Godfried Westen
Organisatie:
School voor psychologie

Aantal bijdragen: 27

Godfried Westen

Open van geest

Krijg je nooit kritiek dan is dat eerder reden voor zorg dan voor tevredenheid.

Via negativa: oordelen

Ons oordeelsvermogen is behept met vele fouten waarvan we ons niet bewust zijn. Wat is het alternatief?

Via negativa

Waarde toevoegen door na te laten. Laten we ook voor organisaties een ‘beter-laten lijst’ maken!

Een systeemfout

Anderen op laten draaien voor de gevolgen van jouw handelen? Het gebeurt op grote schaal. Hoe aanpakken.

Over bedrijfspolitiek

Ongelijkheid en verschillen worden pas een probleem als ze beleefd worden als ongelijkwaardig. Hoe werkt dat?

Een fragiele organisatie?

Casus met zeven kenmerken van (anti-)fragiliteit. Het betreft belangrijke signalen voor het risicomanagement.

x
x