ManagementSite is een platform voor actuele ontwikkelingen op het gebied van management en organisatie. ManagementSite heeft tot doel ervaringen en kennis over beter managen en organiseren te verspreiden en verder te ontwikkelen.

Artikelen worden getoetst door de redactie conform de informatie op deze pagina. Gaarne uw artikel in een WORD document mailen naar het Redactieadres. Ook kunt u uw artikel mailen naar de redacteur van het betreffende Channel of naar de hoofdredacteur. Zodra uw artikel voldoet aan de toets van de redactie krijgt u bericht en kunt u uw artikel hier uploaden.

Onze formule voor een goed artikel:

  • Duidelijke toegevoegde waarde. Vraag u af “So what?” Waartoe leidt dit? Wat snapt/doet de lezer nu beter? Immers: ‘De wijsheid zit in het doen’.
  • Maak meteen duidelijk waarover uw bijdrage gaat. Breng focus aan: blijf concreet,  om welk probleem gaat het, een goed gekozen voorbeeld aan het begin helpt. Beschrijf de aanpak aan de hand van voorbeelden. Dus geen beschouwingen met rijtjes bullet-points!
  • Een prikkelende of confronterende stellingname wordt op prijs gesteld. Neem stelling in. Kom met uw eigen mening.
  • Modellen, concepten en theorieen hebben in dit magazine alleen een functie voorzover ze duidelijk houvast verschaffen bij de aanpak.
  • Beter managen en organiseren gaat nooit vanzelf. Er zijn meevallers en tegenslagen. Teleurstelling en opluchting horen erbij. Wees expliciet over wat wel of niet werkt; wat mee- of tegenvalt. Kortom: Maak van de aanpak een verhaal!
  • Maximale lengte  2000 woorden; bij voorkeur korter, dus 1500.

Kortom: Het gaat ons om praktijkervaringen in de vorm van cases of voorbeelden waarin de aanpak, inclusief de valkuilen, duidelijk wordt. Aan het slot de belangrijkste ‘lessons learned’. Geen voornemens of lijsten met theoretische punten of beschouwende teksten. Focus op toepassing. Beschrijf de gevolgde aanpak vanuit de praktijk inclusief de valkuilen en obstakels. Wat kan de lezer nu beter dan voor lezing van uw artikel? Zie Het idee achter ManagementSite.

Om een column in te sturen moet u eerst inloggen of lid worden.

Auteurs profiel

Als auteur heeft u een eigen profielpagina waar uw artikelen en columns worden verzameld. Deze pagina kunt u voorzien van uw persoonlijke gegevens, een foto en links naar sociale media en uw bedrijf. Meer dan 1000 auteurs zijn u voorgegaan met hun ervaringen en ideeën.

  • Wanneer u copij upload of mailt, gaat u akkoord met onze voorwaarden voor auteurs en de code of conduct.
  • Geen artikelen die al eerder op het net zijn gepubliceerd.
  • Geen samenvattingen of overzichten van bestaande kost, Wel nieuwe ideëen/ontwikkelingen/toepassingen.
  • Schema’s en plaatjes gaarne apart meesturen als JPG. Plaatjes dienen vrij van auteursrechten te zijn.