Jaap Reijling
Organisatie:
Reijling Organisatieontwerp
Twitter:
Volg
LinkedIn:
Bekijk profiel
Website:
www.organisatieontwe

Aantal bijdragen: 11

Jaap Reijling

Jaap Reijling heeft in 2011 een adviesbureau opgericht onder de naam Reijling Organisatie Ontwerp dat zich richt op de besturing van grotere complexe organisaties. Onderdelen van de besturing zijn de toewijzing van taken aan organisatie-elementen, de toerusting van het personeel om die taken waar te kunnen maken en toenaderingsafspraken tussen organisatie-elementen om tot een gezamenlijk organisatieresultaat te komen en daarmee tegemoet te komen aan de eisen vanuit de omgeving van de organisatie. Op grond van uitgebreide praktijkervaring als bestuurder binnen de overheid is ROO in staat weerstanden die zich voordoen bij organisatieveranderingen te onderkennen en te adresseren door ontwerp en implementatie van een adequaat besturingsmodel.

De kennis van organisaties en het besturen daarvan is als eerste opgebouwd binnen Defensie waar Jaap Reijling meer dan 35 jaar werkzaam is geweest. Aanvankelijk in direct leidinggevende posities verbonden aan vliegtuigonderhoud en later ook in bestuurlijke functies. Gedurende zijn carrière bij Defensie groeide zijn interesse voor de mens in de organisatie. Deze kennis werd in theoretisch opzicht verder verdiept tijdens een masterprogramma Bestuurskunde van 2002 tot 2004 aan de universiteit van Leiden. Voorts rondde hij eind 2015 een promotieonderzoek af naar bestuursvernieuwing bij het ministerie van Defensie vanaf 2003 tot 2014. Zijn slogan is:
“I can’t change the direction of the wind, but I can adjust the sails of your organization to always reach your destination”

Toon volledige bio
x
x