No part of the publications on this site may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means (be this electronically, mechanically, through photocopy or recording, or otherwise) without either prior written permission or a license permitting restricted copying and use for a third party, from the publisher/editor in chief of Managementsite BV.

  1. Het copyright van de bijdragen in Managementsite BV berust bij Managementsite BV en de individuele auteurs. Alle andere intellectuele eigendomsrechten, waaronder het databankenrecht op de verzameling gegevens op de site van Managementsite BV, berusten enkel en alleen bij Managementsite BV.
  2. Het overnemen van (onderdelen van) de bijdragen in Managementsite BV in andere media, waaronder nieuwsmedia, is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Managementsite BV. Het auteursrecht als bedoeld in artikel 15 Auteurswet 1912 wordt in dit opzicht uitdrukkelijk voorbehouden.
  3. Een bezoeker van deze website mag bijdragen doormailen naar relaties en bekenden. Hij mag ze niet anderszins openbaar maken of verveelvoudigen, doorzenden of beschikbaar stellen op een netwerk zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de hoofdredactie van Managementsite BV.
  4. Het creëren van een hyperlink of een deep link naar de website is zonder meer toegestaan, tenzij het betreft een framed deep link of framed link, waarbij de bijdragen worden geladen in de frames van een andere website dan die van Managementsite BV of op een andere wijze de indruk wordt gewekt dat de bijdragen van een ander afkomstig zijn dan Managementsite BV. Als het linken naar de content van Managementsite BV dermate uitgebreid en systematisch plaatsvindt dat een site in ruime mate van de content van Managementsite BV voorzien wordt dan is dat slechts toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van de hoofdredactie van Managementsite BV.
  5. Toestemming voor publicatie op internetsites waar Managementsite BV geen overeenkomst mee heeft, zal slechts bij uitzondering verleend worden.
  6. De redactie van Managementsite BV heeft de grootst mogelijke zorg in acht genomen bij het selecteren en redigeren van de bijdragen op haar website. Managementsite BV kan echter niet instaan voor de juistheid van de bijdragen en accepteert geen enkele aansprakelijkheid dienaangaande. Bezoekers die vertrouwen op de juistheid van de bijdragen doen dat geheel op eigen risico en verantwoording.
  7. De redactie van Managementsite BV is het niet noodzakelijkerwijs eens met de meningen die verkondigd worden in de bijdragen op haar website. De criteria waarmee de redactie de bijdragen toetst vindt u in de Info voor auteurs. De reacties van lezers en de columns worden alleen gescreend op enkele omgangsvormen zoals vermeld in de Code of conduct. Plaatsing of niet plaatsing van reacties of columns gebeurt zonder verdere opgaaf van redenen.
  8. De redactie van Managementsite BV heeft de bijdragen op haar website gecontroleerd op de aanwezigheid van virussen, maar staat er niet voor in dat bijdragen die gedownload worden geen virussen bevatten en accepteert geen aansprakelijkheid voor enige schade (direct en/of indirect) dienaangaande.
  9. Het gebruik van de website van Managementsite BV impliceert dat de bezoeker bovenstaande voorwaarden heeft gelezen en daarmee akkoord gaat.