Channels

De psychologie heeft zich bijna altijd gericht op problemen. De Amerikaanse psycholoog Martin Seligman vond dat erg eenzijdig, en begon te onderzoeken wat mensen gelukkig maakt. Zo legde hij de basis voor de positieve psychologie, die steeds meer erkenning geniet.

Geluksgevoel van medewerkers draagt bij aan het succes van een onderneming. Je zou dus verwachten dat bedrijven er alles aan doen het geluk op de werkvloer te bevorderen.

Er is aangetoond dat gelukkige mensen meer verdienen, minder vaak ziek en afwezig zijn, en langer in hun baan blijven. Maar dat dringt maar langzaam door tot het bedrijfsleven. Aan de andere kant zou je het tegenstrijdig kunnen noemen als bedrijven vanuit welbegrepen eigenbelang wel geluk op de werkvloer nastreven, terwijl is aangetoond dat materieel gewin niet of nauwelijks bijdraagt aan persoonlijk geluk.

Lees ook:

Big Data is noodzakelijk voor een Rapid Response organisatie

Is de groeimindset toepasbaar op geluk?
Psychologen gaan er doorgaans van uit dat geluk maar beperkt ontwikkelbaar is. Ze gaan uit van een zogenaamd setpoint. Dit setpoint is een biologisch bepaald gebied waarbinnen je geluk zich zou bewegen. Ook veel leken lijken nauwelijks te geloven in de bereikbaarheid en/of ontwikkelbaarheid van geluk. Brad Pitt, de filmster zei ooit in antwoord op de vraag of hij gelukkig was: “ik geloof niet in geluk.” Nu lijkt er onder experts iets te kenteren in het denken over geluk.

Meer op : OPLOSSINGSGERICHT MANAGEMENT

 

Reageer

Na het plaatsen kunt u uw reactie nog 30 minuten aanpassen.

x
x