ivanelk
Organisatie:
De Ontwikkelpraktijk
Twitter:
Volg
LinkedIn:
Bekijk profiel

Aantal bijdragen: 1

ivanelk

Ik ben een betrokken, veelzijdige en ambitieuze professional, met oog voor mens en resultaat. Ik werk en leef vanuit het motto: ‘Ambitie is durven doen waar je goed in bent’. Durf te stoppen met energie steken in datgene waar je eigenlijk niet goed in bent. En durf te excelleren in datgene wat jou uniek maakt.

Waar ik goed in ben, is mensen helpen bij verandering en verbetering.
★ Ik geef richting door te sturen op het resultaat
★ Ik creëer draagvlak door de belangen op elkaar af te stemmen
★ Ik organiseer beweging en voortgang door de juiste keuzes te maken
★ Ik zorg dat het af komt door te handelen

Daarom help ik directeuren, bestuurders, managers, projectleiders en teams die aan complexe vraagstukken werken waar ze, om wat voor reden dan ook, zelf even niet meer uitkomen. Het soort vraagstukken waarbij urgentie, belang, timing, vertrouwen en kwaliteit een grote rol spelen. En waarvoor ze het simpelweg te druk hebben of waarvoor het strategisch handig is om hulp van buitenaf in te schakelen.

Ik heb veel ervaring met strategische vraagstukken in een complexe, dynamische omgeving met wisselende actoren en heb een goed oog voor mogelijkheden ter verbetering en verandering, zowel bij de (semi)overheid als bij het bedrijfsleven. De rol die ik aanneem, stem ik af op de vraag. Soms als troubleshooter, soms als interimma-nager, coach, procesbegeleider of trainer. Ik stimuleer mensen het beste uit zichzelf te halen. Ik spreek aan op resultaat, coach op persoonlijke ontwikkeling en stuur bij indien nodig. En ik help de juiste keuzes te maken. Ik hou hierbij rekening met inhoudelijke, financiële, relationele en politiek/bestuurlijke belangen, zonder het doel uit het oog te verliezen.

Ik ga voor het best haalbare resultaat. En datgene waar ik me aan committeer, dat realiseer ik ook.

Toon volledige bio
x
x