Welkom bij het Privacy Statement van ManagementSite. Wij vinden uw privacy heel belangrijk en borgen de veiligheid van uw persoonlijke gegevens. U heeft altijd zelf de beschikking en controle over uw persoonlijke gegevens en wij verkpoen uw gegevens nooit aan derden. Bij het verlenen van onze diensten houden ons aan de wet (zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming).

 

Welke gegevens verzamelen en verwerken wij van u?

 

  • Account. Om gebruik te kunnen maken van de diensten van ManagementSite moet u een account aanmaken en inloggen met uw emailadres en wachtwoord. Wanneer u ingelogd bent, heeft u toegang tot de onderdelen van de dienst die bij uw lidmaatschap passen, als Starter of als Professional. Wanneer u artikelen van ManagementSite wilt lezen, artikelen wilt publiceren en om nieuwsbrieven te kunnen ontvangen is het voor ons van belang te weten wie u bent. Om u als gebruiker van ManagementSite te registeren en om (gepersonaliseerde) nieuwsbrieven aan u te versturen, hebben we de volgende gegevens nodig: voor- en achternaam, geboortedatum, emailadres, wachtwoord en uw vakgebied, branche, functie en type organisatie. U kunt uw account ook verder personaliseren, bijvoorbeeld wanneer u gebruikt maakt van de diensten van ManagementSite als auteur of redacteur. Wij verwerken uw gegevens (i) om de overeenkomst met u te uitvoeren en (ii) voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen, namelijk voor direct marketing doeleinden en het verbeteren van onze dienstverlening. Het verstrekken van uw persoonsgegevens is niet verplicht, maar als u de persoonsgegevens niet verstrekt is het helaas niet mogelijk om gebruik te maken van onze diensten.
  • Advertenties en commerciële mailings. Als Starter ontvangt u advertenties op de website en commerciële mailings via uw emailadres. Deze advertenties en mailings personaliseren wij op basis van informatie die wij van u hebben ontvangen, zoals uw vakgebied, branche, type/omvang organisatie en functie. Op deze wijze kunnen wij betere en gerichtere aanbiedingen doen en wordt voorkomen dat u content te zien krijgt die voor u minder interessant is. Wij verwerken deze gegevens op basis van ons gerechtvaardigd belang, namelijk voor direct marketing doeleinden en om u als gebruiker efficiënt te kunnen bedienen.
  • Betaalgegevens. Als u een lidmaatschap aangaat, worden ook betaalgegevens van u verwerkt. De betaling loopt via onze betaaldienstverlener en de verwerking van uw betaalgegevens geschiedt conform het privacy statement van deze betaaldienstverlener. Als de betaling is gelukt, komt u automatisch weer op de pagina van ManagementSite terecht. Het gebruik van deze gegevens is voor ons noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst tussen ManagementSite en u .
  • Contact. Als u contact met ons opneemt of uw emailadres achterlaat zodat wij contact met u kunnen opnemen (bijvoorbeeld in verband met een vacature of een aanvraag), verwerken wij uw emailadres en uw vraag of klacht. Wij verwerken deze gegevens op basis van ons gerechtvaardigd belang, namelijk om u als gebruiker efficiënt te kunnen bedienen en de klantenservice van ManagementSite te optimaliseren.

 

Cookies. ManagementSite maakt gebruik van analytische en functionele cookies. Functionele cookies zorgen ervoor dat onze website correct functioneert. Denk bijvoorbeeld aan functionaliteiten zoals het onthouden van je inloggegevens. Met analytische cookies verzamelen wij met hulp van derden statistieken over hoe onze website gebruikt wordt. Door het websitegebruik te meten, kunnen we onze website blijven verbeteren in het voordeel van onze leden. Bij deze statistieken worden uw gegevens geaggregeerd gebruikt, zodat deze niet direct tot u herleidbaar zijn.

Koppeling aan social media. Wanneer u gebruik maakt van functies die die worden aangeboden door sociale media-platformen (zoals inlogfuncties of functies waarmee u onze content op deze platformen kunt delen met anderen), kunnen wij gegevens zoals uw gebruikersnaam en demografische gegevens verkrijgen van deze platformen, afhankelijk van de instellingen en het privacybeleid van het betreffende sociale media-platform. Wij ontvangen deze gegevens rechtstreeks van het betreffende platform of via plug-ins of andere integraties. Deze sociale media-platformen kunnen ook gegevens over uw gebruik van de onze diensten verzamelen. ManagementSite accepteert geen verantwoordelijk en aansprakelijk voor de nadere voorwaarden van deze derden.

Verstrekking aan derden (buiten de EU). Uw gegevens worden nooit doorverkocht. Wanneer u gebruik maakt van onze diensten, delen we uw persoonlijke gegevens in sommige gevallen met derde partijen (dit zijn onze verwerkers, zoals onze hostingprovider, en onze email marketing partner). Zo verstrekken wij uw emailadres, functie, branche en leeftijd aan onze email marketing partner als u Starter bent, om u commerciële mailings te versturen. Wanneer u dit niet wenst, kunt u IProfessional worden. Wanneer we uw persoonlijke gegevens delen met derden worden uw persoonsgegevens steeds beschermd door de voorwaarden van dit privacy statement en de verwerkingsovereenkomsten die wij met onze verwerkers hebben gesloten. Wij verstrekken uw gegevens niet aan partijen buiten de EU die geen passend beschermingsniveau bieden.

Beschermen persoonsgegevens. ManagementSite neemt passende technische en organisatorische maatregelen om uw (persoons-)gegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Zo heeft ManagementSite heeft een systeem gemaakt, waardoor uw gegevens in een database buiten de website versleuteld worden opgeslagen.

Bewaartermijn. We bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doelen waarvoor uw gegevens zijn verkregen. Als u meer wilt weten over hoe lang we uw gegevens bewaren, dan kunt u contact met ons opnemen via [email protected]

Wat zijn uw rechten? Het is voor ons van essentieel belang dat u altijd de beschikking heeft en controle houdt over uw gegevens. Wanneer u zich afmeldt, zullen wij uw gegevens direct verwijderen tenzij wij op grond van de privacywetgeving verplicht zijn uw gegevens te bewaren. De rechten die u onder de privacywetgeving heeft met betrekking tot uw gegevens en de verwerking ervan zijn de volgende: U heeft het recht om inzage te verkrijgen in uw persoonsgegevens, om onjuiste of onvolledige persoonsgegevens te laten herstellen (rectificatie), om uw persoonsgegevens te laten verwijderen (recht om vergeten te worden), om de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verkrijgen, om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (bijvoorbeeld direct marketing doeleinden), om uw persoonsgegevens te ontvangen van ManagementSite (dataportabiliteit). U kunt uw verzoek bij ons indienen via [email protected] Wij beantwoorden uw verzoek binnen een (1) maand na ontvangst van het verzoek. Wanneer uw verzoek complex is of te omvangrijk om binnen die maand af te kunnen handelen, informeren wij u daarover.

Klachten. Wanneer u een klacht heeft over ManagementSite en het gebruik van uw persoonsgegevens, heeft u het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Meer informatie hierover vindt u op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens. Managementsite B.V. (“ManagementSite”) is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. U kunt ons bereiken via: (adres) Prinsengracht 462B, 1017 KG Amsterdam of via (email) [email protected]

***versie februari 2019***