Hier volgen een paar van de onderwerpen die continu rondzingen:

–  Red mensen geen banken!! Laat, zoals in de VS, de banken zelf opdraaien voor de hypotheek schuld die mensen niet meer kunnen opbrengen
–  Splits de banken in nutsbanken en investeringsbanken. En laat de investeringsbanken hun eigen broek ophouden evenals de staten die het geld in het zwarte gat van corruptie en wanbeheer laten verdwijnen. Lukt hen dat niet dan zullen ze op de blaren moeten zitten.
–  Help de bedrijven die het moeilijk hebben voordat ze failliet dreigen te gaan. Al die miljarden zijn dan een directe impuls voor onze economie. Terwijl nu, ondanks alle hulp, de banken op hun geld blijven zitten.
–  Wantrouw ieder die beweert ‘dat het allemaal veel complexer is’, ‘dat verbeteringen in de maak zijn en dat het allemaal veel tijd en studie vraag’. “Het is zo complex” of  “Het is complexer dan u denkt” dienen als rookgordijn. Transparantie en eenvoud moeten waargemaakt worden.
Wat is er complex aan het moedwillig ontwikkelen van ‘winstverdubbelaars’ en louche hypotheekvormen? Wat is er complex aan het opjagen van de verkopers van die troep met fikse bonussen? Wat is er complex aan steeds schevere inkomensverhoudingen?
–  Bestrijd de economische crisis actiever. Neem de alternatieven voor het huidige crisisbeleid serieus.

Hier vindt u feiten, inzichten en achtergronden.