Praktijkervaringen van ondernemers in de private en de publieke sector. Hoe weten zij de bureaucratie terug te dringen, hun mensen te motiveren en hun klantgerichtheid te verbeteren! Aparte hoofdstukken over concurrentiekracht, innoveren, het maken van een businessplan en het spel met banken en financiers. Direct toepasbaar door de vele voorbeelden.