige zou wat mij betreft zeker welkom zijn maar dan als een tweede lijn.
Mijns inziens kan een bedrijfspsycholoog juist voor diagnostiek en verdere eventuele verwijzing binnen de gezondheidszorg een goede rol spelen.
Frustraties voor de bedrijfspsycholoog liggen anders op de loer omdat hij / zij veel teveel oneigenlijke vragen op zich af ziet komen.
hartelijke groeten Renate

Ik ben het eens met R. Tillema. Ik ben zelf maatschappelijk werkende en zowel conflicten als psychosociale problematiek zijn goed te verhelpen door een maatschappelijk werkende. Bij psychiatrische stoornissen zou een psycholoog dienen te worden ingezet. Ik heb zelf een praktijk (www.interpunctie.nl.) en heb vaak te maken met conflicten op de werkvloer, want de meeste mediatontechnieken zitten in de gereedschapskist van de maatschappelijk werkende.

x
x