Otto van Wiggen
Organisatie:
Twitter:
Volg

Aantal bijdragen: 13

Otto van Wiggen

Otto van Wiggen is sinds 1981 officier binnen de Koninklijke Landmacht. Hij heeft in die periode een reputatie opgebouwd van operationeel vakman en inspirerend leider. Zo was hij commandant van het Korps Commandotroepen en de Luchtmobiele Brigade. In de laatste 12 jaren van zijn carrière heeft hij naast drie operationele uitzendingen, waaronder 2x Afghanistan, binnen de Landmacht naam gemaakt als succesvol en effectief verandermanager en probleemoplosser. Op dit moment is hij verantwoordelijk voor het verzorgen van alle opleidingen binnen de Koninklijke Landmacht. Vanuit die verantwoordelijkheid heeft hij een Landmacht-brede visie voor Vorming en Leiderschap opgesteld. Deze visie is inmiddels tot op de werkvloer geïmplementeerd en zichtbaar in het dagelijkse denken, doen en handelen van de Landmacht-militair.
Volgens hem is leiderschap een groepsproces dat gaat over beïnvloeding. De leider ontleent zijn mandaat niet alleen aan zijn expertise, maar vooral aan people skills zoals empathie, betrokkenheid en effectieve communicatie. Vanuit die positie maakt de leider gebruik van de kwaliteiten van zijn mensen en haalt hij zo het beste in hen naar boven. Hij is overtuigd van de effectiviteit van de leiderschapsstijl ‘Mission Command’. Daarin geeft de leider aan ‘wat’ en ‘waarom’ er moet gebeuren waarbij hij het ‘hoe’ aan de uitvoerende niveaus overlaat.

Toon volledige bio

Nieuw Leiderschap in 2017

De moralisering van de leiderschapsindustrie legt de nadruk op 'social skills'. Wat is dit waard? Waar blijft het bedrijfsresultaat!

x
x