Peter van der Vliet
Organisatie:
Ten Have & Partners

Aantal bijdragen: 1

Peter van der Vliet

Peter van der Vliet is specialist in het faciliteren bij "hete situaties".
Juist als de nood het hoogst is, is de kans op snelle bewustzijns groei het grootst.
Van huis uit is hij opleidingskundige. Hij heeft ook een opleiding als organisatieadviseur. Als procesbegeleider is hij in staat de betrokkenen bruggen te laten bouwen en nieuwe verbindingen
te laten leggen.

Toon volledige bio
x
x