Integriteit naar menselijke maat

Een woningcorporatie heeft integriteit hoog in het vaandel staan. Er is een aantal jaren geleden, samen met medewerkers uit de organisatie, een integriteitscode met richtlijnen en praktijkvoorbeelden opgesteld. Het gaat in die code over onderwerpen als het gebruik van bedrijfsmiddelen, het omgaan met vertrouwelijke informatie, het privégebruik van telefoon en het (privé) internetgebruik onder werktijd, het aannemen van uitnodigingen en geschenken, het bedingen van privé kortingen en het toewijzen van woningen. Er zijn integriteitsworkshops gegeven waarin de code en praktijkcasussen met alle medewerkers besproken zij…